ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΕΙΟ
Αρχείο
Περιεχόμενα Εκτύπωση

(Σε άγκιστρα ο αριθμός των τεκμηρίων της κατηγορίας)

 

ΚΚΕ [4684]

 • Συνέδρια [676]

  • 1ο Συνέδριο του ΣΕΚΕ (11/1918) [10]

  • 2ο Συνέδριο του ΣΕΚΕ (2/1920) [17]

  • Έκτακτο Εκλογικό Συνέδριο του ΣΕΚΕ (9/1920) [9]

  • Έκτακτο Συνέδριο του ΣΕΚΕ (10/1922) [8]

  • 3ο Έκτακτο Συνέδριο του ΣΕΚΕ (11/1924) [26]

  • 3ο Τακτικό Συνέδριο του ΚΚΕ (ΕΤΚΔ) (3/1927) [16]

  • 4ο Συνέδριο του ΚΚΕ (ΕΤΚΔ) (12/1928) [14]

  • 5ο Συνέδριο του ΚΚΕ (ΕΤΚΔ) (3/1934) [7]

  • 6ο Συνέδριο του ΚΚΕ (ΕΤΚΔ) (12/1935) [12]

  • 7ο Συνέδριο του ΚΚΕ (10/1945) [20]

  • 8ο Συνέδριο του ΚΚΕ (8/1961) [27]

  • 9ο Συνέδριο του ΚΚΕ (12/1973) [15]

  • 10ο Συνέδριο του ΚΚΕ (5/1978) [21]

  • 11ο Συνέδριο του ΚΚΕ (12/1982) [9]

  • 12ο Συνέδριο του ΚΚΕ (5/1987) [10]

  • 13ο Συνέδριο του ΚΚΕ (2/1991) [8]

  • 14ο Συνέδριο του ΚΚΕ (12/1991) [7]

  • 15ο Συνέδριο του ΚΚΕ (5/1996) [87]

  • 16ο Συνέδριο του ΚΚΕ (12/2000) [77]

  • 17ο Συνέδριο του ΚΚΕ (2/2005) [69]

  • 18ο Συνέδριο του ΚΚΕ [99]

  • 19ο Συνέδριο του ΚΚΕ (4/2013) [108]

 • Συνδιασκέψεις [63]

  • 1η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΣΕΚΕ (Κ) (2/1922) [1]

  • 1η Πανελλαδική Οργανωτική Σύσκεψη του ΚΚΕ (2/1932) [1]

  • 1η Πανελλαδική Συνδικαλιστική Σύσκεψη του ΚΚΕ (8/1932) [3]

  • Πανελλαδική Κομματική Αγροτική Σύσκεψη (12/10/1932) [1]

  • 2η Πανελλαδική Οργανωτική Σύσκεψη του ΚΚΕ (15/10/1933) [2]

  • 3η Πανελλαδική Οργανωτική Σύσκεψη του ΚΚΕ (6/1935) [2]

  • 2η Πανελλαδική Συνδικαλιστική Σύσκεψη του ΚΚΕ (16/8/1935) [2]

  • Πανελλαδική Σύσκεψη Γραμματέων των Τοπικών Οργανώσεων του ΚΚΕ (23/4/1936) [2]

  • Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ (12/1942) [2]

  • Πανελλαδική Οργανωτική Σύσκεψη του ΚΚΕ (15/4/1946) [1]

  • 2η Κομματική Σύσκεψη των καθοδηγητικών, στρατιωτικών και πολιτικών στελεχών του ΔΣΕ (6/4/1949) [1]

  • 3η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ (10/10/1950) [27]

  • 6η Συνδιάσκεψη 1957 της ΚΟ του ΚΚΕ στην Τσεχ/κία [1]

  • Συνδιάσκεψη των Εκπατρισμένων από την Ελλάδα Κομμουνιστών (6/1959) [4]

  • Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ για την ΕΟΚ και την καπιταλιστική ενοποίηση (10/4/1993) [3]

  • Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ με θέμα: Εκτιμήσεις και προβληματισμοί για τους παράγοντες που καθόρισαν την ανατροπή του σοσιαλιστικού συστήματος στην Ευρώπη (24/3/1995) [3]

  • Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ για τη δουλειά του Κόμματος στην εργατική τάξη και το συνδικαλιστικό κίνημα (10/5/1997) [1]

  • Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ για τη δουλειά του Κόμματος στην εργατική τάξη και το συνδικαλιστικό κίνημα ( 23/2/2002) [2]

  • Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ με θέμα: Η δράση του ΚΚΕ για τα προβλήματα της Νεολαίας και τη στήριξη της ΚΝΕ (29/10/2005) [2]

  • Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ για τη δουλειά του κόμματος στην εργατική τάξη και στο συνδικαλιστικό κίνημα (3/2010) [2]

 • Κεντρική Επιτροπή [3120]

  • Εθνικά Συμβούλια - Ολομέλειες - Σύνοδοι [480]

   • 1918-1939 [72]

    • Α΄ Εθνικό Συμβούλιο του ΣΕΚΕ 18/5/1919 [10]

    • Εθνικό Συμβούλιο του ΣΕΚΕ 21/5/1923 [8]

    • Εθνικό Συμβούλιο του ΣΕΚΕ (Κ) 3/2/1924 [3]

    • Ευρεία Εκτελεστική Επιτροπή 4/1925 [7]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 20/7/1927 [5]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 15/2/1928 [1]

    • 2η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 10/6/1929 [9]

    • 3η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 28/1/1930 [7]

    • 4η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 12/1931 [2]

    • 5η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 12/1932 [2]

    • 6η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 1/1934 [3]

    • 2η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 11/1934 [4]

    • 3η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 4/1935 [2]

    • 4η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 27/9/1935 [3]

    • 2η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 14/6/1936 [2]

    • 3η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 2/1937 [1]

    • 4η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 8/1937 [2]

    • 5η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 2/1939 [1]

   • 1940-1949 [23]

    • 6η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 3/7/1941 [1]

    • 7η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 9/1941 [1]

    • 8η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 1/1942 [1]

    • 10η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 1/1944 [4]

    • 11η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 5/4/1945 [2]

    • 12η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 25/6/1945 [1]

    • 1η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 7/10/1945 [1]

    • 2η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 12/2/1946 [1]

    • 3η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 12/9/1947 [1]

    • 4η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 28/7/1948 [2]

    • 5η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 30/1/1949 [8]

   • 1950-1974 [226]

    • 7η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 14/5/1950 [4]

    • 2η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 10/1951 [2]

    • 3η Ευρεία Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 11/1952 [4]

    • 4η Ευρεία Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 12/12/1953 [10]

    • 5η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 26/12/1955 [15]

    • 6η Ευρεία Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 11/3/1956 [8]

    • 7η Ευρεία Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 18/2/1957 [25]

    • 8η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 5/1/1958 [8]

    • 9η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 5/8/1958 [11]

    • 10η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 17/11/1958 [3]

    • 11η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 29/4/1959 [4]

    • 12η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 1/6/1960 [4]

    • 13η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 20/10/1960 [5]

    • 14η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 10/1/1961 [4]

    • 1η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 5/1961 [3]

    • 2η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 11/1961 [6]

    • 3η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 5/1962 [9]

    • 4η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 2/1963 [5]

    • 5η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 3/10/1963 [7]

    • 6η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 1/1964 [3]

    • 7η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 4/1964 [11]

    • 8η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 2/1965 [12]

    • 9η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 8/1965 [4]

    • 10η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 1/1967 [15]

    • 11η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 6/1967 [2]

    • 12η Ευρεία Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 16/2/1968 [11]

    • 13η Ευρεία Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 1/1969 [11]

    • 14η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 4/1970 [5]

    • 15η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 12/1971 [7]

    • 16η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 6/1972 [5]

    • 17η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 12/1972 [3]

   • 1975-1991 [128]

    • 2η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 12/1/1975 [6]

    • 3η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 11/1975 [1]

    • 4η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 7/1976 [6]

    • 5η Ευρεία Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 10/9/1977 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 3/12/1977 [2]

    • 1η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 5/1978 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 7/1978 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 12/1978 [2]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 3/1979 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 16/6/1979 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 10/1979 [2]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 1/1980 [2]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 3/1980 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 4/1980 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 7/1980 [2]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 11/10/1980 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 12/1980 [3]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 2/1981 [2]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 9/1981 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 10/1981 [2]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 3/1982 [2]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 7/1982 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 9/1982 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 12/1982 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 1/1983 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 3/1983 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 4/1983 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 6/1983 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 8/1983 [2]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 9/1983 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 11/1983 [2]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 12/1983 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 3/1984 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 4/1984 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 5/1984 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 7/1984 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 8/1984 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 11/1984 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 2/1985 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 3/1985 [2]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 4/1985 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 6/1985 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 10/1985 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 12/1985 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 3/1986 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 5/1986 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 6/1986 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 10/1986 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 12/1986 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 5/1987 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 6/1987 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 9/1987 [2]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 12/1987 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 2/1988 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 5/1988 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 12/1988 [2]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 2/1989 [2]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 6/1989 [2]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 7/1989 [2]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 8/1989 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 9/1989 [3]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 10/1989 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 11/1989 [2]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 12/1989 [3]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 1/1990 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 3/1990 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 4/1990 [4]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 5/1990 [1]

    • Ευρεία Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 6/1990 [2]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 7/1990 [3]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 8/1990 [1]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 9/1990 [2]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 10/1990 [3]

    • Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ 11/1990 [2]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 9/3/1991 [1]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 17/3/1991 [1]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 30/3/1991 [1]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 29/4/1991 [1]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 17/6/1991 [1]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 9/7/1991 [2]

    • Έκτακτη Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 8/1991 [2]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 23/10/1991 [1]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 29/10/1991 [1]

   • 1992-2... [31]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 11/1/1992 [2]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 25/2/1992 [1]

    • Ευρεία Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 16/5/1992 [4]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 18/9/1992 [2]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 24/10/1992 [1]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 22/11/1992 [1]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 20/12/1992 [1]

    • Ευρεία Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 30/1/1993 [1]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 20/6/1993 [1]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 10/1993 [1]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 12/1993 [1]

    • Ευρεία Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 19/3/1994 [2]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 16/6/1994 [1]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 8/7/1994 [1]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 11/7/1994 [1]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 3/12/1994 [3]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 6/1/1995 [1]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 13/5/1995 [2]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 30/9/1995 [1]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 12/1/1997 [1]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 21/11/1998 [1]

    • Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ 19/5/2006 [1]

  • Ανακοινώσεις [1753]

  • Ανοιχτές επιστολές [12]

  • Αποφάσεις [115]

  • Διακηρύξεις [44]

  • Διαμαρτυρίες - Καταγγελίες [21]

  • Εκκλήσεις - Προσφυγές [22]

  • Ευχαριστήρια - συλλυπητήρια [82]

  • Μηνύματα [196]

  • Προκηρύξεις [112]

  • Χαιρετιστήρια [278]

  • Θέσεις για επιμέρους θέματα και τομείς [5]

 • Πολιτικό Γραφείο [738]

  • Ανακοινώσεις [540]

  • Ανοιχτές επιστολές [19]

  • Αποφάσεις [135]

  • Διακηρύξεις [5]

  • Καταγγελίες - Εκκλήσεις - Μηνύματα [9]

  • Προκηρύξεις [17]

  • Χαιρετιστήρια [13]

 • Κομμουνιστές στις Φυλακές και τις Εξορίες [87]

  • Φυλακές Αίγινας [40]

   • Αρχεία Διοίκησης Φυλακών [28]

   • Ονομαστικές Καταστάσεις [0]

   • Σημειώματα - Επιστολές κρατουμένων [11]

   • Χειρόγραφες Μπροσούρες - Σημειώσεις [1]

  • Ακροναυπλία [9]

   • Αρχεία Διοίκησης Φυλακών [0]

   • Ονομαστικές Καταστάσεις [1]

   • Σημειώματα - Επιστολές κρατουμένων [6]

   • Χειρόγραφες Μπροσούρες - σημειώσεις [2]

  • Φυλακές Τρίπολης [5]

   • Αρχεία Διοίκησης Φυλακών [0]

   • Ονομαστικές Καταστάσεις [1]

   • Σημειώματα - Επιστολές κρατουμένων [4]

   • Χειρόγραφες Μπροσούρες - σημειώσεις [0]

  • Φυλακές Αβέρωφ [4]

   • Αρχεία Διοίκησης Φυλακών [0]

   • Ονομαστικές Καταστάσεις [0]

   • Σημειώματα - Επιστολές κρατουμένων [4]

   • Χειρόγραφες Μπροσούρες - σημειώσεις [0]

  • Φυλακές Τρικάλων [4]

   • Αρχεία Διοίκησης Στρατοπέδου [0]

   • Ονομαστικές Καταστάσεις [2]

   • Σημειώματα - Επιστολές κρατουμένων [2]

   • Χειρόγραφες Μπροσούρες - σημειώσεις [0]

  • Στρατόπεδο Πολιτικών Εξορίστων Αη Στράτη [17]

   • Αρχεία Διοίκησης Στρατοπέδου [0]

   • Ονομαστικές Καταστάσεις [4]

   • Σημειώματα - Επιστολές κρατουμένων [7]

   • Χειρόγραφες Μπροσούρες - σημειώσεις [6]

  • Στρατόπεδο Πολιτικών Εξορίστων Γυάρου [8]

   • Αρχεία Διοίκησης Στρατοπέδου [0]

   • Ονομαστικές Καταστάσεις [1]

   • Σημειώματα - Επιστολές κρατουμένων [4]

   • Χειρόγραφες Μπροσούρες - σημειώσεις [3]

 • ΚΝΕ [246]

 • Συνέδρια [128]

  • 1ο Συνέδριο της ΚΝΕ (2/1976) [49]

  • 2ο Συνέδριο της ΚΝΕ (4/1979) [13]

  • 3ο Συνέδριο της ΚΝΕ (12/1983) [10]

  • 4ο Συνέδριο της ΚΝΕ (6/1988) [10]

  • 5ο Έκτακτο Συνέδριο της ΚΝΕ (3/1990) [10]

  • 6ο Συνέδριο της ΚΝΕ (3/1993) [2]

  • 7ο Συνέδριο της ΚΝΕ (5/1997) [12]

  • 8ο Συνέδριο της ΚΝΕ (12/2001) [12]

  • 9ο Συνέδριο της ΚΝΕ (5/2006) [10]

 • Συνδιασκέψεις [2]

  • 1η Συνδιάσκεψη του ΚΣ της ΚΝΕ 10/1969 [2]

 • Κεντρικό Συμβούλιο [103]

  • Σύνοδοι [90]

   • 1968-1991 [39]

    • 3η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 6/1973 [6]

    • 5η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 23/2/1975 [1]

    • 6η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 28-29/6/1975 [5]

    • 3η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 17/6/1976 [1]

    • 4η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 11/1976 [1]

    • 5η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 4/1977 [1]

    • 6η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 1/1978 [1]

    • 7η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 7/1978 [1]

    • 8η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 11/1978 [1]

    • 1η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 4/1979 [1]

    • 2η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 7/1979 [1]

    • 3η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 12/1979 [1]

    • 4η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 7/1980 [1]

    • 5η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 1/1981 [1]

    • 6η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 7/1981 [1]

    • 7η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 11/1981 [1]

    • 8η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 6/1982 [1]

    • 9η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 2/1983 [1]

    • 10η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 7/1983 [1]

    • 1η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 17/12/1983 [1]

    • 2η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 3/1984 [1]

    • 3η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 7/1984 [1]

    • 4η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 12/1984 [1]

    • 5η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 7/1985 [1]

    • 6η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 2/1986 [1]

    • 7η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 6/1986 [2]

    • 8η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 1/1987 [1]

    • 9η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 2/1987 [1]

    • 1η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 5/6/1988 [1]

   • 1992-2... [51]

    • 1η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 21/3/1993 [1]

    • 2η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 19/4/1993 [1]

    • 3η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 30/5/1993 [1]

    • 4η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 8/1993 [1]

    • 5η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 19/9/1993 [1]

    • 6η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 7/11/1993 [1]

    • 7η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 23/1/1994 [1]

    • 8η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 20/2/1994 [1]

    • 9η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 8/5/1994 [1]

    • 10η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 17/7/1994 [1]

    • 11η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 4/9/1994 [1]

    • 12η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 5/11/1994 [1]

    • 13η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 15/1/1995 [1]

    • 14η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 4/3/1995 [1]

    • 15η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 16/4/1995 [1]

    • 16η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 17/6/1995 [1]

    • 17η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 3/9/1995 [1]

    • 18η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 23/10/1995 [1]

    • 19η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 21/1/1996 [1]

    • 20η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 24/2/1996 [1]

    • 21η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 20/4/1996 [1]

    • 22η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 16/6/1996 [1]

    • 23η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 24/8/1996 [1]

    • 24η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 6/10/1996 [1]

    • 25η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 24/11/1996 [1]

    • 1η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 5/5/1997 [1]

    • 2η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 25/5/1997 [1]

    • 3η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 24/8/1997 [1]

    • 4η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 12/10/1997 [1]

    • 5η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 30/11/1997 [1]

    • 6η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 18/1/1998 [1]

    • 7η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 18/3/1998 [1]

    • 8η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 10/5/1998 [1]

    • 9η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 31/8/1998 [1]

    • 10η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 14/10/1998 [1]

    • 11η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 23/1/1999 [1]

    • 12η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 2/5/1999 [1]

    • 13η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 16/6/1999 [1]

    • 14η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 9/1999 [1]

    • 15η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 28/11/1999 [1]

    • 16η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 16/1/2000 [1]

    • 17η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 11/4/2000 [1]

    • 18η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 4/6/2000 [1]

    • 19η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 1/9/2000 [1]

    • 20η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 24/9/2000 [1]

    • 21η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 20/12/2000 [1]

    • 22η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 22/1/2001 [1]

    • 23η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 29/4/2001 [1]

    • 24η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 3/6/2001 [1]

    • 1η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 23/12/2001 [1]

    • 2η Σύνοδος του ΚΣ της ΚΝΕ 5/2006 [1]

  • Αποφάσεις - Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις [13]

 • ΟΚΝΕ [13]

  • Έγγραφα [0]

  • Έντυπα [13]

   • Νέος Λενινιστής [6]

   • Νεολαία (Όργανο της ΟΚΝΕ) 1928-1936 [7]

 

Περίοδος έως 1918 [4061]

 • Εκδόσεις-Τύπος-Εντυπα-Μελέτες [4060]

  • Πρώτοι Σοσιαλιστικοί Ομιλοι [151]

   • Ο Σοσιαλιστής 1890 (Σταύρος Καλέργης) [8]

   • Ο Εργάτης (Πανεργατικός Σύνδεσμος Αδελφότης Βόλου 1907) [23]

   • Ο Εργάτης (Εργατικό Κέντρο Βόλου 1909) [36]

   • Ο Εργάτης (Οργανο των συμφερόντων των εργατικών τάξεων Δ/ντής Κ. Ζάχος) [14]

   • Ο Εργάτης (Ηράκλειο Κρήτης 1914) [36]

   • Εργάτης-Γεωργός (1911) [14]

   • Ο Λαός (Ηράκλειο Κρήτης 1915) [19]

   • Το Εγχειρίδιον του Εργάτου-Αι Βάσεις του Σοσιαλισμού [80]

  • Φιλολογικά - Ιστορικά Εντυπα [84]

   • Αθήναι (Περιοδικό 1909) [2]

   • Νουμάς (1903-1918) [78]

   • Ο Παγγερμανισμός (1917) [1]

   • Σερβία (1912) [1]

   • Στατιστική του Βιλαετίου Θεσσαλονίκης 1910 [1]

   • Τα Αίτια του Παγκοσμίου Πολέμου (Κ. Χέλφεριχ) [1]

  • Αστικά Έντυπα [3850]

   • Αυγή (1857-1876) [3830]

    • 1857 [133]

    • 1858 [200]

    • 1861 [204]

    • 1862 [165]

    • 1864 [207]

    • 1865 [243]

    • 1866 [244]

    • 1867 [238]

    • 1868 [239]

    • 1869 [246]

    • 1870 [244]

    • 1871 [243]

    • 1872 [242]

    • 1873 [236]

    • 1874 [248]

    • 1875 [251]

    • 1876 [247]

   • Ελλάς (1915) [1]

   • Επί τα πρόσω (1896-1897) [4]

 

Περίοδος Μεσοπολέμου [1263]

 • Εκδόσεις-Τύπος-Εντυπα-Μελέτες [1263]

  • Εφημερίδες και έντυπα του ΣΕΚΕ-ΚΚΕ-ΟΚΝΕ [157]

   • Εφημερίδες ΣΕΚΕ-ΚΚΕ [75]

    • Δελτίο (όργανο της ΚΕ του ΚΚΕ (ΕΤΚΔ) 1926-1936) [10]

    • Δελτίο (όργανο της Περιφεριακής Οργάνωσης Αθήνας του ΚΚΕ 1932) [1]

    • Δελτίο 1927 (όργανο της Αγκίτ-Προπ) [1]

    • Δελτίον (Πινακάτες Πηλίου 1926-1927) [9]

    • Δελτίο 1935 (ΚΟ Πειραιά ΚΚΕ) [1]

    • Επαναστάτης 1926 (όργανο της Τοπικής Επιτροπής Αθήνας του ΚΚΕ) [1]

    • Εργάτης Λιπασμάτων 1930 [1]

    • Εργατικός Αγών 1921 (όργανο του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (Κομμουνιστικού) και της ΓΣΕΕ) [26]

    • Εργατική 1924 (όργανο του Κομμουνιστικού Τμήματος και του Πανεργατικού Κέντρου Βόλου) [3]

    • Εσωκομματικό Δελτίο (ΚΟΑ 1935) [1]

    • Εφημερίδα Εργοστασίων 1930 [1]

    • Καπνεργάτης 1930 (Κομμουνιστικός Πυρήνας των Καπνεργατών) [1]

    • Κόκκινος Μηχανουργός 1930 [1]

    • Κόκκινος Ναύτης 1930 [1]

    • Λαϊκό Βήμα 1937 [2]

    • Λαοκρατία 1939 (Σάμος-Ικαρία) [3]

    • Μπολσεβίκος 1937 [1]

    • Νέα Ζωή (Καβάλα 1921) [1]

    • Προλετάριος 1926 [1]

    • Προπαγανδιστής 1937 [2]

    • Ρίζος (Πελοπόννησος 1936) [2]

    • Ριζοσπάστης (1937) [1]

    • Σπίθα (ΚΟΑ 1939) [2]

    • Τηλεγραφητής και Σκαπανέας 1930 [1]

    • Φαντάρος 1930 (Κομμουνιστικός Πυρήνας των Πεζικών Συνταγμάτων) [1]

   • Βιβλία ΣΕΚΕ-ΚΚΕ [40]

    • Ο Λένιν - Αναμνήσεις 1927 (έκδοση ΣΕΚΕ) [1]

    • Εγχειρίδιο της Κομμουνιστικής Πολιτικής 1927 (Παράρτημα Νέου Λενινιστή) [1]

    • Τι είναι ιμπεριαλισμός 1921 (Γ. Ζηνόβιεφ έκδοση ΣΕΚΕ) [1]

    • Η πάλη των τάξεων εν Ελλάδι" 1921 (Γ. Α. Γεωργιάδη έκδοση ΣΕΚΕ) [1]

    • Νικολάι Λένιν η ζωή και το έργο του 1921 (Γ. Ζηνόβιεφ έκδοση ΣΕΚΕ) [1]

    • Η εκπαίδευσις εις την Ρωσίαν 1921 (Α. Λουνατσάρσκ έκδοση ΣΕΚΕ) [1]

    • Ο φασισμός ο κίνδυνος πολέμου και τα καθήκοντα των Κομμουνιστικών Κομμάτων 1934 (Παράρτημα ΚΟΜΕΠ) [1]

    • Τα αποτελέσματα του πρώτου πεντάχρονου 1933 (Ι. Στάλιν παράρτημα ΚΟΜΕΠ) [1]

    • Ενάντια στην προβοκάτσια και το χαφιεδισμό 1933 (Γιοχάνες Μπίχνερ έκδοση ΚΟΜΕΠ) [1]

    • Ο Αληθινός Παλαμάς 1937 (Ν. Ζαχαριάδης) [1]

    • Διαλεκτικός Υλισμός 1936 (Βλ. Σαραμπιάνωφ εκδόσεις Ριζοσπάστη) [1]

    • Ο Στάλιν για τον αγώνα ενάντια στον Κεντρισμό 1932 (Παράρτημα ΚΟΜΕΠ) [1]

    • Το κόκκινο ημερολόγιο του 1935 (έκδοση Ριζοσπάστης) [1]

    • Κριτική του σύγχρονου πολιτισμού 1935 (Β. Λήμπνεχτ έκδοση Ριζοσπάστης) [1]

    • Γιατί η επανάσταση στην Ελλάδα θ' αρχίσει σαν αστιδημοκρατική 1934 (Γ. Ζεύγου εκδόσεις Λαϊκό Βιβλιοπωλείο) [1]

    • Έκθεση λογοδοσίας του Στάλιν στο 17ο Συνέδριο Κόμματος για τη δουλειά της ΚΕ και του ΠΚΚ 1934 (Βιβλιοθήκη του Ριζοσπάστη) [1]

    • Αποφάσεις του 17ου Συνεδρίου του Μπολσεβίκικου Κόμματος 1934 (Βιβλιοθήκη του Ριζοσπάστη) [1]

    • Η Μπολσεβικοποίηση των Κομμουνιστικών Κομμάτων 1932 (Ο. Πιατνίτσκι έκδοση Λαϊκό βιβλιοπωλείο [1]

    • Εργασία διανοητική-χειρωνακτική 1925 (Π. Κροπότκιν) [1]

    • Το εγχειρίδιον του μαρξιστού 1924 (Καρλ Κορς εκδόσεις Σοσιαλιστικό Βιβλιοπωλείο) [1]

    • Τρία άρθρα για το Μαρξισμό 1924 (μετάφραση Α. Χαϊτά εκδόσεις Σοσιαλιστικό Βιβλιοπωλείο) [1]

    • Αναρχισμός και επιστημονικός κομμουνισμός 1924 (Ν. Μπουχάριν εκδόσεις Σοσιαλιστικό Βιβλιοπωλείο) [1]

    • Ηθική και υλιστική αντίληψις της ιστορίας 1923 (Καρλ Κάουτσκυ) [1]

    • Κομμουνισμός και οικονομική εξέλιξις 1922 (Πωλ Λαφάργκ έκδοση Σοσιαλιστικό Βιβλιοπωλείο) [1]

    • Η ουσία του μαρξισμού και οι τρεις σταθμοί στην εξέλιξή του 1930 (Π. Γ. Σκύταλη) [1]

    • Η γέννησις του χριστιανισμού 1930 (Καρλ Κάουτσκυ) [1]

    • Εισαγωγή εις την ιστορίαν της ελληνικής κεφαλαιοκρατίας 1930 (Γ. Κορδάτος) [1]

    • Το ενιαίο σχολείο εργασίας στη Ρωσία - Τα επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα 1928 [1]

    • Το αγροτικό ζήτημα 1928 (Ν. Μπουχάριν) [1]

    • Η ηθική 1928 (Π. Κροπότκιν) [1]

    • Το κομμουνιστικό μανιφέστο 1927 (Μετάφραση, εισαγωγή, ιστορικά σχόλια Γ. Κορδάτος) [1]

    • Η οργάνωσή μας στην πάλη ενάντια στο λικβινταρισμό 1927 (έκδοση περιφ. Οργάνωσης Αθήνας του ΚΚΕ (ΕΤΚΔ) [1]

    • L' esprit de revolte 1910 (Π. Κροπότκιν) [1]

    • Τhe fight for steel 1931 (Ν. Μιχάλκωφ) [1]

    • Σύνοψη του κομμουνισμού 1927 (Κάρολου Ραπποπόρ) [1]

    • Ο Λένιν φιλόσοφος 1927 (Α. Ντεμπόριν) [1]

    • Θρησκεία και αθεϊα 1934 (Πωλ Λαφάργκ έκδοση Βιβλιοθήκη Σοσιαλιστικής Επιθεώρησης) [1]

    • Προς τους νέους 1920 (Κροπότκιν) [1]

    • Ο Ντιμιτρόφ κατηγορεί (1934 Βιβλιοθήκη Ριζοσπάστη) [1]

    • Αναμνήσεις από το Καλπάκι 1933 [1]

   • Μπροσούρες-Προκηρύξεις του ΣΕΚΕ-ΚΚΕ [32]

   • ΟΚΝΕ [10]

    • Η Νεολαία του 1935-Ζωή και Εικόνες (Έκδοση Εφημ. "Νεολαία") [1]

    • Βιβλιοθήκη Νέου Λενινιστή (περιοδικό 1928) [1]

    • Ο Νέος Κομμουνιστής 1926 [1]

    • Φοιτητική Σημαία (1931-1933) [2]

    • Προκηρύξεις - Βιβλία της ΟΚΝΕ [5]

  • Κομμουνιστική Διεθνής [13]

   • Η Κομμουνιστική Διεθνής 1921 (Εκδοτικό Τμήμα του ΣΕΚΕ) [1]

   • Η Κομμουνιστική Διεθνής (1930-1938 Περιοδικό ξενόγλωσσο) [9]

   • Θέσεις και αποφάσεις του 4ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της Κομμουνιστικής Διεθνούς 1923 [1]

   • Πρόγραμμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς και Καταστατικό της 1932 [1]

   • Ο Πόλεμος (Θέσεις 6ου Συνεδρίου της Κομμουνιστικής Διεθνούς 1929) [1]

  • Κόκκινη Επαγγελματική Διεθνής [3]

   • Θέσεις και Αποφάσεις του 2ου Συνεδρίου της Κόκκινης Επαγγελματικής Διεθνούς 1932 [1]

   • Θέσεις και Αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου της Κόκκινης Επαγγελματικής Διεθνούς για το Σοσιαλισμό 1931 [1]

   • Πρόγραμμα δράσεως της Κόκκινης Επαγγελματικής Διεθνούς 1921 [1]

  • Οργάνωση Παλαιών Πολεμιστών [5]

   • Πόλεμος κατά του πολέμου 1924 (βιβλιοθήκη Ομοσπονδίας Παλαιών Πολεμιστών και θυμάτων στρατού) [1]

   • Το βιβλίο του φαντάρου 1925 (Π. Νίκα) [1]

   • Προκηρύξεις [3]

  • Άλλα Κόμματα [51]

   • Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας (ΕΛΔ) [2]

    • Η Μάχη 1938 [1]

    • Σοσιαλιστική Προοπτική 1932 (εισήγηση Σωμερίτη στο έκτακτο Σοσ/κό Συνέδριο) [1]

   • Εργατική Σοσιαλιστική Ένωση Ελλάδας (ΕΣΕΕ) [1]

    • Φωνή του λαού (1924) [1]

   • Κομμουνιστική Ένωση Ελλάδας (Παπαναστασίου) [2]

    • Μπολσεβίκικη Επιθεώρηση 1927 [1]

    • Κομμουνιστικό Βήμα 1924 [1]

   • Σοσιαλιστικό Κομμα Ελλάδας (ΣΚΕ) [3]

    • Καταστατικό του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΣΚΕ) 1927 [1]

    • Σοσιαλισμός 1919 (Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας ΣΚΕ) [2]

   • Άλλα Σοσιαλιστικά Έντυπα [43]

    • Μαρξιστική Βιβλιοθήκη 1927 [20]

    • Οι φίλοι της ΕΣΣΔ 1932 [6]

    • Η Πρωτομαγιά (1923 Σοσ/κό Βιβλιοπωλείο) [1]

    • Κοινωνική Έρευνα 1932 [11]

    • Σοσιαλιστική εγκυκλοπαίδεια-σοσιαλιστικό λεξικό 1928 [5]

  • Εφημερίδες αντιφασιστικές - κατά της δικτατορίας [4]

   • Αντιφασιστικό Μέτωπο (1934) [1]

   • Φλόγα 1937 [3]

  • Έντυπα Τροτσκιστικών Οργανώσεων [10]

   • Θέσεις πάνω στον παγκόσμιο ρόλο του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού 1938 [1]

   • Κοινοβούλιο ή Δικτατορία 1930 (Σ. Μάξιμος) [1]

   • Μαρξιστικό Βήμα (1935) [2]

   • Νέο Ξεκίνημα 1927 [1]

   • Η Πάλη των Τάξεων (1931-1933) [3]

   • Σπάρτακος 1928 (Μάξιμος-Χαϊνογλου-Πουλιόπουλος) [1]

   • Σοβιετική Ρωσία και Παρισινή Κομμούνα 1927 (Λ. Τρότσκυ) [1]

  • Συνδικαλιστικά έντυπα [164]

   • Εργατική Βοήθεια [12]

    • Αλληλεγγύη του λαού 1936 [6]

    • Δελτίο της Εργατικής Βοήθειας 1933-1935 [6]

   • Ενωτική ΓΣΕΕ [1]

    • Μέθοδος και τακτική των επαναστατικών συνδικάτων 1931 [1]

   • Άλλα έντυπα [122]

    • Δελτίο Καπνού 1926-1936 [10]

    • Η φωνή του Εργάτου-The voice of worker 1922-1923 [104]

    • Κατασταστικό Καπνεργατικής Ομοσπονδιακής Ένωσης (ΚΟΕ) 1932 [1]

    • Κατασταστικό του Εθνικού Συνδέσμου Καπνεργατών Θεσ/νίκης Ο ΦΟΙΝΙΞ 1931 [1]

    • Κατασταστικό Σωματείου Υπερηλίκων Καπνεργατών "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" 1932 [1]

    • Ο Δήμος διά τον λαόν (ΕΚΑ 1914) [1]

    • Προσφυγικός κόσμος (1936) [2]

    • Τα επαγγελματικά συνδικάτα και η επαναστατική τακτική 1927 (Π. Γ. Σκύταλης) [1]

    • Το σταφιδικό ζήτημα και η λύση του 1936 [1]

   • Προκηρύξεις [29]

  • Πολιτικοί κρατούμενοι-φυλακισμένοι [29]

   • Αντιφασίστας 1938-1939 (Ανάφη) [7]

   • Δελτίο 1939 (Ανάφη) [17]

   • Καλλιτεχνικά Νέα 1939 (Ανάφη) [2]

   • Νειότη 1939 (Ανάφη) [1]

   • Πολιτική Επιθεώρηση 1939 (Ανάφη) [2]

  • Αστικά Έντυπα [245]

   • Αθήναι 1926 [1]

   • Ακρόπολις (1939) [1]

   • Ασύρματος (1939) [2]

   • Βραδυνή (1939) [1]

   • Θάρρος (1936 Τρίκαλα) [1]

   • Θεσσαλική Φωνή 1932 [1]

   • Ελεύθερος άνθρωπος 1932 [3]

   • Ελεύθερος Λόγος 1923 [1]

   • Έθνος (1936) [2]

   • Ημερήσιος Κήρυξ (1936) [6]

   • Μακεδονία (1939) [1]

   • Νέον Φως (1935) [1]

   • Πρόοδος 1935-1939 (Αλμυρός Μαγνησίας) [220]

   • Τηλέγραφος (1929) [2]

   • Το φως της Θεσσαλονίκης 1929 [1]

   • Πατρίς (1936) [1]

  • Φιλολογικά - Ιστορικά [493]

   • Αναγέννηση (1926-1927) [20]

   • Εβδομαδιαία Παγκόσμιος Φιλολογική Εγκυκλοπαίδεια (1934) [15]

   • Επιστημονική Εγκυκλοπαίδεια (1925-1926) [4]

   • Επιφυλλίδες (1927-1929) [2]

   • Εστία (1927-1936) [186]

   • Ηώς της Εβραϊκής παλιγενεσίας από ελληνικής πλευράς (1925) [1]

   • Ιστορία της Γαλλικής Επαναστάσεως (1926) [2]

   • Ιστορία της Βουλγαρίας (1925) [1]

   • Ιστορία του μεγάλου πολέμου 1914-1918 (1922) [1]

   • Κοινωνιολογική και Πολιτική Εγκυκλοπαίδεια (1934-1935) [4]

   • Κοινωνιολογικό και Πολιτικό Λεξικό (1933) [2]

   • Μηνιαίος Νέος Κόσμος-Φιλολογικό Παράρτημα (1935) [1]

   • Νέα Αγωγή (1927-1928) [9]

   • Νεοελληνικά Γράμματα (1935-1939) [21]

   • Νέος Κόσμος (1934) [6]

   • Νέα Επιθεώρηση 1928 [21]

   • Νέοι Πρωτοπόροι 1931-1936 [41]

   • Νουμάς (1918-1931) [119]

   • Οι Ισραηλίται της Θεσσαλονίκης (1935) [1]

   • Πανευρώπη (1927) [1]

   • Περίληψις της Παγκοσμίου Ιστορίας της 19ης και 20ης εκατενταετηρίδος (1939) [1]

   • Πρωτοπόροι 1931 [14]

   • Σύγχρονος Ιστορία των Ελλήνων και λοιπών λαών της Ανατολής 1821-1921 (Καρολίδης 1921) [4]

   • Σύγχρονη Σκέψη (1929) [2]

   • Σύντομος Ιστορία της Φιλοσοφίας (1925) [1]

   • Τα Παρασκήνια (1925) [2]

   • Φιλολογική Επιθεώρηση (1935) [11]

  • Φασιστικά-εθνικοσοσιαλιστικά έντυπα [9]

   • Εθνικός Παλμός 1933 (όργανο της ΕΕΕ) [1]

   • Εθνική Νεολαία (1937) [2]

   • Ελευθερία και ψωμί 1932 (Έλληνες εθνικοσοσιαλιστές-φίλοι του Χίτλερ) [1]

   • Καταστατικό Εθνικής Ενώσεως "Η Ελλάς" 1927 [1]

   • Νεολαία (1936 ΕΟΝ) [2]

   • Ο κομμουνισμός στην Ελλάδα 1937 (έκδοση Εθνικής Εταιρείας) [1]

   • Ράδιο Αθήναι (1936) [1]

  • Έντυπα στο στρατό [5]

   • Ιστορία της 13β Μοίρας Ορεινού Πυρ/κού 1918-1922 [1]

   • Μαθήματα γενικής τακτικής 1937 (Ανώτατη Σχολή Πολέμου) [1]

   • Στρατιωτική Επιθεώρησις 1937 [3]

  • Εφημερίδες εξωτερικού [4]

   • Εθνικός Κήρυξ (Νέα Υόρκη 1932) [2]

   • Καταστατικό ίδρυσης Συνδέσμου Αποφοίτων Ελληνικών Σχολών Καϊρου 1927 [1]

   • Οικονομολογικές κουβέντες 1921 (έκδοση Ελληνικής Σοσ/κής Ένωσης Ν. Υόρκης) [1]

  • Ξενόγλωσσα έντυπα [71]

   • L' Hellenisme contemporain (1936) [2]

   • Κομυνιστις 1926 (Ελληνική Σέξια του Κραϊκόμ Π.Κ.Κ. (μπ.) Β. Καυκάσου [1]

   • Lustige Blaetter 1908 [1]

   • Xαχτανακ 1926 (Αρμένικη) [1]

   • Πράβντα 1912 [1]

   • Monde (1931) [3]

   • Le Match de la vie (1939) [1]

   • Le Populaire (1936-1937) [15]

 

Εθνική Αντίσταση - ΕΑΜ - ΕΛΑΣ - ΕΠΟΝ - ΠΕΕΑ [4981]

 • Εκδόσεις - Τύπος - Έντυπα - Μελέτες [4981]

  • Εφημερίδες ΕΑΜ [868]

   • Κεντρικά Όργανα [112]

    • Απελευθερωτής (Αθήνα 1944) [25]

    • Δελτίο Ειδήσεων (1944) [6]

    • Δελτίο Ειδήσεων (έκδοση Ελεύθερη Ελλάδα 1944) [1]

    • Ελεύθερη Ελλάδα (1942-1944) [70]

    • Νέα Ελλάδα (1943-1944) [8]

    • Νέα Ελλάδα (Καρβούνης 1944) [2]

   • Αττική [76]

    • Αλήθεια δίχως Λογοκρισία (ΕΑΜ 5ος Τομέας Αθήνας 1944) [3]

    • Αττική (1944) [3]

    • Βήμα του Λαού (Πειραιάς 1944) [1]

    • Δελτίο Ειδήσεων (Ελευσίνα 1944) [1]

    • Δελτίον Ειδήσεων (Πειραιάς 1944) [1]

    • Διαφωτιστής (Αθήνα 1944) [4]

    • Εμπρός (Αθήνα 1942-1943) [2]

    • Η Αλήθεια (Αθήνα 1941) [12]

    • Λεύτερος Υμηττός (1943) [1]

    • Ο Απελευθερωτής (Αθήνα-Πειραιάς 1944) [33]

    • Ράδιο-ΕΑΜ (Πειραιάς 1944) [1]

    • Ραδιοφωνικά Νέα (Αθήνα 1944) [14]

   • Μακεδονία Θράκη [106]

    • Ανεξαρτησία (Κατερίνη 1943-1944) [9]

    • Εθνική Φωνή (Θεσσαλονίκη 1944) [2]

    • Ελεύθερη Μακεδονία (1943-1944) [6]

    • Ελεύθερη Φωνή (1943-1944) [1]

    • Ελευθερία (Όργανο της Επιτροπής Μακεδονίας του ΕΑΜ 1943-1944) [60]

    • Ελεύθερος Λαός (Όργανο της Π.Ε. Βέροιας του ΕΑΜ, 1944) [5]

    • Ελευθερωτής (Λαγγαδάς 1943) [2]

    • Λαϊκή Αυτοδιοίκηση (Δεκαήμερο Όργανο της Τοπικής Αυτοδιοιήκησης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 1944) [2]

    • Λαϊκή Θέληση (Όργανο της Τομεακής Επιτροπής του Διαμερίσματος Δεσκάτης 1943) [2]

    • Λαϊκή Θέληση Παννοτιοδυτικής (1943) [4]

    • Λαϊκό Βήμα (Καστοριά 1944) [3]

    • Λαοκρατία (Φλώρινα 1944) [7]

    • Νίκη (Καβάλα 1944) [1]

    • Νίκη (Γρ. Αν. Μακ/νίας-Θράκης 1944) [1]

    • Ρήγας (Γιαννιτσά 1944) [1]

   • Πελοπόννησος [104]

    • Αγώνας (Μεγαλόπολη 1944) [1]

    • Αναγέννηση (Καλάβρυτα 1944) [3]

    • Δελτίο Ειδήσεων ΕΑΜ Ολυμπίας (Ηλεία 1944) [2]

    • Εθνική Δράση (Λακωνία 1944) [2]

    • Ελεύθερη Αχαϊα (1944) [34]

    • Ελεύθερη Γορτυνία (1944) [2]

    • Ελεύθερη Ζωή (Αργολίδα-Κορινθία 1944) [1]

    • Ελεύθερη Μεσσηνία (1944) [6]

    • Ελευθερωτής (Πελοπόννησος 1943) [3]

    • Ελληνική Σάλπιγγα (Μεσσηνία 1943) [2]

    • Λευτεριά (Αιγιάλεια 1942) [1]

    • Λευτεριά (Κορινθία 1943-1944) [5]

    • Λευτεριά (Αρκαδία 1944) [18]

    • Μαχητής (Ηλεία 1944) [4]

    • Νέα (Αχαΐα 1944) [5]

    • Ραδιόφωνο (Αρκαδία 1944) [1]

    • Φλόγα (Τριφυλία 1943) [3]

    • Φωνή του ΕΑΜ (Τριφυλία 1944) [1]

    • Φωνή του Λαού Μεσσηνία (1944) [1]

    • Φωνή του Μωρηά (1944) [9]

   • Αιτωλοακαρνανία- Ήπειρος [64]

    • Αγωνιστής (Ιωάννινα 1943-1944) [41]

    • Δράση (Αρτα 1944) [2]

    • Εγερτήριο (Ξηρόμερο 1944) [1]

    • Ειδήσεις (Λαοκρατίας) (Πανηπειρωτικό 1944) [1]

    • Εμπρός (Αγρίνιο 1943) [2]

    • Ηπειρωτική Δράση (1942-1943) [3]

    • Λαϊκή Δράση (Ζαγόρι 1944) [1]

    • Λαοκρατία (Πανηπειρωτικό 1944) [4]

    • Λαός (Πρέβεζα 1944) [1]

    • Λυτρωμός (Ακαρνανία-Λευκάδα 1944) [1]

    • Φωνή Λαού (Αγρίνιο-Τριχωνία 1944) [4]

    • Φωνή της Βορείου Ηπείρου (1944) [1]

    • Φωνή του Λαού (Ήπειρος 1944) [2]

   • Θεσσαλία [186]

    • Αγώνας (Τύρναβος 1944) [1]

    • Αλήθεια (Λάρισα 1943) [1]

    • Αναγέννηση (Μαγνησία 1944) [33]

    • Ε.Α.Μ. (Βόλος 1943-1944) [27]

    • Εαμίτης (Τρίκαλα 1943) [1]

    • Ελεύθερη Ζωή (Λάρισσα 1943-1944) [2]

    • Η Φωνή του Κάμπου (Φάρσαλα 1943) [1]

    • Η Φωνή της Καρδίτσας (1944) [5]

    • Η Φωνή του Ολύμπου (Ελασσόνα 1943) [2]

    • Καθημερινά Νέα (Ειδησεογραφικό Δελτίο “Ρήγα” 1944) [12]

    • Λαϊκή Δράση (Τύρναβος 1942-1943) [7]

    • Λαϊκή Κυριαρχία (Θεσαλία 1944) [1]

    • Λαϊκή Νίκη (Φάρσαλα 1943) [1]

    • Λαϊκοί Πόθοι (Καλαμπάκα 1943) [1]

    • Λαοκράτης (Βόλος 1943) [4]

    • Λαοκρατία (Δομοκός 1944) [2]

    • Λαοκρατία (Τρίκαλα 1943-1944) [14]

    • Λεύτερη Ζωή (1944 Φανάρι Καρδίτσας) [1]

    • Ρήγας (Όργανο της Πανθεσσαλικής Επιτροπής του ΕΑΜ 1943-1944) [41]

    • Φωνή του ΕΑΜ (Καρδίτσα 1943-1944) [29]

   • Στερεά Ελλάδα [13]

    • Ελεύθερη Ρούμελη (1943) [2]

    • Η Φωνή της Θήβας (1943) [1]

    • Λοκρίδα (1944) [2]

    • Λυτρωτής (Θήβα 1944) [3]

    • Μαχομένη Ευρυτανία (1943) [2]

    • Ραδιοφωνικά Νέα (Θήβα 1944) [3]

   • Έντυπα Νήσων [81]

    • Βδομαδιάτικο Δελτίο (Κάρυστος 1944) [1]

    • Εθνικό Εγερτήριο (Λασίθι 1944) [13]

    • Ελεύθερα Εφτάνησα (Αθήνα 1943-1944) [6]

    • Ελεύθερη Ζωή (Ζάκυνθος 1944) [1]

    • Ελεύθερη Κρήτη (Ηράκλειο 1944) [7]

    • Ελεύθερη Λέσβος (1944) [4]

    • Καρμανιόλος (Σάμος 1943) [1]

    • Λεύτερη Ζωή (Ζάκυνθος 1944) [1]

    • Πρωτοπόρος (Χίος 1944) [27]

    • Φλόγα (Ζάκυνθος 1943) [1]

    • Φλόγα του Αρκαδίου (1942-1944) [5]

    • Φωνή της Πατρίδος (Κρήτη 1943) [14]

   • Εφημερίδες Γυναικών [19]

    • Γυναικεία Δράση (1942-1944) [13]

    • Ηπειρώτισσα (Ήπειρος 1944) [2]

    • Θύελλα (Θεσσαλία 1944) [2]

    • Συναγωνίστρια (Μακεδονία 1944) [1]

    • Φωνή της Γυναίκας (Πειραιάς 1943) [1]

   • Έντυπα Αναπήρων-Φυματικών [3]

    • Αγώνας των Φυματικών (1943) [2]

    • Φωνή των Αναπήρων 1943 [1]

   • Καλλιτεχνικά - φιλολογικά έντυπα [8]

    • Δελτίο (Ο.Φ.Ο.Κ. Κοκκινιάς 1942 ) [3]

    • Η Φωνή του Θεάτρου (1943) [1]

    • Ο Καλλιτέχνης (ΕΑΜ Καλλιτεχνών 1942-1943) [3]

    • Τσιμπίδα (1944) [1]

   • ΕΑΜικά έντυπα στην αστυνομία [4]

    • Αστυνομικόν Βήμα (ΕΑΜ Αστυνομικών 1943-1944) [4]

   • Απροσδιόριστος εκδότης (ΕΑΜικά έντυπα) [2]

    • Δελτίο Ειδήσεων (1942) [1]

    • Εθνικός Αντάρτικος Αγών (1942) [1]

   • Μπροσούρες - Προκηρύξεις του ΕΑΜ [90]

  • Εφημερίδες ΕΛΑΣ [148]

   • Κεντρικές εφημερίδες [31]

    • Επιμελητεία (Όργανο της ΚΕ Επιμελητείας του Αντάρτη 1943) [4]

    • Λαϊκός Στρατός (Όργανο του Γενικού Αρχηγείου του ΕΛΑΣ 1943) [1]

    • Ο Απελευθερωτής (Όργανο της ΚΕ του ΕΛΑΣ 1942-1944) [26]

   • Έντυπα Στρατηγείων και άλλων Οργάνων ευρύτερων Περιοχών [28]

    • Αντάρτης (Όργανο του Μακεδονικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ 1943) [2]

    • Αντάρτικη Ζωή (Όργανο των Αντάρτικων Ομάδων του Αρχηγείου Ευρυτανίας του ΕΛΑΣ 1943) [2]

    • Επιφυλακή (Εφεδρικό ΕΛΑΣ Ηπείρου 1943) [1]

    • Κούγκι (Αρχ. Σουλίου-Ζαλόγγου) [1]

    • Μαχητής (Όργανο της Πανμακεδονικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ 1944) [4]

    • Ο Αντάρτης (Όργανο του Στρατηγείου Στερεάς του ΕΛΑΣ 1943) [6]

    • Πιέρια (ΕΛΑΣ Πιερίων 1943) [5]

    • Πίνδος ΕΛΑΣ (Όργανο των Αντάρτικων Σωμάτων Δυτικής Θεσσαλίας του ΕΛΑΣ 1943) [1]

    • Σμόλικας (Όργανο του Στρ/γείου του ΕΛΑΣ Δυτ. Μακεδονίας 1943-1944) [6]

   • Έντυπα Μεραρχιών [30]

    • Αντάρτης (13η Μεραρχία 1944) [1]

    • Εκδικητής (ΕΛΑΣ Αττικοβοιωτίας 1943-1944) [2]

    • Ελευθερωτής (3η Μεραρχία Πελοποννήσου 1944) [7]

    • Εξόρμηση (Ομάδα Μερ/χιών Μακ/νίας 1944) [1]

    • Καραούλι (16η Μεραρχία Θεσσαλίας 1943-1944) [2]

    • Κόκκινος Μαχητής (Στρατιωτική Κομμουνιστική Οργάνωση 1ης Μεραρχίας Θεσσαλίας1943-1944) [2]

    • Λαϊκός Αγωνιστής (Όργανο της 8ης Μεραρχίας Ηπείρου του ΕΛΑΣ 1944) [2]

    • Λαϊκός Αξιωματικός (Έκτακτη έκδοση της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών του ΕΛΑΣ 1944) [1]

    • Μακεδονική Φλόγα (Όμάδα Μεραρχιών Μακεδονίας του ΕΛΑΣ 1944) [1]

    • Μηνιάτικος Αντάρτης (13η Μεραρχία Δ. Στερεάς 1944) [1]

    • Ο Φρουρός του Λαού (Όργανο της Διοίκησης Μεραρχιών του Εφεδρικού ΕΛΑΣ Θεσσαλίας 1943) [3]

    • Το Σύμβολο (Όργανο της Κομματικής Επιτροπής του I/52 Τάγματος της 16ης Μεραρχίας ΕΛΑΣ 1944) [1]

    • Το Φλάμπουρο (Όργανο της 1ης Θεσσαλικής Μεραρχίας του ΕΛΑΣ 1944) [6]

   • Έντυπα Ταξιαρχιών και Συνταγμάτων [11]

    • Δερβενάκια (6ο Σύνταγμα Πελοποννήσου 1944) [1]

    • Δρίσκος (85ο Σύνταγμα 8ης Μερ/χίας Ηπείρου 1944) [1]

    • Ο Εκδικητής (Όργανο της 5ης Ταξιαρχίας ΑττικοΒοιωτίας- Εύβοιας του ΕΛΑΣ 1943) [1]

    • Εφοδος (26ο Σύνταγμα Πεζικού Μακεδονίας-Θράκης 1944) [1]

    • Ηχώ του Βερμίου (Όργανο του 16ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ Βερμίου 1943-1944) [2]

    • Καρυοφύλι (Λόχος Διοικήσεως 52ου Συνάνταγματος του ΕΛΑΣ 1944) [1]

    • Λαός και Στρατός (Όργανο των Αξιωματικών και Μαχητών του 3ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ 1944) [1]

    • Παράρτημα του Συναγωνιστής (Όργανο του 3ου Εφεδρικού Συντάγματος της Εφεδρικής Μεραρχίας Λάρισας του ΕΛΑΣ 1944) [1]

    • Περίδρομος (1η Ταξιαρχία Πελοποννήσου) [1]

    • Χρονικά του Αντάρτη (16η Ταξιαρχία 1944) [1]

   • Έντυπα με μη σαφή προσδιορισμό του Εκδότη [1]

    • Αλιοβίτσα (1943) [1]

   • ΑνταρτοΕΠΟΝίτικα [18]

    • Αντάρτικα Νειάτα (1η Μεραρχία 1944) [3]

    • Αντάρτικη Φλόγα (1944) [1]

    • Αρματωμένα Νειάτα (9η Ταξιαρχία Δυτικής Μακεδονίας 1944) [1]

    • Επονίτης Αντάρτης (3η Μεραρχία 1944) [1]

    • Επονίτης Αντάρτης (13ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ 1943) [1]

    • Επονίτης Μαχητής (2/69 Σύνταγμα του ΕΛΑΣ 1944) [1]

    • Επονίτικα Νειάτα (2ο Τάγμα 1944) [1]

    • Έφοδος (ΕΠΟΝ 9ης Μεραρχίας) [2]

    • Ήρωες της Νειότης (Υποδειγματική Ομάδα ΕΠΟΝ 10ης Μερ/χίας 1944) [1]

    • Λυτρωτης (Υποδειγματική Ομάδα ΕΠΟΝ 8ου Συντάγματος 1944) [1]

    • Μηνιάτικο Δελτίο (11η Μεραρχία) [1]

    • Νέος Αντιφασίστας (ΕΠΟΝ 10ης Μεραρχίας) [1]

    • Σπασμένα Δεσμά (Υποδειγματική Ομάδα Κομμάντος 2/3 Συντάγματος 1944) [1]

    • Τα Νιάτα Μάχονται (ΕΠΟΝ 2/13 Τάγματος) [1]

    • Φλόγες (1944 Τάγμα Θανάτου ΕΠΟΝ) [1]

   • Μπροσούρες - Προκηρύξεις του ΕΛΑΣ [29]

  • Εφημερίδες ΕΠΟΝ [525]

   • Κεντρικά Έντυπα [48]

    • Ενισχυτής (Όργανο της Κεντρικής Οικονομικής Επιτροπής της ΕΠΟΝ 1943) [1]

    • Νέα Γενιά (1943-1944) [47]

   • Αττική [29]

    • Εξόρμηση (Αθήνα 1943) [1]

    • Εξόρμηση (Πειραιάς 1943) [2]

    • Επαναστατημένα Νειάτα (5ος Τομέας 1943) [1]

    • Επονίτης (Όργανο του 2ου Τομέα της ΕΠΟΝ Αθήνας 1943) [1]

    • Ιδεολογικό Δελτίο (1943) [1]

    • Λαός Νικά (Αθήνα 1944) [7]

    • Λεύτερα Νιάτα (Όργανο του Συμβουλίου Αθήνας της ΕΠΟΝ 1943) [2]

    • Νειάτα (Αθήνα - Πειραιάς 1943-1944) [2]

    • Νέοι Αγωνιστές (Αθήνα 1943-1944) [1]

    • Νεολαία στ' Αρματα για την Ανεξαρτησία και το Μέλλον (1944) [1]

    • Πάλη της Νειότης (3ο Διαμέρισμα 1944) [1]

    • Πενταχώρα (1943) [1]

    • Πνοή της Νειότης (Γ1 Τμηματικό Συμβούλιο 1944) [1]

    • Πρωτοπόροι (Πειραιάς 1943) [1]

    • Πρωτοπόρος (1944) [1]

    • Ράδιο-ΕΠΟΝ (Τομέας Προαστίων 1944) [5]

   • Μακεδονία- Θράκη [80]

    • Αγροτικά Νειάτα (Ανω Κοπανός Ημαθείας 1944) [2]

    • Αντιφασίστας (Δυτική Μακεδονία 1944) [6]

    • Εμπρός (Κοζάνη 1943-1944) [1]

    • Εμπρός (Σέρρες 1944) [5]

    • Εξόρμηση (Μακεδονία 1944) [5]

    • Επονίτης (Εβρος 1944) [3]

    • Επονίτικη Ζωή και Δράση (Καβάλα 1944) [1]

    • Εφοδος (Θεσσαλονίκη 1944) [3]

    • Ζωντανά Νειάτα (Καβάλα 1944) [3]

    • Θρακικά Νέα (Έβρος 1944) [1]

    • Καινούργοι Δρόμοι (Μακεδονικό Συμβούλιο 1944) [1]

    • Λεύτερα Νειάτα (Θεσσαλονίκη 1943-1944) [27]

    • Λεύτερη Ζωή (Μακεδονία 1943) [1]

    • Νεανική Φωνή (Ανατολική Μακεδονία-Καβάλα 1944) [4]

    • Νέος Μαχητής (Πιερία 1943) [1]

    • Πρωτοπόρα Νειάτα (Γρεβενά 1944) [1]

    • Χαραυγή (Σέρβια 1944) [2]

    • Χαραυγή (Ντεπώ1943) [2]

    • Χαρούμενα Νιάτα (Ξάνθη 1944) [7]

    • Φλόγα (Δράμα) [1]

    • Φλογερά Νειάτα (Φλώρινα - Καστοριά 1944) [2]

    • Φωνή της ΕΠΟΝ (Σκλήθρο 1943) [1]

   • Θεσσαλία [88]

    • Αγωνιζόμενα Νειάτα (Αγιά 1943-1944) [2]

    • Αετόπουλα (Θεσσαλία 1944) [2]

    • Αητόπουλο (Θεσσαλία 1944) [1]

    • Αθήνα (Αλμυρός 1944) [1]

    • Ασκλάβωτα Νιάτα (Καρδίτσα 1944) [1]

    • Αυγή (Ευξεινούπολη 1943) [2]

    • Βδομάδα της Αθήνας (Ευξεινούπολη 1944) [1]

    • Εμπρός (Λαμία 1943) [2]

    • Εμπρός Νέοι (Καρδίτσα 1943-1944) [2]

    • Εξόρμηση (Ποταμιά Ελασσώνας 1943) [1]

    • Εξόρμηση (Τύρναβος 1944) [3]

    • Εξόρμηση (Φάρσαλα 1943) [1]

    • Επαναστάτης (Σοφάδες 1943) [1]

    • Επονίτης (Ελασσόνα 1943) [4]

    • Θεμελιωτής (Βόλος 1943) [1]

    • Θεμελιωτής (Φαρκαδώνα Τρικάλων 1944) [1]

    • Ιερολοχίτης (Θεσσαλία 1943-1944) [9]

    • Καθρέφτης (Καλαμπάκα 1944) [1]

    • Καινούρια Ζωή (Καταφύγι 1944) [1]

    • Καινούρια Ζωή (Πτελεός Μαγνησίας 1944) [1]

    • Λεύτερα Νειάτα (Ρεντίνα 1944) [1]

    • Μαθητική Φλόγα (Τρίκαλα 1943) [1]

    • Μαχητής (Καρδίτσα 1943-1944) [1]

    • Νέα Γενιά (Αγιά 1944) [1]

    • Νεανική Εξόρμηση (Τύρναβος 1943) [1]

    • Νεανική Ορμή (Αχίλειο 1944) [1]

    • Νεανική Ορμή (Παλαμάς 1943) [2]

    • Νεανική Φλόγα (Βόλος 1943) [2]

    • Νεανική Φωνή (Σοφάδες 1944) [1]

    • Νεανικός Παλμός (Λάρισα 1943-1944) [2]

    • Νεανικός Παλμός (Προμύριο 1944) [1]

    • Νεανικός Πόθος (Αθανάτη 1944) [1]

    • Νειότη (Βελεστίνο 1944) [1]

    • Νέοι Βλαστοί (αετόπουλα Καναλίων 1944) [2]

    • Νέοι Ορίζοντες (Πήλιο 1943) [1]

    • Νέος Αγωνιστής (Δεσκάτη-Ελασσόνα 1943) [2]

    • Νέος Αγωνιστής (Μαγνησίας 1944) [5]

    • Νέος Μαχητής (Τρίκαλα 1943) [1]

    • Νίκη (σπουδάσουσα Λάρισας 1943) [1]

    • Νιότη (Αλμυρός 1944) [1]

    • Ξύπνημα (Ευξεινούπολη 1944) [1]

    • Ο Μικρός Επαναστάτης (αετόπουλα Σκήτης 1944) [1]

    • Ο Μικρός Επαναστάτης (αετόπουλα Συκουρίου 1943) [1]

    • Ολυμπος (Διαμέρισμα Ολύμπου 1943) [1]

    • Ορμή (Φάρσαλα-Αλμυρός 1943) [2]

    • Ορμή της Νειότης (Αλμυρός 1944) [1]

    • Πρωτοπορία (Ελασσώνα 1943-1944) [2]

    • Σάλπισμα (Καλαμπάκα 1943) [2]

    • Τα Νειάτα (Στεφανοβούνι 1944) [1]

    • Φλόγα (Αγιά Βόλου 1944) [2]

    • Φλογερά Νειάτα (Τρίκαλα 1944) [2]

    • Φλογοβόλο (Ελασσόνα 1943-1944) [2]

    • Φωνή της Μελούνας (Τσαρίτσανη Ελασσώνας 1943) [2]

    • Φωνή του Ρήγα (Βελεστίνο 1944) [1]

   • Στερεά Ελλάδα [28]

    • Αγώνας (Ευρυτανία 1943-1944) [3]

    • Εμπρός (Λαμία 1943) [1]

    • Ενωμένα Νειάτα (Εύβοια 1943-1944) [1]

    • Λεύτερα Νειάτα (Δ. Στερεά) [1]

    • Λυτρωμένα Νειάτα (Αμφισσα 1943) [1]

    • Νέα Ζωή (Μάρμαρα 1943) [1]

    • Νεανική Φλόγα (Ανατολική Φθιώτιδα-Δομοκός 1944) [1]

    • Νειάτα (Αγράφων-Απεραντίων 1944) [1]

    • Νέοι (Φθιώτιδα 1943) [2]

    • Νέοι Αγωνιστές (Φωκίδα) [1]

    • Φωνή της Νειότης (Νέα Γιαννιτσού 1943) [1]

    • Φωνή του Φεραίου (Στερεά Ελλάδα 1943-1944) [12]

    • Φωνή των Νέων (Στερεάς Ελλάδας 1944) [2]

   • Πελοπόννησος [106]

    • Εγερτήριο (Αιγιαλεία 1943) [2]

    • Εξόρμηση (Τριφυλία 1944) [2]

    • Επαναστατημένη Νειότη (Κάμπος 1944) [1]

    • Επαρχιώτικα Νειάτα (Μεσσήνη 1943-1944) [2]

    • Επονίτης Πελοποννήσου (1944) [15]

    • Ζωντανά Νειάτα (Αργολίδα 1943) [4]

    • Ζωντανά Νειάτα (Αχαΐα - Πάτρα 1943-1944) [12]

    • Ζωντανά Νιάτα (Αργολίδα-Ναύπλιο 1944) [1]

    • Κραυγή (Κόρινθος 1943) [4]

    • Λεύτερα Νειάτα (Δημητσάνα) [2]

    • Λεύτερα Νειάτα (Λακωνίας 1943) [8]

    • Νέα Ζωή (Ηραία 1944) [2]

    • Νέα Πνοή (Κορινθία 1944) [1]

    • Νέα Φλόγα (Αργολίδα-Κορινθία 1944) [2]

    • Νεανική Φλόγα (Μεσσηνία 1943-1944) [6]

    • Νέοι Αγωνιστές (Αχαϊα 1944) [1]

    • Νέος Αγωνιστής (Καλαμάτα 1943) [1]

    • Νέος Μαχητής (Πυλία 1944) [2]

    • Νέοι Δρόμοι (Ερμιόνη-Τροιζηνία 1944) [3]

    • Λεύτερα Νιάτα (Λακωνία 1943-1944) [4]

    • Νιάτα (Μεγαλόπολη 1944) [1]

    • Νιάτα (Πύργος 1944) [1]

    • Πρωτοπόρα Νιάτα (Αρκαδία 1944) [3]

    • Σάλπισμα (Ηλεία 1943-1944) [19]

    • Σάλπισμα (Καλάβρυτα 1944) [1]

    • Σάλπισμα (Παιδικό Τμήμα ΕΠΟΝ Πάτρας) [1]

    • Φωνή της ΕΠΟΝ (Γαργαλιάνοι 1944) [1]

    • Φωνή της ΕΠΟΝ (Γορτυνία 1944) [3]

    • Φωνή της ΕΠΟΝ (Λακωνία 1944) [1]

   • Ήπειρος- Αιτωλοακαρνανία [35]

    • Αγροτόπαιδο (Ηπειρος 1944) [5]

    • Ηπειρώτικα Νιάτα (1944) [7]

    • Καινούρια Ζωή (Ηπειρος 1944) [1]

    • Λεύτερα Νειάτα (Ηπειρος 1943-1944) [12]

    • Νέοι Αντιφασίστες (Ιωάννινα 1944) [1]

    • Σημαία της ΕΠΟΝ (Ξηρόμερο-Βάλτος 1944) [1]

    • Σουλιωτοπούλα (Αρτα-Πρέβεζα 1944) [2]

    • Φλόγα (Αρτα 1943) [1]

    • Φλόγα (Μεσολόγγι 1944) [2]

    • Φωνή των Νέων (Ιωάνννινα 1943) [3]

   • Νησιά [69]

    • Αγώνας (Επαρχ. Σελίνου 1944) [1]

    • Αναγέννηση (Σητεία 1944) [1]

    • Αντιφασίστας (Μυτιλήνη 1944) [22]

    • Ελεύθερα Νειάτα (ΠΟΕΝ 1943) [1]

    • Ελεύθερες Νέες (Αγιος Νικόλαος 1944) [2]

    • Ελεύθερη Κρητικοπούλα (1943-1944) [3]

    • Ελεύθερη Νειότη (Ιεράπετρα 1944) [3]

    • Ελευθερία (Αγ. Νικόλαος 1943-1944) [3]

    • Εμπρός (Ζάκυνθος 1944) [4]

    • Εμπρός (Λασήθι 1944) [3]

    • Εμπρός (Επαρχ. Μεραμπέλλου 1944) [3]

    • Εξόρμηση (Χανιά 1944) [2]

    • Επονίτικη Ορμή (Ρέθυμνο 1944) [1]

    • Λεύτερα Νειάτα (Χανιά 1944) [1]

    • Λεύτερα Νιάτα (Κρήτη 1944) [1]

    • Μαχητής (Χανιά 1944) [1]

    • Νεανική Φλόγα (Λευκάδα 1943-1944) [1]

    • Νέοι Μαχητές (Κέρκυρα 1944) [2]

    • Νέος Μαχητής (Αποκόρωνος.-Σφακιά 1944) [2]

    • Σάλπισμα της Νειότης (Κεφαλλονιά-Ιθάκη 1944) [2]

    • Φωνή των Νέων (Λασήθι 1943-1944) [10]

   • Σπουδαστικά- Μαθητητικά έντυπα [26]

    • Η Φωνή του Ε' (Ε’ Γυμνάσιο Αθήνας 1943) [1]

    • Μαθητική Φωνή (1942-1943) [3]

    • Μαθητικό Βήμα (Γυμνάσια Αιτωλοακαρνανίας 1944) [1]

    • Φλόγα (Όργανο του Συμβουλίου των Σπουδαστών Αθήνας 1943-1944) [19]

    • Φοιτητικό Δελτίο (1944) [2]

   • Έντυπα μη προσδιορισμένων τόπων έκδοσης [1]

    • Σήμαντρα Λευτεριάς (1944) [1]

   • Μπροσούρες - Προκηρύξεις της ΕΠΟΝ [15]

  • Εφημερίδες Εθνικής Αλληλεγγύης [60]

   • Αλληλεγγύη (Ν.Ε. Λακωνίας της Εθνικής Αλληλεγγύης 1944) [4]

   • Αλληλεγγύη (Πανθεσσαλική Επιτροπή της Εθνικής Αλληλεγγύης 1944) [8]

   • Αλληλεγγύη του Λαού (Πανπελοπονησιακή Επιτροπή της Εθνικής Αλληλεγγύης 1944) [6]

   • Αλληλεγγύη του Λαού (Πανηπειρωτική Επιτροπή της Εθνικής Αλληλεγγύης 1944) [1]

   • Εθνική Αλληλεγγύη (1941-1943) [15]

   • Εθνική Αλληλεγγύη (1943 Βόλος) [2]

   • Εθνική Αλληλεγγύη (Παμμακεδονική Επιτροπή Εθνικής Αλληλεγγύης1944) [1]

   • Εθνική Αλληλεγγύη (Δελτίο Θεσσαλονίκη 1944) [1]

   • Η Φωνή των Θυμάτων (Μεσσηνία 1944) [1]

   • Καμπάνα (Μυτιλήνη 1944) [1]

   • Μακεδονική Αλληλεγγύη (Δυτική Μακεδονία 1944) [2]

   • Μάνα (1943) [1]

   • Μάνα (Στερεά Ελλάδα 1944) [2]

   • Μάνα Θυμάτων (Καστοριά) [2]

   • Μάνα των Θυμάτων (Πέλλα 1944) [2]

   • Παραστάτης του Αγωνιστή (Γιαννιτσά 1944) [1]

   • Το Δελτίο Μας (5ος Τομέας Συνοικιών Εθνικής Αλληλεγγύης 1943) [1]

   • Φωνή της Αλληλεγγύης (Ηλεία 1944) [3]

   • Φωνή της Αλληλεγγύης (Μακεδονία 1944) [1]

   • Φωνή των Θυμάτων (1942) [1]

   • Φωνή των Θυμάτων (Αθήνας 1944) [4]

  • Εφημερίδες εργατικές - συνδικαλιστικές (ΕΕΑΜ κτλ.) [89]

   • Κεντρικές [12]

    • Εργατικό Βήμα ΓΣΕΕ (Η ΓΣΕΕ εδώ είναι το ΕΕΑΜ που μετονομάστηκε σε ΓΣΕΕ 1944) [1]

    • Εργατικό Βήμα ΕΑΜ (1943-1944) [11]

   • Άλλες [53]

    • Αγώνας του Υπαλλήλου (1943) [1]

    • Αγωνιστής (ΕΕΑΜ Θεσσαλονίκη 1944) [1]

    • Δασκαλικό Βήμα (ΕΑΜ 1943-1944) [2]

    • Δελτίο Ειδήσεων (ΕΑΜ Υπαλλ. ΕΤΕ 1944) [2]

    • Δράση (ΕΥΑΜ 1943) [2]

    • Ελεύθερη Φωνή (ΕΥΑΜ 1943) [1]

    • Ελεύθερος Ελλην (ΟΕΝΟ 1944) [1]

    • Ελεύθερος Υπάλληλος (ΕΑΜ 1944) [3]

    • Εργάτης (ΕΕΑΜ Αθήνα 1944) [1]

    • Εργάτης Επισιτιστής (ΕΕΑΜ Επισιτιστών 1943) [1]

    • Η Εργατική (ΕΕΑΜ Βόλου 1943-1944) [4]

    • Εργατικός Αγώνας (ΕΕΑΜ Αθήνα 1943) [1]

    • Εργατοϋπαλληλικός Αγώνας (1943) [1]

    • Ιατρικός Αγών (ΕΑΜ 1942) [1]

    • Λαοκρατία (ΕΑΜ Εθνικής Τραπέζης 1944) [3]

    • Ναυτεργάτης (Λονδίνο 1942) [1]

    • Ο Αγώνας μας (ΕΕΑΜ Εταιρείας Υδάτων 1943) [2]

    • Ο Αρτεργάτης (ΕΕΑΜ Αρτεργατών 1943) [2]

    • Ολπίτης (Πειραιάς 1943) [1]

    • Ραδιοφωνικά Νέα (ΕΑΜ Τραπεζικών Υπαλλήλων 1944) [2]

    • Τεχνικό Μέτωπο (ΕΑΜ 1942) [2]

    • Υπαλληλική (1942-1944) [12]

    • Υπαλληλική Αλληλεγγύη (1944) [1]

    • Υπαλληλική Σημαία (1943) [1]

    • Φωνή (Υπ/λων Υπουργ. Συγκοινωνιών 1944) [1]

    • Φως (ΕΕΑΜ Πολεμικών Εργοστασίων 1943) [3]

   • Εργατική Νεολαία [5]

    • Εργαζόμενα Νιάτα (ΕΠΟΝ Αθήνα 1943) [5]

   • Μπροσούρες-Προκηρύξεις [19]

  • Εφημερίδες οργανώσεων ΕΑΜ Νέων (ΟΚΝΕ κτλ.) [54]

   • Για τη Λευτεριά (Πειραιάς 1943) [1]

   • Γροθιά (Όργανον της Κεντρικής Οικονομικής Επιτροπής της ΟΚΝΕ- 1942) [3]

   • Ζωντανά Νειάτα (ΕΑΜΝ Αθήνα 1942) [7]

   • Ιερολοχίτης (Θεσσαλικός Ιερός Λόχος 1942) [1]

   • Λευτεριά (ΕΑΜ Νέων Αθήνα 1942-1943) [4]

   • Μαχητής (Σπουδάζουσα Κομμουνιστική Νεολαία 1942-1943) [5]

   • Νεολαία (ΟΚΝΕ 1942) [17]

   • Νίκη Κομμουνιστική Νεολαία Αθήνας (ΟΚΝΕ 1943) [11]

   • Φωνή της Νέας (Όργανο της «Ελευθερη Νέα» 1942) [5]

   • Προκηρύξεις ΕΑΜ Νέων - ΟΚΝΕ [0]

  • Εφημερίδες ΠΕΕΑ [26]

   • Δελτίο Πράξεων ΠΕΕΑ (1944) [16]

   • Μπροσούρες - Προκηρύξεις της ΠΕΕΑ [10]

  • Εφημερίδες και έντυπα κομμάτων του ΕΑΜ [707]

   • Εφημερίδες και έντυπα ΚΚΕ [629]

    • Κεντρικά έντυπα [220]

     • Δελτίο Ειδήσεων ΚΕ ΚΚΕ (1941) [2]

     • Δελτίο Εξωτερικών Ειδήσεων Ριζοσπάστη (1944) [1]

     • Δελτίο ΚΕ ΚΚΕ (ΕΤΚΔ) (1943) [5]

     • Λαϊκή Επιθεώρηση (1941) [1]

     • Νέα (Ριζοσπάστης 1942) [3]

     • Οργανωτής (Εσωκομματικό Δελτίο της ΚΕ του ΚΚΕ 1943-1944) [7]

     • Πρακτορείο «Ελεύθερη Ελλάδα» [37]

     • Ραδιοφωνικά Νέα Ριζοσπάστη (1943-1944) [5]

     • Ριζοσπάστης (Απελευθέρωσης 1944) [48]

     • Ριζοσπάστης (Κατοχής 1940-1944) [94]

     • Ριζοσπάστης έκδοση Αθήνας (Κατοχής 1944) [17]

    • Έντυπα για την ΕΣΣΔ [27]

     • Η Αλήθεια για τη Σοβιετική Ένωση (Περιοδικό 1944) [1]

     • Σοβιετικά Νέα (1943-1944) [26]

    • Έντυπα της ΚΟ Αθήνας του ΚΚΕ - Αττική [48]

     • Αγωνιστής (ΚΟ Αθήνας του ΚΚΕ 1943) [1]

     • Αγωνιστής (7η Αχτίδα της ΚΟΑ του ΚΚΕ 1943) [1]

     • Δελτίο Ειδήσεων (ΚΟ Αθήνας του ΚΚΕ 1944) [1]

     • Εσωκομματικό Δελτίο (ΚΟ Αθήνας του ΚΚΕ 1943-1944) [1]

     • Η Κοκκινιά μας (1944) [3]

     • Η Φωνή της Συνοικίας (Αχτίδα Πλάκας- Κουκακίου της ΚΟΑ του ΚΚΕ 1943) [1]

     • Κατηγορώ (ΚΟ Αθήνας του ΚΚΕ 1944) [5]

     • Λαϊκή Νίκη (4η Αχτίδα ΚΟΑ του ΚΚΕ 1943) [1]

     • Λαοκράτης (ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ 1943) [1]

     • Λευτεριά (ΚΟ Αθήνας του ΚΚΕ 1942-1943) [12]

     • Λευτεριά (Όργανο της Επιτροπής Πόλης της Αθήνας της ΚΕ (Νέα) 1941) [3]

     • Μορφωτικό Δελτίο (ΚΟ Αθήνας του ΚΚΕ ΕΤΚΔ 1943) [6]

     • Ο Λαϊκός Φρουρός (Όργανο της 14ης Ομάδας Αχτίδων Γκύζη, Εξάρχεια- Νεάπολη, Κολωνάκι- Κουντουριώτη ΚΟΑ του ΚΚΕ 1943) [3]

     • Προάστεια (1943) [1]

     • Φωνή του Λαού (3η Αχτίδα ΚΟΑ του ΚΚΕ 1943) [1]

    • Μακεδονία- Θράκη [89]

     • Αγροτικός Αγώνας (Κιλκίς-1944) [1]

     • Αγώνας (Kατερίνη-1944) [13]

     • Αγώνας (Φλώρινα 1944) [3]

     • Αγωνιστής (Βόιο-Σιάτιστα 1944) [1]

     • Αλήθεια (Δ. Μακεδονία) [6]

     • Ειρήνη - Λευτεριά (Θεσ/νίκη 1941) [1]

     • Λαϊκή Φωνή (Γρ. Περιοχής Μακεδονίας ΚΚΕ 1944) [-1]

     • Λαϊκός Αγώνας (Παγγαίου 1944) [6]

     • Λαοκρατία (Θεσσαλονίκη 1944) [3]

     • Μπολσεβίκος (Κοζάνη 1944) [5]

     • Οδηγητής (Σέρβια 1944) [2]

     • Πρωτοπόρος (Αμύνταιο 1944) [1]

     • Σπίθα (Βέροια 1944) [18]

     • Σπίθα (Καστοριά 1944) [2]

     • Φλόγα (Αμύνταιο 1944) [1]

     • Φλόγα (Εδεσσα 1944) [0]

     • Φλόγα (Πέλλα 1944-1945) [0]

    • Θεσσαλία [62]

     • Αγώνας (Τρίκαλα 1943-1944) [4]

     • Δελτίο (Εσωκομματικό Δελτίο Περιφερειακής Επιτροπής Μαγνησίας) [2]

     • Εμπρός (Καρδίτσα 1944) [5]

     • Επανάσταση ΚΚΕ ΕΤΚΔ_(Ελασσώνα 1943-1944) [2]

     • Κόκκινη Σημαία (Θεσσαλία 1943-1944) [13]

     • Κόκκινος Φάρος (Βελεστίνο 1944) [3]

     • Κόκκινος Φρουρός (Τύρναβος 1944) [1]

     • Λαϊκή Δράση (Αγιά 1944) [1]

     • Λαϊκή Φωνή (Λάρισα 1943-1944) [0]

     • Λενινιστής (Βόλος 1943-1944) [2]

     • Λευτεριά (Βόλος 1943-1944) [5]

     • Μάτι (Παλαμάς 1943) [1]

     • Μπολσεβίκος (Εσωτερικό Δελτίο της Οργάνωσης Καρδίτσας του ΚΚΕ 1944) [1]

     • Οδηγητής (Καλαμπάκα 1943) [1]

     • Το Σύνθημα (Εσωκομματικό Δελτίο της Περιφερειακής Επιτροπής Βελεστίνου 1943) [1]

     • Σύντροφος (Αλμυρός 1943) [1]

    • Στερεά Ελλάδα [13]

     • Αγώνας του Σκλαβωμένου (Δ. Στερεά 1943) [1]

     • Εσωκομματικό Δελτίο (1944) [2]

     • Εξόρμηση (Θήβα 1944) [1]

     • Λαοκράτης (Λεβαδειά 1944) [1]

     • Οδηγητής (Στερεά Ελλάδα 1944) [8]

    • Πελοπόννησος [78]

     • Αγωνιστής (Ηλεία 1944) [4]

     • Αλήθεια (Λακωνία 1944) [1]

     • Δελτίο (Πάτρα 1943) [1]

     • Δρόμος της Πάλης (Τριφυλία 1944) [1]

     • Εμπρός (Αρκαδία 1944) [1]

     • Εμπρός (Καλάβρυτα 1944) [1]

     • Λαϊκή Θέληση (Αρκαδία 1944) [1]

     • Λαϊκή Θέληση (Αργολίδα-Κορινθία 1944) [1]

     • Λαϊκή Νίκη (Μεσσηνία 1944) [3]

     • Λεύτερη Ζωή (Αργολίδα-Κορινθία 1944) [-1]

     • Λεύτερη Ζωή (Κορινθία 1943-1944) [4]

     • Λεύτερος Μωρηάς (1943-1944) [5]

     • Οδηγητής (Αχαϊα 1942-1944) [2]

     • Προλετάριος (Β. Τριφυλία 1943) [1]

     • Φλόγα (Ηλεία 1944) [1]

    • Ήπειρος [4]

     • Εμπρός (Ζαγόρι-Κόνιτσα 1943) [1]

     • Η φωνή της Ηπείρου (Ήπειρος 1944) [2]

     • Μπολσεβίκος Οργανωτής (Ήπειρος 1944) [1]

    • Νησιά Αιγαίου και Ιονίου [43]

     • Εμπρός (Χίος 1944-1947) [16]

     • Ζωή και Λευτεριά (Κρήτη 1944) [18]

     • Η Φωνή του Λαού (Εύβοια 1944) [0]

     • Λαοκρατία (Σάμος-Ικαρία 1943) [1]

     • Μάχη (Λασήθι 1944) [4]

     • Μάχη (Ρέθυμνο1943) [1]

     • Σύντροφος (Λέσβος 1944) [1]

     • Φωνή της Κρήτης (Κρήτη 1942) [1]

    • Άλλα [4]

     • Ισκρα (Πιθανόν κάποιας ανεξάρτητης οργάνωσης του ΚΚΕ που επηρεαζόταν από τις θέσεις της Παλιάς ΚΕ 1940) [1]

     • Σταλινική Σημαία (Από ομάδα μελών (φράξια) της ΚΟ Αθήνας του ΚΚΕ 1944) [3]

    • Μπροσούρες- Προκηρύξεις-Βιβλία του ΚΚΕ [41]

   • Εφημερίδες ΑΚΕ [12]

    • Κεντρικά Όργανα [1]

     • Νέος Δρόμος (1944) [1]

    • Έντυπα Περιοχών [9]

     • Αγρότης (Λακωνία 1944) [1]

     • Αγροτιά (Πελοπόννησος 1944) [4]

     • Αγροτικός Αγων (Μακεδονία 1944) [1]

     • Εσωτερικό Δελτίο («Θεσαλικός Κάμπος» 1944) [1]

     • Θεσσαλικός Κάμπος (1944) [2]

    • Μπροσούρες του ΑΚΕ [2]

   • Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας (ΕΛΔ) [43]

    • Κεντρικά έντυπα [30]

     • Ε.Λ.Δ. (1942-1943) [7]

     • Μάχη (1941-1944) [22]

    • Έντυπα περιοχών [13]

     • Λαϊκή Δημοκρατία (Αθήνα 1943-1944) [5]

     • Λαϊκή Δημοκρατία (Θεσσαλονίκη 1944) [1]

     • Λαϊκή Πάλη (Θεσσαλία 1944) [1]

     • Μάχη (Ραδιοφωνικά 1944) [5]

     • Νέοι Αγωνιστές (1944) [0]

   • Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδος (ΣΚΕ- και οργάνωση νεολαίας) [19]

    • Εσωτερικό Δελτίο (1942) [1]

    • Η Σοσιαλιστική Φλόγα (Όργανο της ΚΕ της Σοσιαλιστικής Επαναστατικής Πρωτοπορείας- Τμήμα του ΣΚΕ 1942-1943) [2]

    • Ο Επαναστάτης (1941-1943) [10]

    • Ο Τραπεζιτικός (Όργανο της Αχτίδας Τραπεζικών του ΣΚΕ 1943) [1]

    • Σοσιαλιστής (Δημοσιογραφικό Όργανο του ΣΚΕ 1944) [1]

    • Σοσιαλιστική Ιδέα (Επίσημο Όργανο της ΚΕ του ΣΚΕ 1942-1943) [1]

    • Σοσιαλιστικό Βήμα (Όργανο της ΚΕ του ΣΚΕ 1944) [2]

    • Σοσιαλιστικό Πανεπιστήμιο (Όργανο του Πανεπιστημιακού Γραφείου της ΣΕΠΕ 1942) [1]

   • Αριστεροί Φιλελεύθεροι και άλλοι [4]

    • Πανδημοκρατική (Όργανο της Δημοκρατικής Ένωσης- Στ. Κρητικάς, 1944) [4]

  • Εφημερίδες Μέσης Ανατολής [139]

   • Αγώνας Μέση Ανατολή (Πολιτική Οργάνωση Παλαιστίνης 1943-1944) [8]

   • Αγωνιστής (Χειρουργείο Λόχου Μεταφορών της ΑΣΟ 1944) [1]

   • Αλήθεια (ΚΕΑΟΑ - Κεντρική Επιτροπή Αντιφασιστικής Οργάνωσης Αστυνομίας (Χωροφυλακή) 1943) [2]

   • Αλήθεια (ΚΕΑΟΧ - Κεντρική Επιτροπή Αντιφασιστικής Οργάνωσης Χωροφυλακής 1943) [1]

   • Αντιφασίστας (Οργάνωση Στρατιωτών Ξηράς 1944) [6]

   • Ο Αντιφασίστας (ΚΕΑΣΟ - Κεντρική Επιτροπή Αντιφασιστικής Στρατιωτικής Οργάνωσης 1942-1943) [20]

   • Αστέρας (ΚΕΑΟΑ - Κεντρική Επιτροπή Αντιφασιστικής Οργάνωσης Αεροπορίας 1943) [10]

   • Το Δελτίο μας (Αίγυπτος 8ο Τάγμα Ελλ. Στρατού 1944) [1]

   • Δελτίο Ειδήσεων (Έκδοση του Αντιφασίστα 1944) [17]

   • Ελευθερία ΑΟΝ (Αντιφασιστική Οργάνωση Ναυτικού 1943) [68]

   • Ελλάς (Εκδοση Ελλήνων Στρατιωτών - Μ. Ανατολή 1942) [1]

   • Ηχώ του Πυροβόλου (1941) [3]

   • Πολεμική Φωνή (2η Ελληνική Ταξ/χία 1943) [1]

  • Άλλα σοσιαλιστικά έντυπα [24]

   • Αγροτική Φωνή (Όργανο της ΚΕ του Αγροτικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος- (Αθήνα) 1944) [8]

   • Αλήθεια (15νθήμερο Όργανο της Απελευθερωτικής Σοσιαλιστικής Οργάνωσης 1943) [1]

   • Νέα Κοινωνία (Σοσιαλιστές 1944) [6]

   • Σοσιαλιστής (Επίσημο Όργανο του Κόμματος Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας (ΕΑΜ) 1944) [1]

   • Σοσιαλιστικό Φως (Σοσιαλιστικό Όργανο του Λαού 1944) [2]

   • Σοσιαλιστικός Αγών (ΣΕΚΕ) [1]

   • Σοσιαλιστικός Αγώνας (ΕΣΚΕ 1944) [5]

  • Έντυπα τροτσκιστικών οργανώσεων [71]

   • Αγωνιστής (ΕΕΚ-1944) [2]

   • Αρχειομαρξιστής (Νέα περίοδος 1943) [1]

   • Διαρκής Επανάσταση (1943-1944) [1]

   • Διεθνιστής (1942-1944) [26]

   • Κόκκινη Σημαία ( Όργανο του Επαναστατικού Σοσιαλιστικού- Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας -Κόμμα του Θ. Αποστολίδη - Αθήνα 1943-1944) [6]

   • Κόκκινος Ταχυδρόμος (Ειδησεογραφικό Παράρτημα Νέας Εποχής 1942) [1]

   • Κομμουνιστική Ελλάδα (Όργανο των Συνοικιακών Κομμουνιστικών Οργανώσεων Περιφερειών Αττικής (ΣΚΟΠΑ) Αθήνα - αριστερίστικη ομάδα - 1943) [4]

   • Νέα Εποχή (1942-1943) [12]

   • Ο Αγώνας μας (1943-1944) [6]

   • Προλετάριος (1942-1943) [5]

   • Τετάρτη Διεθνής (1943-1944) [7]

  • Εργατικά - συνδικαλιστικά Έντυπα [4]

   • Ελεύθερος Δημόσιος Υπάλληλος (Όργανο της Ομοσπονδίας Δημοσίων Υπαλλήλων 1943) [1]

   • Συνδικαλιστής (1943) [3]

  • Εφημερίδες Φυλακισμένων - εξορίστων [12]

   • Αντιφασίστας (Ανάφη 1942-1943) [9]

   • Κρήτη Αποστόλης (Φυλακές 1944) [1]

   • Μαχητής (Αθηναίοι-Πειραιώτες Ανάφης 1941) [1]

   • Πρωτοπορία (Ανάφη 1940) [1]

  • Έντυπα στα οποία δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια η πολιτική ταυτότητα [12]

   • Αλήθεια (Δελτίο Πληροφοριών και Ειδήσεων - αριστερό έντυπο - 1941) [5]

   • Εθνική Ανεξαρτησία (Ο.Ε.Δ. Εξωτ. 1944-1945) [2]

   • Ελεύθερη Χίος (Χιακή Εφημερίς Λαϊκών Δημοκρατικών Αρχών 1944) [1]

   • Μαχητής (φοιτητικό 1943) [3]

   • Ξεκίνημα (Λογοτεχνικό-Επιστημονικό Περιοδικό Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης 1944) [1]

  • Εφημερίδες μη ΕΑΜικών οργανώσεων [1422]

   • Βασικές αστικές εφημερίδες [128]

    • Αθηναϊκά Νέα (1942-1944) [7]

    • Ακρόπολις (1942-1944) [13]

    • Βραδυνή (1940-1944) [7]

    • Ελευθερία Αθήνα (κατοχής) [41]

    • Ελεύθερον Βήμα (1943-1944) [11]

    • Ελληνικόν Αίμα (1942-1944) [21]

    • Καθημερινά Νέα (1944) [22]

    • Καθημερινή (1943-1944) [6]

   • Εφημερίδες ΕΔΕΣ- ΕΟΕΑ [433]

    • Κεντρικές εφημερίδες [324]

     • Δελτίον Ειδήσεων ΕΔΕΣ (1944) [3]

     • Δημοκρατική Σημαία ΕΔΕΣ (1942-1944) [53]

     • Δημοκρατική Σημαία Ραδιοφωνικών Ειδήσεων (1944) [1]

     • Ε.Δ.Ε.Σ. (Εβδομαδιαίο Όργανο 1943-1944) [3]

     • Ε.Δ.Ε.Σ. Δελτίο Ειδήσεων (Δημοκρατική Σημαία 1944) [17]

     • Εθνική Φλόγα (Όργανο του Γενικού Αρχηγείου ΕΟΕΑ 1944) [8]

     • Ελληνικός Αγών (1942-1944) [27]

     • Πολεμικά Νέα (ΕΟΕΑ- Γενικό Αρχηγείο 1944) [24]

     • Ραδιοφωνικόν Δελτίον (ΕΔΕΣ 1944) [186]

     • Φωνή της Ελλάδος (Όργανο του ΕΔΕΣ 1944) [2]

    • Εφημερίδες Στρατιωτικών Μονάδων και περιοχών [67]

     • Αγών (10ης Μερ/χίας ΕΟΕΑ) [0]

     • Αιτωλοακαρνανία (Όργανο των Αγωνιζόμενων Αιτωλοακαρνανών- ΕΔΕΣ 1944) [3]

     • Ανόρθωσις (ΕΔΕΣ 1944) [7]

     • Γλυκοχάραγμα (39ο Σύνταγμα ΕΟΕΑ 1944) [2]

     • Ελευθέρα Ελλάς (II/39 Τάγμα ΕΔΕΣ 1944) [1]

     • Ελευθερία (ΕΟΕΑ Ξηροβουνίου 1944) [1]

     • Ελευθερία ΕΔΕΣ (Κέρκυρα 1944 Α και Β περίοδος) [3]

     • Εμπρός (3ης Μεραρχίας ΕΔΕΣ 1944) [1]

     • Επανάσταση ΕΔΕΣ Ηπείρου (1943) [1]

     • Επαναστάτης (ΕΔΕΣ VIII Μεραρχίας 1944) [2]

     • Η Φωνή της Πίνδου (ΕΟΕΑ Τάγμα Κράψης-Ανατολής 1944) [3]

     • Μεγάλη Ελλάδα (3/40 Σύνταγμα 1944) [1]

     • Μεγάλη Ελλάς (1944) [20]

     • Νέα Κοινωνία (ΕΔΕΣ Κέρκυρα 1944) [1]

     • Νίκη (ΕΔΕΣ Ρούμελης 1943 χειρόγραφη) [1]

     • Νίκη (ΕΔΕΣ 3η Μεραρχία 1944) [6]

     • Νίκη (ΕΔΕΣ Ρούμελης 1943) [4]

     • Το Ξύπνημα (ΕΟΕΑ 2ο Τάγμα 1944) [4]

     • Φωνή του Σουλίου (ΕΟΕΑ 1944) [3]

    • Εφημερίδες Νεολαίας του ΕΔΕΣ [8]

     • Δημοκρατική Φλόγα (Όργανο της Νεολαίας του ΕΔΕΣ 1943) [2]

     • Νέοι Δημοκράτες (1944) [0]

     • Πρωτοπόροι (Όργανο των Νέων Κυψέλης του ΕΔΕΣ 1943) [1]

     • Η Φλόγα (Οργάνωση Νέων του ΕΔΕΣ - Νεοδημοκρατική Πρωτοπορία - 1943-1944) [0]

    • Άλλες [34]

     • Νέα Ελλάς (ΕΔΕΣ ΕΕΑΙ 1944) [12]

     • Νέα της Ημέρας (ΕΔΕΣ 1944) [20]

     • Σάλπισμα Λευτεριάς (ΕΔΕΣ 1942-1943) [1]

   • Εφημερίδες ΕΚΚΑ [10]

    • Απελευθέρωση (1943) [5]

    • Απελευθέρωση (1944) [5]

   • Εφημερίδες της ΠΕΑΝ [99]

    • Κεντρικές Εφημερίδες [83]

     • Δόξα (1942-1944) [83]

    • Άλλες [15]

     • Ελεύθερη Φωνή του Λονδίνου (1943) [3]

     • Επαναστάτης (1943) [2]

     • Επαναστάτης (Β' τομέας 1944) [3]

     • Κοινωνική Ενότης (1942) [3]

    • Μπροσούρες [1]

   • Εφημερίδες Βασιλοφρόνων και Εθνικιστικών Οργανώσεων [420]

    • Αγωνιστής (Εθνική Δράσις Νέων 1944) [4]

    • Αλήθεια της Τριπόλεως (1944) [4]

    • Αναγέννησις (Η Κραυγή των Ελληνων Πατριωτών 1943) [4]

    • Ανάστασις (Π.Ο.Α. 1943) [2]

    • Δεσμώτης Ελλην (Κ.Ε.Α. 1944) [1]

    • Δράσις (Εθνικό Κομιτάτο Ζάκυνθος 1943-1944) [7]

    • Ε.Ε. (1943-1944) [13]

    • Ε.Μ.Ε. (Π.Α.Ο. 1943) [1]

    • Εδώ Λονδίνο (1943) [3]

    • Εθνική Επανάσταση (ΕΘΝΕΠ 1942-1943) [8]

    • Εθνική Πνοή (1944) [1]

    • Εθνικιστής (Ελληνικών Πατριωτικών Οργανώσεων 1944) [2]

    • Εθνικιστής (Πάτρα 1944) [3]

    • Εθνικόν Βήμα (Ε.Ε.Π. 1943) [1]

    • Εθνικός Αγών (Α.Α.Α. 1943) [5]

    • Εθνικός Αγωνιστής (Ο.Β.Α. 1943-1944) [3]

    • Εθνικός Δρόμος (Ε.Β.Ε.Ν. 1944) [1]

    • Εθνικός Παλμός (1943-1944) [2]

    • Ελευθέρα Ελλάς (Ε.Ε.Ε. 1942-1943) [5]

    • Ελεύθερη Ελληνίδα (Εθνική Δράση 1943-1944) [4]

    • Ελεύθερη Σκέψη (δακτυλογραφημένο 1941) [1]

    • Ελεύθερη Σκέψη (Εθνικό Κομιτάτο 1942-1944) [24]

    • Ελεύθερη Σκέψη (πολυγραφημένο 1942) [8]

    • Ελεύθεροι Σκλάβοι (Π.Ο.Ε.Σ. 1943) [1]

    • Ελεύθερος Σκλάβος (Εβδομαδιαία Έκδοσις Δημοκρατικών Αρχών 1943) [1]

    • Ελληνικά Νειάτα (Ιερή Ταξιαρχία 1942-1944) [15]

    • Ελληνική Φωνή (Οργάνωση «Ένωσις-Πατρίς» 1943-1944) [10]

    • Ελληνόπουλο (Ιερά Ταξιαρχία 1942-1943) [1]

    • Εμπρός (Σ.Ε.Ο. - Σύνδεσμος Εθνικών Οργανώσεων 1943) [1]

    • Επαναστάτης (Ε.Ε. 1944) [2]

    • Έφοδος (Εθνική Δράση 1943) [2]

    • Εφοδος (Εθνικό Κομιτάτο Ζάκυνθος 1943-1944) [3]

    • Ιατρική Δράσις (Έκδοση Εθνικής Δράσης 1943) [2]

    • Ιδέα (Ε.Ε.Σ. 1944) [1]

    • Ιερολοχίτης (Π.Α.Ο.Ν. Θεσσαλονίκη 1943-1944) [2]

    • Καθοδήγηση (Ε.Ε.Σ. 1944) [2]

    • Κήρυγμα της Ελευθερίας (Ο.Ε.Ε. 1943) [9]

    • Λαύρα (Ελευθεροι Μαχητές 1942-1943) [2]

    • Μάχη (Εθνική Δράσις 1942-1944) [46]

    • Η Μαχομένη Ελλάς (Οργάνωση Όμηρος 1942-1944) [32]

    • Μεγάλη Ελλάς (Στρατός Σκλάβων Νικητών 1941-1943) [21]

    • Μεγάλη Ιδέα (Αλύτρωτη Ελλάς 1944) [3]

    • Μεγάλη Ιδέα (Ε.Ε.Ν. 1943) [1]

    • Πατριώτης (Ε.Κ.Ε.Π. 1943) [2]

    • Ο Προμαχών (Οργάνωση «Προμαχών 1943) [3]

    • Παρόν (Ε.Ε.Ν. Αθήνα 1943-1944) [6]

    • Πρόμαχος (Ε.Α.Μ.Ε. 1943) [2]

    • Ραδιοφωνικές Ειδήσεις (ΙερήΤαξιαρχία 1943-1944) [1]

    • Σημαία (Βασιλική Νεολαία 1943-1944) [6]

    • Συμμαχικά Νέα (Ιερή Ταξιαρχία 1943-1944) [50]

    • Το Δελτίο (Εθνικόν Κομιτάτον 1943-1944) [79]

    • Το Κρυφό Σχολιό (Τρίαινα 1943-1944) [4]

    • Φωνή του Πειραιά (Εθνικό Κομιτάτο 1943) [1]

    • Φωνή των Ελλήνων (Θεσσαλονίκη 1944) [2]

   • Έντυπα Τετραυγουστιανών Οργανώσεων (Οπαδών της 4ης Αυγούστου) [9]

    • Ημερολόγιον Νεολαίας (ΕΟΝ 1941) [1]

    • Νεολαία (ΕΟΝ 1940) [2]

    • 4η Αυγούστου (1943-1944) [6]

   • Άλλα έντυπα αστικών οργανώσεων [321]

    • Αγωνιζομένη Ελλάς (1943-1944) [8]

    • Αναγέννηση (1943) [1]

    • Ανεξαρτησία (Έκδοση της «Βραδυνής 1943-1944) [45]

    • Δάδα (Ε.Δ.Ε.Λ. 1943) [1]

    • Δημοκράτης (Δημοκρατική Ομάδα 1943-1944) [18]

    • Δημοκράτης (Ε.Δ.Ο. 1944) [13]

    • Δημοκράτης (Ομάς Δημοκρατικών 1942) [2]

    • Δημοκρατία (1942-1944) [6]

    • Δημοκρατική Δράση (1943) [1]

    • Δημοκρατική Ελευθερία (Ο.Σ.Δ.Ν. Αθήνα 1943) [1]

    • Δημοκρατική Φλόγα (Ε.Δ.Φ.Ν. Αθήνα 1943) [1]

    • Δημοκρατική Φωνή (1943) [5]

    • Δημοκρατικός Κήρυξ (1942) [1]

    • Ε.Σ.Ο.Ν. (1943) [1]

    • Ελεύθερη Ελληνική Ψυχή (1942-1943) [18]

    • Ελεύθερη Ζωή (Κόμμα Εργασίας 1943) [5]

    • Ελεύθερος Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών (1944) [1]

    • Ελληνική Σημαία (Όργανο των Ελλήνων Πατριωτών 1944) [2]

    • Ελληνική Φωνή (Κρήτη 1944) [1]

    • Εμπρός (Π.Ο.Α. 1944) [1]

    • Ενωμένη Ελλάδα (Π.Α.Σ. 1944) [2]

    • Το Έργο μας (Δημοκρατική Ένωση Νέων 1941) [1]

    • Εσωτερικό Δελτίο (Ε.Σ.Α.Σ. 1944) [2]

    • Η Γαλανόλευκος (Όργανο των Ελλήνων Πατριωτών 1944) [5]

    • Κήρυξ (Εθνική Κρητική Οργάνωσις Ε.Κ.Ο. 1943-1944) [11]

    • Κήρυξ (Ρωμυλία-Αυλών-Νήσοι 1943-1944) [14]

    • Λ.Α.Ε. (1943-1944) [12]

    • Λ.Ε.Ο. (1942) [1]

    • Λαός (Όργανο των Συμφερόντων του Λαού 1944) [1]

    • 25 Μαρτίου 1943 Ο αγώνας του λαού συνεχίζεται (ΕΠΑ 1943) [1]

    • Μαχόμενο Ελληνόπουλο (Ελεύθερη Νεολαία Ελλάδος) [2]

    • Νέα Ελλάς (Βόρεια Ελλάδα 1943-1944) [3]

    • Νέα Ζωή (1943-1944) [8]

    • Νέα Φωνή (ΣΟΚΔ 1944) [1]

    • Νέοι Δημοκράτες (ΕΔΣΝ Αθήνα 1943) [2]

    • Νέοι Καιροί (ΠΑΝΔ.Ο 1943) [9]

    • Νέοι Ορίζοντες (ΕΣΑΣ 1944) [2]

    • Νέος Αγών (ΦΕΔΑ 1943-1944) [6]

    • Π.Α.Φ. (1943) [1]

    • Πάλη (1944) [7]

    • Πατρίς (Κρήτη 1941) [1]

    • Πατριώτης (ΕΑΕΚ 1943) [1]

    • Πατριώτης (ΠΑ-ΜΕ 1943) [3]

    • Πίστις (Όργανο του Εθνικού Συνδέσμου Ελλήνων Φιλικών 1942) [1]

    • Πρωϊνά Νέα (ΣΤΡΑΘΜΟΡ 1944) [2]

    • Ρ.Ο. (Ριζοσπαστική Οργάνωση) (βλ. και Ριζ.Ηχώ1942-1944) [17]

    • Ραδιοφωνικόν Δελτίον (Πανελλήνιος Απελευθερωτικός Συνασπισμός 1944) [25]

    • Ριζοσπαστική Ηχώ (1944) [16]

    • Συνεχιστής (Οργάνωση Συνεχιστών Κεφαλωνιά 1943) [1]

    • Σχολική Σημαία (Μαθητική Επιτροπή της ΣΠΙΘΑΣ 1943) [1]

    • Τρίαινα (Εθνική Οργάνωση Τρίαινα 1943-1944) [6]

    • Τριπτόλεμος (1944) [1]

    • Φοιτητική (Αθήνα 1943-1944) [7]

    • Φοιτητική Δράση (Όργανο της Εθνικής Δράσης Ανώτατων Σχολών- ΕΔΑΣ 1943-1944) [5]

    • Φοιτητικός Αγώνας (ΠΑΣ 1944) [1]

    • Φρουρός Βορείου Ελλάδος (Όργανο της «Αγωνιζόμενης Ελλάδος»- 1943-1944) [5]

    • Φωνή της Ελλάδος (Αθήνα 1943) [2]

    • Φωνή της Ελλάδος (Λισσαβόνα 1943) [1]

    • Φωνή του Λαού (ΛΕΟ 1943) [1]

    • Φωνή των Ελλήνων (1943) [1]

   • Έντυπα Προσκείμενων στον Π. Κανελλόπουλο [2]

    • Ελληνική Πολιτική (Ο.Ε.Ε.Ν. 1943-1944) [2]

  • Σατυρικά και άλλα έντυπα [5]

   • Κεντρί (Εφημερίδα κατασκήνωσης) [1]

   • Μπόμπα (Σατυρική εφημερίδα- Οργάνωση Αντίστασης «Πρόμαχοι»- 1942-1943) [1]

   • Φανός της Ηπείρου (ΕΑΜ) [1]

   • Ψυχρολουσία (Παραμυθιά 1944) [2]

  • Κυβερνητικά έντυπα [34]

   • Εφημερίς της Ελλάδος (1942) [5]

   • Εφημερίς της Κυβερνήσεως (1941) [28]

   • Επίσημον Δελτίον Πληροφοριών (Υπ. Τύπου και Διαφωτίσεως 1944) [1]

  • Νόμιμα έντυπα 1941-1944 [99]

   • Αγροτική Κραυγή (Πάτρα, κατοχική 1944) [2]

   • Αθλητισμός (1940) [1]

   • Ασύρματος (1940) [1]

   • Βραδυνά Νέα (1944) [3]

   • Ελευθερη Γνώμη (Ηράκλειο 1944) [1]

   • Ελεύθερη Ζωή (Προκοπίου 1944) [6]

   • Ελευθέρα Πόλις (Αθήνα, Διευθυντής Νάσος Μπότσης 1944) [1]

   • Εφημερίς των Προσκόπων (Ηράκλειο 1944) [1]

   • Εφημερίς των Συντακτών (Πάτρα 1944) [1]

   • Ηνωμένος Τύπος (Αθήνα 1944) [9]

   • Κέρδος (1943) [1]

   • Κερκυραϊκή Φωνή (κατοχική) [1]

   • Λαρισαϊκός Τύπος (1943) [1]

   • Νέοι Καιροί (Θεσσαλονίκη 1942) [1]

   • Νεολόγος (Πάτρα 1944) [4]

   • Νέος Κόσμος (1941) [1]

   • Οικονομική Αλήθεια (κατοχή- Σεραφείμ Μάξιμος 1944) [1]

   • Πελοπόννησος (1944) [2]

   • Πρόοδος 1940-1941 (Αλμυρός Μαγνησίας) [51]

   • Πρωϊα (1942) [1]

   • Πρωϊνός Τύπος (Αθήνα 1941) [7]

   • Τηλέγραφος (Πάτρα 1940) [2]

  • Αστυνομικά Έντυπα [2]

   • Ελληνική Χωροφυλακή (1944) [1]

   • Πατριωτική Ενωσις Αστυνομικών (1944) [1]

  • Έντυπα κατοχικών δυνάμεων και δοσίλογων [37]

   • Εθνικός Αγών (Καρδίτσα 1944) [1]

   • Λήμνος (1942) [1]

   • Νέα Ευρώπη (Θεσσαλονίκη, κατοχικών δυνάμεων 1943) [5]

   • Τα Νέα της Ημέρας (Κατοχικών Δυνάμεων 1943) [1]

   • Σύνθημα (Κατοχικών δυνάμεων 1942-1944) [23]

   • Το Φως (Μυτιλήνη 1943) [1]

   • Προκηρύξεις κατοχικών δυνάμεων [5]

  • Ασφαλίτικα έντυπα [5]

   • Ριζοσπάστης (Προσωρινής Διοίκησης, Μανιαδάκης 1940-1941) [5]

  • Έντυπα βρετανικής προπαγάνδας [27]

   • Επίθεσις (Βρετανικές Δυνάμεις 1943) [2]

   • Καθημερινά Νέα ΡΑΦ (1943-1944) [4]

   • R.A.F (Εκδίδεται υπό της Β.Ε.Τ.Δ. 1943) [14]

   • Συμμαχικαί Ειδήσεις [1]

   • Συμμαχικός Αγών (Όργανο της Ελληνοαγγλικής Οργάνωσης Εθελοντών Εν Ελλάδι, 1944) [6]

  • Εφημερίδες εξωτερικού [48]

   • Αέρα (περιοδικό Αίγυπτος 1944) [4]

   • Ανεξάρτητος (Κύπρος 1944) [6]

   • Απογευματινή (Κωνσταντινούπολη 1943-1944) [6]

   • Βήμα (Λονδίνο 1944) [1]

   • Hellas (Αργεντινή Μπουένος Αϊρες, ελληνοϊσπανόφωνο, 1943) [1]

   • Ελλάς (Λονδίνο 1943-1944) [8]

   • Ελεύθερος Τύπος (Ν. Υόρκη 1944) [4]

   • Ελλην (περιοδικό Αίγυπτος 1943) [2]

   • Ελληνικόν Δελτίον (Ζυρίχη 1944) [5]

   • Πατρίς (Ν. Αμερική 1942-1943) [4]

   • Πυρσός (Λευκωσία 1944) [1]

   • Ταχυδρόμος (Αίγυπτος 1944) [4]

   • Χαραυγή (Ελβετία) [2]

  • Ξένα έντυπα 1941- 1944 [563]

   • Γερμανικά Έντυπα [21]

    • Adler von Hellas (1941-1943) [3]

    • Adler von Hellas (Ιταλική έκδοση 1943) [5]

    • Παγκόσμιος Εξυπηρέτησις (Ελληνόφωνη Ναζιστική εφημερίδα-Φρανκφούρτη 1943) [11]

    • Volkischer Beobachter (Ναζιστικό 1944 Μόναχο) [2]

   • Ιταλικές Εφημερίδες [542]

    • Cicladi-Κυκλάδες (1941-1943 Α-Γ) [38]

    • Gazzetta Jonica (1941-1943) [430]

    • Jonio Κέρκυρα (1941) [52]

 

 

Δεκέμβρης 44 - Εμφύλιος - ΔΣΕ [7704]

 • Εκδόσεις - Τύπος - Εντυπα - Μελέτες [7704]

  • Κεντρικές Εφημερίδες ΔΣΕ [786]

   • Δελτίο Ειδήσεων [573]

   • Εξόρμηση (1946- 1949) [19]

   • Προς τη Νίκη (1949) [194]

  • Εφημερίδες της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης [151]

   • Δελτίο Πράξεων & Αποφάσεων (Γενικό Αρχηγείο ΔΣΕ 1947) [1]

   • Εφημερίδα της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης (1947-1949) [150]

  • Εφημερίδες του ΔΣΕ που απευθύνονταν στον αστικό στρατό [8]

   • Συναδέλφωση (1949) [8]

  • Εφημερίδες του ΔΣΕ, παρέμβασης στις περιοχές που ελέγχονταν από τον αστικό στρατό [4]

   • Στ' Άρματα (Εφημερίδα του Λαού της Σκλαβωμένης Ελλάδας 1949) [4]

  • Περιοδικά του ΔΣΕ [21]

   • Δημοκρατικός Στρατός [21]

  • Πρακτορείο Ειδήσεων «Ελεύθερη Ελλάδα» [1]

   • Δελτίο πληροφοριών (1948) [1]

  • Εφημερίδες Λαϊκής Πολιτοφυλακής [7]

   • Δελτίο Δράσης, Λαϊκή Πολιτοφυλακή (Ανατολική Μακεδονία- Θράκη 1948) [3]

   • Το Δελτίο της Λαϊκής Πολιτοφυλακής (1948) [4]

  • Εφημερίδες περιοχών [13]

   • Αρματωμένη Θράκη (Όργανο Λαϊκών Συμφερόντων 1948) [11]

   • Νίκη (Όργανο Εξυπηρέτησης των Συμφερόντων του Λαού Καβάλας 1948) [1]

   • Νίκη (Όργανο Εξυπηρέτησης των Συμφερόντων του Λαού των Σερρών 1948) [1]

  • Εφημερίδες Λαϊκών Συμβουλίων [4]

   • Λαϊκή Εξουσία, Λαϊκά Συμβούλια (Καστοριά 1948) [3]

   • Νέοι Καιροί (Όργανο Λαϊκών Συμβουλίων Επαρχίας Φλώρινας 1948) [1]

  • Εφημερίδες Γυναικών ΔΣΕ [41]

   • Κεντρική Εφημερίδα [16]

    • Μαχήτρια (ΠΔΕΓ 1948-1949) [16]

   • Εφημερίδες στρατιωτικών μονάδων [25]

    • Αγωνίστρια (15νθημερο φύλλο των Γυναικών Θράκης 1948) [4]

    • Αγωνίστρια (Όργανο των Δημοκρατικών Γυναικών Νότιας Ελλάδας 1949) [2]

    • Αγωνίστρια (Όργανο των Μαχητριών της 7ης Μεραρχίας 1949) [7]

    • Ηλέκτρα (Μαχήτριες 107ης Ταξιαρχίας 1949) [6]

    • Θεσσαλιώτισσα (Μαχήτριες 1ης Μεραρχίας 1949) [1]

    • Παρτιζάνα (Όργανο ανταρτισσών σχολής αξιωματικών Γ.Α 1949) [3]

    • Παρτιζάνες του Βίτσι, ΔΣΕ (Μαχήτριες 105ης Ταξιαρχίας 1949) [1]

    • Το 10λεπτο της Γυναίκας, ΔΣΕ (Αρχηγείο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 1948) [1]

  • Εφημερίδες Πανελλαδικής Επιτροπής για την Ειρήνη [1]

   • Για την Ειρήνη (1949) [1]

  • Εφημερίδες Κλιμακίων Γενικού Αρχηγείου ΔΣΕ [3]

   • ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (Κ.Γ.Α.Ν.Ε. 1949) [2]

   • Επίθεση ΔΣΕ (Κ.Γ.Α.Ν.Ε. 1948) [1]

  • Εφημερίδες Αρχηγείων ΔΣΕ [865]

   • Αντάρτης (Αρχηγείο Ρούμελης 1948) [1]

   • Γκιναίοι (Αρχ. Σάμου 1948-1949) [4]

   • Γράμμος (Αρχηγείο Γράμμου 1946-1947) [7]

   • Δελτίο Δράσης (Αρχηγείο Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης 1947) [1]

   • Δελτίο Δράσης (Αρχηγείο Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας 1948) [3]

   • Δελτίο Ειδήσεων (έκδοση της εφημερίδας «Τα Χάσια», Αρχηγείο Χασίων 1947) [3]

   • Δελτίο Ειδήσεων (Εφημερίδα «Επίθεση») ΔΣΕ (Αρχηγείο Κεντρικής Μακεδονίας 1948) [104]

   • Δελτίο Ειδήσεων (Εφημερίδα «Εφοδος» 1947) [24]

   • Δημοκρατικά Νέα (Αρχηγείο Σερρών 1948) [92]

   • Δράση (Αρχηγείο Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης 1947- 1948) [25]

   • Ελεύθερη Ήπειρος (Αρχηγείο Ηπείρου 1948) [9]

   • Ενότητα (Αρχηγείο Βίτσι 1947) [2]

   • Εξόρμηση (Αρχηγείο Κιλκίς 1947) [1]

   • Επίθεση (Αρχηγείο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 1947 [2]

   • Επίθεση (Αρχηγείο Κεντρικής Μακεδονίας 1948) [19]

   • Η Φωνή της Αλήθειας (Αρχηγείο Σερρών 1948) [13]

   • Καθημερινά Νέα (Αρχηγείο Έβρου 1948) [17]

   • Καθημερινά Νέα (Αρχηγείο Ηπείρου 1948) [105]

   • Κρούσσα (Όργανο του Αρχηγείου Κιλκίς 1947) [11]

   • Λευτερωτής (Αρχηγείο Όθρυος 1947) [2]

   • Λευτερωτής (Αρχηγείο Πάικου- Καϊμακτσαλάν 1948) [2]

   • Λυτρωτής (Αρχηγείο Πηλίου 1947) [2]

   • Μαχητής (Αρχηγείο Θεσσαλίας 1947) [1]

   • Νέα - Ειδική έκδοση (Αρχηγείο Κεντρικής. Μακεδονίας 1948) [1]

   • Νίκη (Αρχηγείο Σερρών 1948) [2]

   • Ο Αντάρτης (Αρχηγείο Χαλκιδικής 1947) [1]

   • Ο Φρουρός (Όργανο του Αρχηγείου Κόζιακα 1947) [1]

   • Όλυμπος (Αρχηγείο Ολύμπου 1947) [1]

   • Πολιτικός Επίτροπος (Αρχηγείο Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης 1948) [2]

   • Ραδιοφωνικά Νέα (Έκδοση Εφημερίδας «Δράση»- Ανατολική Μακεδονία- Θράκη 1948) [120]

   • Τα Νέα μας (Αρχηγείο Κρούσσας 1948) [3]

   • Τα Νέα μας (Έκδοση Εφημ. «Επίθεση»- Αρχηγείο Περιοχής Κεντρ. Μακεδονίας 1948) [62]

   • Τα Νέα μας (Έκδοση Εφημ. «Έφοδος»- Αρχηγείο Δυτ. Μακεδονίας 1947-1948) [60]

   • Τα Νέα της Ημέρας (Αρχηγεία Θράκης 1948) [80]

   • Τα Νέα της Ημέρας (Αρχηγείο Κομοτηνής- Ξάνθης 1948) [29]

   • Τα Νέα της Ημέρας (Κλιμάκιο Αρχηγείου Ανατ. Μακεδονίας Θράκης 1948) [31]

   • Τα Χάσια (Αρχηγείο Χασίων 1947) [10]

   • Φλάμπουρο (Αρχηγείο Αγράφων 1947) [4]

   • Φλάμπουρο (Αρχηγείο Πιερίων-Ολύμπου1947) [8]

  • Εφημερίδες Μονάδων ΔΣΕ [26]

   • Ζωή και Δράση (670 Μονάδα 1948) [1]

   • Τα Νέα της Ημέρας (350 Μονάδα- Θράκη 1948) [25]

  • Εφημερίδες Μεραρχιών ΔΣΕ [125]

   • Δελτίο Ειδήσεων (6η Μεραρχία) [10]

   • Δελτίο Ειδήσεων (7η Μεραρχία 1949) [78]

   • Δημοκρατικά Νέα (7η Μεραρχία 1948) [34]

   • Καθημερινά Νέα (8η Μεραρχία 1949) [3]

  • Εφημερίδες Ταξιαρχιών του ΔΣΕ [104]

   • Αμιλλα (Ταξ/χία ΣΑΓΑ 1949) [1]

   • Γράμμος Ορμητήριο (107 Ταξιαρχία 1949) [1]

   • Γράμμος (14η Ταξιαρχία 1947- 1948) [3]

   • Δελτίο Ειδήσεων (Εφημερίδα «Ενότητα» 18η Ταξιαρχία 1948) [2]

   • Δελτίο Ειδήσεων (Έκδοση «Επίθεσης» Ταξιαρχία Κεντρικής Μακεδονίας 1948-1949) [58]

   • Δημοκρατικά Νέα (132η Ταξιαρχία 1949) [34]

   • Επίθεση (32η Ταξιαρχία 1948) [2]

   • Επίθεση (38η Ταξιαρχία 1947-1948) [3]

  • Εφημερίδες Ταγμάτων του ΔΣΕ [22]

   • Δελτίο Άμιλλας (350 Τάγμα 7η Μερ/χία 1948) [1]

   • Τα Νέα της Ημέρας (350 Τάγμα- 7η Μεραρχία 1948-1949) [21]

  • Εφημερίδες Τμημάτων του ΔΣΕ [22]

   • Αγώνας (Λόχος Διοίκησης- Πιθανόν του Γενικού Αρχηγείου 1948) [1]

   • Καθημερινά Νέα (Τμήματα Γράμμου 1949) [20]

   • Μαχήτρια του Μάλι-Μάδι (1949) [1]

  • Εφημερίδες Πυροβολικού του ΔΣΕ [2]

   • ΟΒΙΔΑ (Πυροβολητές 3ης Μοίρας Γράμμου 1949) [1]

   • Το Κανόνι (22ος Ουλαμός Ορεινού Πυροβολικού 1949) [1]

  • Μπροσούρες - Προκηρύξεις του ΔΣΕ [291]

  • Υλικά Επιτροπών Διαφώτισης του ΔΣΕ [10]

  • Σλαβομακεδόνικα έντυπα ΔΣΕ - Κοινότητες εξωτερικού (NOF) 1947- 1949 [149]

   • Κεντρική εφημερίδα [124]

    • ΒΙΛΤΕΗ (ΚΣ του ΝΟΦ 1949) [19]

    • ΗΛΙΝΤΕΝ (1950) [83]

    • HEPOKOREN (Αλύγιστος NOF 1947-1949) [22]

   • Άλλες εφημερίδες [25]

    • BORETS (Μαχητής) (NOF 18η Ταξιαρχία 1949) [4]

    • EDICTVO (Ενότητα) (NOF, Μπούλκες, 1949) [2]

    • ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΙΣΚΡΑ (1951) [1]

    • NOVA MAKEDONKA (Νέα Μακεδόνισσα) (1948) [7]

    • POBEDA (Νίκη) (NOF 1947) [11]

  • Εφημερίδες Νεολαίας ΔΣΕ - ΕΠΟΝ [211]

   • Δημοκρατική Νεολαία Ελλάδας (ΔΝΕ) - Παγκόσμια Οργάνωση Δημοκρατικής Νεολαίας (ΠΟΔΝ) [14]

    • Δελτίο Τύπου (ΠΟΔΝ) 1949 [1]

    • Νέος Μαχητής (1947-1948) [10]

    • Νέος Μαχητής ΔΝΕ (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 1947) [2]

    • 2ο Συνέδριο ΠΟΔΝ 1949 [1]

   • Εφημερίδες και περιοδικά νεολαίας στρατιωτικών μονάδων ΔΣΕ [15]

    • Αετόπουλα (Περιοδικό 1948-1949) [1]

    • Η Φωνή της ΟΔΕΝ (ΟΔΕΝ- Αρχηγείο ΚΙΛΚΙΣ 1947) [2]

    • Θύελλα (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 1948) [3]

    • Μαχητικά Νιάτα (Κεντρική Μακεδονία 1947) [2]

    • Τα Νέα της ΔΝΕ (Ανατολική Μακεδονία- Θράκη 1948) [7]

   • Εφημερίδες ΕΠΟΝ (1945-1952) [166]

    • Κεντρικές εφημερίδες [53]

     • Η Άμιλλά μας (1949) [2]

     • Νέα Γενιά (περιοδικό 1945-1947) [40]

     • Το Δελτίο μας (Περιοδικό του ΚΣ της ΕΠΟΝ 1946) [4]

     • Το Δελτίο μας (Περιοδικό του ΚΣ της ΕΠΟΝ 1949-1950) [7]

    • Εφημερίδες περιοχών [113]

     • Αγώνας (Σέλινο Κρήτης 1945) [5]

     • Αδούλωτα Νιάτα (Κλιμάκιο Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας του Π.Μ.Θ 1947) [2]

     • Αετόπουλα (1949) [1]

     • Αετός (ΕΠΟΝ, Αθήνα 1946) [2]

     • Αναγέννηση (Χίος 1945) [2]

     • Βιαννίτικα Νειάτα (Βιάννος 1945) [1]

     • Βοιωτικά Νειάτα (Βοιωτία 1945) [2]

     • Δράση (Σέρρες 1945) [6]

     • Εξόρμηση (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 1945) [0]

     • Εξόρμηση (Περιοδικό Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 1945) [0]

     • Εξόρμηση (ΕΠΟΝ Καβάλα 1946) [2]

     • Εξόρμηση (Χανιά 1945) [23]

     • Επονίτης (Θεσσαλία 1946) [1]

     • Επονίτης Πελοποννήσου (περιοδικό 1944-1945) [4]

     • Επονίτικος Παλμός (Λάρισσα 1945) [1]

     • Ηπειρώτικα Νειάτα (Ηπειρος 1945) [0]

     • Ιερολοχίτης (Θεσσαλία 1946) [3]

     • Λεβεντιά (ΕΠΟΝ Αθήνα 1950-1952) [10]

     • Λεύτερα Νειάτα (Μακεδονία 1945) [0]

     • Λεύτερα Νειάτα (Περιοδικό Μακεδονίας 1943-1944) [2]

     • Λεύτερα Νιάτα (Λακωνία 1945) [2]

     • Λεύτερη Ζωή (Πέλλα) 1947 [4]

     • Μαχητικά Νειάτα (ΕΠΟΝ Βουλγαρία 1949) [2]

     • Νεανική Φλόγα (Λευκάδα 1944-1945) [6]

     • Νέοι Μαχητές (Κέρκυρα 1944-1945) [1]

     • Νιάτα (Αθήνα 1945) [1]

     • Πάντα Μπρος (ΕΠΟΝ, Βέροια 1947) [4]

     • Πρωτοπόρα Νειάτα (Αρκαδία 1945) [1]

     • Πρωτοπόρα Νειάτα (Α. Στερεά Ελλάδα 1945) [2]

     • Πρωτοπόρα Νειάτα (Στερεά Ελλάδα 1945) [1]

     • Σπίθα Νέων (1945) [2]

     • Σπουδαστής (Αθήνα 1946) [1]

     • Τσιμπίδα (Ηράκλειο 1945) [1]

     • Φλόγα (Δράμα 1945) [1]

     • Φλόγα (Ηράκλειο 1944-1945) [1]

     • Φλόγα (Σάμος 1945) [1]

     • Φωνή της ΕΠΟΝ (Ταξιαρχία «Νίκος Ζαχαριάδης» 1946) [1]

   • Μπροσούρες - Προκηρύξεις - Βιβλία της ΕΠΟΝ [16]

 • ΕΑΜικά Έντυπα [1684]
  • Αλήθεια (Λάρισα 1945-1947) [18]

  • Αλήθεια της Υπαίθρου (Νομός Λάρισας 1947) [10]

  • Αλληλεγγύη (Λέσβου 1946) [1]

  • Αλληλεγγύη (Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής της Εθνικής Αλληλεγγύης 1944-1945) [2]

  • Αναγέννηση (Μαγνησία 1947) [79]

  • Αναγέννηση (Όργανο του Πολιτικού Συνασπισμού Κομμάτων του ΕΑΜ Μακεδονίας- Θράκης 1947) [1]

  • Ανόρθωσις (Ροδόπη 1946) [4]

  • Αρχείο Εθνικής Αντίστασης (Βιβλίο 1946) [1]

  • Δελτίο Ειδήσεων (ΕΑΜ Καστοριάς 1947) [3]

  • Δελτίο Ειδήσεων Εφόδου 1947 [1]

  • Δημοκρατία (Χανιά 1945-1947) [81]

  • Δημοκρατική Φωνή (Γρεβενά 1945) [1]

  • Εθνική Αλληλεγγύη (περιοδικό 1946) [11]

  • Εθνική Αντίσταση (Αθήνα 1946) [24]

  • Εθνικό Εγερτήριο (Λασίθι 1945) [5]

  • Ελεύθερα Γράμματα (Περιοδικό 1948-1949) [73]

  • Ελεύθερη Αττική (1945-1946) [2]

  • Ελεύθερη Γνώμη (Ηράκλειο 1945) [7]

  • Ελεύθερη Ελλάδα (1945-1947) [745]

  • Ελεύθερη Ζωή (Ζάκυνθος 1946) [1]

  • Ελεύθερη Κεφαλονιά (1946) [10]

  • Ελεύθερη Κρήτη (Ηράκλειο 1945) [16]

  • Ελεύθερη Μεσσηνία (1945) [4]

  • Ελεύθερη Φωκίδα (1945) [1]

  • Ελευθερία (ΕΑΜ Μακεδονίας 1944-1945) [18]

  • Ελληνοσοβιετικός Σύνδεσμος Νέων (1946) [1]

  • Ένωση (Εθνικό Μέτωπο Πανδωδεκανησιακής Απελευθέρωσης ΕΜΠΑ) 1946 [1]

  • Ιωνία (1945) [2]

  • Καισαριανή (Αθήνα 1945) [4]

  • Κυκλαδική Φωνή (1946) [2]

  • Λαοκρατία (Τρίκαλα 1946) [5]

  • Λαός της Ολυμπίας (1945) [1]

  • Λευτεριά (Αργολίδα-Κορινθία 1945) [1]

  • Λευτεριά (Αρκαδία 1944-1945) [9]

  • Λευτεριά (Εύβοια 1943-1945) [4]

  • Λεύτερος Λαός (Βέροια 1944-1945) [1]

  • Μάνα του Λαού (Εθνική Αλληλεγγύη Αχαϊας 1945-1946) [6]

  • Μαχητής (Μακεδονία 1946) [4]

  • Μηνιαίο Δελτίο (Λάρισα 1947) [2]

  • Νέα Ικαρία (1946-1947) [19]

  • Νέα Φωνή του Λαού (Αγρίνιο 1946) [1]

  • Νίκη (Κοζάνη 1947) [1]

  • Νίκη (Σέρρες 1948) [1]

  • Νίκη (Ρέθυμνο 1946-1947) [3]

  • Πορεία (Πειραιάς 1945) [1]

  • Πρωτεργάτης (Πειραιάς 1945) [5]

  • Πρωτοπόρος (Χίος 1945-1947) [322]

  • Ρούμελη (Στερεά Ελλάδα 1944, 1946) [8]

  • Τα Νέα (Έκδοση «Εμπρός» 1945) [8]

  • Φωνή της Αλληλεγγύης (Μακεδονία-Θράκη 1945) [5]

  • Φωνή της Καρδίτσας (1945-1948) [9]

  • Φωνή της Καρδίτσας Δελτίον Ειδήσεων [2]

  • Φωνή του Λαού (Δυτική Στερεά 1944-1945) [3]

  • Χαραυγή (1946) [15]

  • Τα Ψηλά Βουνά (Ευρυτανία 1946) [1]

  • Μπροσούρες - Προκηρύξεις - Βιβλία του ΕΑΜ [118]

 • Εφημερίδες και έντυπα ΚΚΕ [943]
  • Αγώνας (Φλώρινα Περίοδος Β' 1946) [5]

  • Αλήθεια (Κοζάνη 1945) [2]

  • Για σταθερή ειρήνη για τη Λαϊκή Δημοκρατία (Περιοδικό 1948) [5]

  • BULLETIN D INFORMATIONS (1948) [13]

  • BULLETIN D' INFORMATIONS HELLENIQUES [7]

  • Περιοδικό "GREEK NEWS AGENCY" 1948 [30]

  • Δελτίο Προφορικής Διαφώτισης (ΚΟ Αθήνας του ΚΚΕ 1945) [5]

  • Ελευθερωτής (Ζάκυνθος 1945) [1]

  • Εμπρός (Μυτιλήνη 1944-1945) [1]

  • Εφημ. "ΕΜΠΡΟΣ" Περιφεριακή Επιτροπή Χίου του ΚΚΕ (1945-1947) [174]

  • Ενότητα (Μακεδονία-Θράκη 1947) [1]

  • Εσωκομματικό Δελτίο (Κιλκίς 1947) [1]

  • Καισαριανή (1945) [3]

  • Η Κοκκινιά μας (1947) [7]

  • Κομμουνιστικό Δελτίο (Μυτιλήνη 1945) [3]

  • Λαϊκή Θέληση (Αρκαδία 1945) [2]

  • Λαϊκή Νίκη (Μεσσηνία 1945-1946) [3]

  • Λαϊκή Φωνή (Λάρισα περίοδος Β' 1947) [9]

  • Λαϊκή Φωνή (Μακεδονία- Θράκη- Ανατύπωση «Κρούσσα» 1947) [79]

  • Λαοκρατία (Σάμος 1945) [1]

  • Εφημ. "LA VOIX DE LA GRECE" [2]

  • Λευτεριά (Βόλος 1947) [5]

  • Λευτεριά (Χανιά 1945) [12]

  • Λεύτερος Μωρηάς (1945) [6]

  • Λεύτερος Μωριάς (Περιοδικό 1946) [1]

  • Μαχομένη Κρήτη (1946-1947) [6]

  • Μόρφωση (1945-1947) [65]

  • Νέος Κόσμος (1949) [16]

  • Ο Ρίζος της Δευτέρας (1946-1947) [62]

  • Οδηγητής (Αχαΐα 1944-1946) [82]

  • Οργανωτικό Δελτίο (Πελοπόννησος 1945) [1]

  • Πρωτοπόρος (Μακεδονίας-Θράκης 1946-1947) [1]

  • Πρωτοπόρος (Δ. Στερεά 1945) [1]

  • Ριζοσπάστης (1945-1946) [37]

  • Ριζοσπάστης (1947-1949) [15]

  • Ριζοσπάστης (Δεκεμβριανά 1944) [83]

  • Σοβιετικά Νέα (Επιτρ. Πόλης Αθήνας 1947) [1]

  • Συμφιλιωτής (Μακεδονία-Θράκη 1946) [1]

  • Φλόγα (Έδεσσα 1945) [1]

  • Φλόγα (Πέλλα 1945) [4]

  • Η Φωνή της Ηπείρου (Όργανο του Ηπειρωτικού Γραφείου του ΚΚΕ 1944-1945) [83]

  • Φωνή του Λαού (Ηράκλειο Κρήτης 1945-1946) [43]

  • Η Φωνή του Λαού (Εύβοια 1944-1945) [1]

  • Μπροσούρες - Προκηρύξεις - Βιβλία του ΚΚΕ [62]

 • Εφημερίδες ΑΚΕ [184]
  • Κεντρική Εφημερίδα [162]

   • Αγροτικό Βήμα (1944-1945) [2]

   • Νέος Δρόμος (1945-1949) [76]

   • Μπροσούρες-Προκηρύξεις του ΑΚΕ [84]

  • Εφημερίδες κατά περιοχή [22]

   • Αγροτική (Λέσβος 1944-1945) [1]

   • Αγροτική Σημαία (Ήπειρος 1945) [1]

   • Αγροτική Φωνή (Έδεσσα 1948) [1]

   • Αγροτική Φωνή (Θεσσαλία 1945) [1]

   • Αγροτική Φωνή (Χίου 1946-1947) [6]

   • Αγροτικός Αγώνας (Μακεδονίας- Θράκης 1947-1949) [8]

   • Μαχητής του Κάμπου (Κεντρική Μακεδονία 1948-1949) [2]

   • Φωνή της Αγροτιάς (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 1949) [2]

 • Εφημερίδες Ενωσης Λαϊκής Δημοκρατίας (ΕΛΔ) [270]
  • Δελτίο ΚΕ ΕΛΔ (1945) [1]

  • Μάχη (1945-1947) [259]

  • Σοσιαλιστική Επιθεώρηση 1945-1946 (Όργανο της ΕΛΔ-ΣΚΕ Δ/ντής Σ. Σωμερίτης) [10]

 • Αριστεροί Φιλελεύθεροι [3]
  • Φιλελεύθερος (περίοδος Β’ συνέχεια της έκδοσης του Βουνού 1945) [3]

 • Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδος (ΣΚΕ- και οργάνωση νεολαίας) [3]
  • Νέα Εποχή (Θεσσαλονίκη 1946) [2]

  • Σοσιαλιστής (Λέσβος 1945) [1]

 • Εφημερίδες Μέσης Ανατολής [3]
  • Λαϊκή Κυριαρχία (Όργανο Δημοκρατικού Αγώνα - Αίγυπτος- ΕΑΜ, 1945) [2]

  • Πρωτοπόροι της Νέας Γενιάς (ΑΟΝ - Αντιφασιστική Οργάνωση Ναυτικού 1946) [1]

 • Άλλα σοσιαλιστικά έντυπα [24]
  • Δελτίο Προετοιμασίας Σοσιαλιστικού Συνεδρίου Αθήνας (Ν. Καζαντζάκης) (1945) [1]

  • ΕΣΣΔ 1917-1945 (1945) [1]

  • Καινούργια Χρονιά (1945-1946) [6]

  • Νέα Γραμμή (1946) [1]

  • Νέος Μαχητής (ΠΟΔΝ 1947) [13]

  • Σοβιετικά Νέα (1946) [2]

 • Έντυπα τροτσκιστικών οργανώσεων [226]
  • Αρχειομαρξιστής Πειραιάς (1946) [1]

  • Διεθνιστής (Νέα Περίοδος 1946) [1]

  • Εργατικά Νέα Αθήνας (1945) [3]

  • Εργατική Πάλη (1945-1947) [105]

  • Εργατικό Μέτωπο (1946) [1]

  • Πάλη των Τάξεων (1944-1949) [113]

  • Ταξικός Αγώνας («Κομμουνιστική Ομάδα»- Αρχειομαρξιστές Αθήνας 1945-1946) [2]

 • Εφημερίδες ΕΡΓΑΣ - εργατικά - συνδικαλιστικά έντυπα [209]
  • Δελτίον Τύπου (Αθήνα 1945) [1]

  • Διδασκαλικό Βήμα (Όργανο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας 1944-1945) [14]

  • Εκπαιδευτικά Νέα (Όργανο Εκπαιδευτικών Ν. Εβρου 1944-1945) [1]

  • Εργάτης (Ηράκλειο 1945) [1]

  • Εργάτης Αυτοκινήτου (1945-1946) [16]

  • Εργατική ΕΡΓΑΣ (1945-1947) [17]

  • Εργατική Φωνή (Καβάλα 1946 ) [1]

  • Εργατοϋπαλληλική (1946-1947) [38]

  • Η Εργατική (Βόλος 1945-1946) [11]

  • Επισιτιστής (1945) [1]

  • Ναυτεργάτης (ΟΕΝΟ 1948-1949) [32]

  • Ναυτεργατική Φωνή (Αθήνα-Πειραιάς 1945) [1]

  • Ο Γκαζιέρης (Σύλλογος Υπαλλήλων Αεριόφωτος Αθηνών 1947-1949) [26]

  • Πανεφεδρική Ηχώ (1945) [1]

  • Παντριατατική (1945-1947) [36]

  • Υπαλληλική (1944-1945) [2]

  • Υπαλληλικός Κήρυξ (1946) [1]

  • Μπροσούρες-Προκηρύξεις [9]

 • Έντυπα Μαζικών Φορέων και Οργανώσεων [16]
  • Ελληνίδες (ΠΕΓ 1946) [5]

  • Η Εφημερίδα των Ελληνίδων (ΠΟΓ-ΠΕΓ 1947) [11]

 • Έντυπα στα οποία δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια η πολιτική ταυτότητα [7]
  • Ελεύθερη Σάμος (Όργανο του Αγωνιζόμενου Λαού 1945) [1]

  • Ηπειρωτική Ζωή (περιοδικό 1946) [4]

  • Ηπειρωτικός Κόσμος (περιοδικό 1945) [1]

  • Μπροσούρες [1]

 • Έντυπα με μη σαφή προσδιορισμό του εκδότη [1]
  • Ο Ελασίτης (1944-1945) [1]

 • Εφημερίδες Φυλακισμένων και εξορίστων [72]
  • Αγωνιστής της Ενότητας (Κεμπεϊτ φυλακές 1944-1945) [3]

  • Αδούλωτα Νειάτα (Φυλακές Πετραλώνων 1945) [1]

  • Αδούλωτη Φωνή (Εξόριστοι Σικίνου 1946) [1]

  • Αλύγιστος (Μυτιλήνη 1945-1946) [3]

  • Αλύγιστος (Πολιτικοί εξόριστοι Ικαρία 1947) [1]

  • Γροθιά (Φυλακές Χατζηκώστα 1945) [1]

  • Δεσμώτης Αγωνιστής (Φυλακές Χατζηκώστα 1946) [1]

  • Δεσμώτης Επονίτης (Φυλακές Αίγινας 1946) [1]

  • Δεσμώτης του Πελάγου (Ομάδα Συμβίωσης Πολιτικών Εξορίστων Αντικυθήρων 1946) [1]

  • Ελευθέρα Δωδεκάνησος (Έλληνες Νταχάου 1945) [2]

  • Ελευθερία στα Νιάτα (ΕΠΟΝ Α-Β Θαλάμου 1945) [2]

  • Εξόρμηση (Κεμπέϊτ 1945) [1]

  • Εφημεριδούλα μας (Πάτρα φυλακές 1945) [20]

  • Θεμελιωτής (Λιβύη 1945) [1]

  • Κρήτη Αποστόλης (Φυλακές 1945) [4]

  • Κύμα (Κεμπεϊτ φυλακές 1945) [1]

  • Λαϊκή Πέννα (Κεμπεϊτ φυλακές 1945) [2]

  • Λαοκρατία (Σαμίτ φυλακές 1945) [1]

  • Λεύτερη Σκέψη (3ο Διαμέρισμα Φυλακών Αβέρωφ 1945) [1]

  • Λεύτερος Δεσμώτης (Φυλακές Αβέρωφ 1945-1947) [2]

  • Λεύτερος Δεσμώτης (Πάτρα Φυλακές 1945-1946) [2]

  • Νειάτα στα Σίδερα (Πάτρα Φυλακές 1946) [3]

  • Νέος Αγωνιστής (ΕΠΟΝ Φυλακών Αβέρωφ 1945) [3]

  • Πυρσός Λευτεριάς (ΟΣΠΕ Ικαρία 1947) [3]

  • Σκλάβα Νιότη (Φυλακές Πειραιά 1946) [2]

  • Σπίθα (Φυλακές Χατζηκώστα) [1]

  • Σπίθα (Εξόριστοι Αη Δημήτρη Ικαρίας) [2]

  • Σφήκα (Φυλακές Χατζηκώστα 1945) [1]

  • Φυλακισμένη Αγωνίστρια (1946) [1]

  • Φυλακισμένη Νεολαία (Φυλακές Τρικάλων 1945) [1]

  • Φυλακισμένος Αγωνιστής (Φυλακές Μαργαρίτη 1945) [1]

  • Φωνή του Εξόριστου (Αϊ Στράτης 1947) [2]

 • Εφημερίδες Καταδιωκόμενων Αγωνιστών και Κοινοτήτων (Βαλκάνια - Μπούλκες κτλ. 1945-1949) [81]
  • Αγωνιστής (Κομματικές Οργανώσεις ΚΚΕ στα Βαλκάνια 1945) [5]

  • Δελτίο (Μπροσούρα Μπούλκες 1947) [1]

  • Ενότητα (Ρουμπίκ - Αλβανία 1945) [1]

  • Λευτεριά (Βουλγαρία 1947-1948) [23]

  • Λαϊκή Αγωνίστρια (Μπούλκες 1946-1947) [3]

  • Μηνιάτικο Εγκυκλοπαιδικό Περιοδικό του Μπούλκες [1]

  • Πρωτοπόροι ΕΠΟΝ (Μπούλκες) 1946 [2]

  • Ταξιαρχίτης (Εργατική ταξιαρχία «Γ. Σιάντος», Γιουγκοσλαβία 1947) [6]

  • Ταξιαρχίτισσα (Γυναίκες ταξιαρχίας «Ρ. Φεραίος», Δυρράχιο 1947) [1]

  • Φωνή της Ομάδας (Μπούλκες 1945) [3]

  • Φωνή του Μπούλκες (1947-1949) [35]

 • Εφημερίδες Ανταρτοομάδων του ΔΣΕ (1950-1951) [18]
  • Αγωνιστής (Ανατολική Μακεδονία 1951) [2]

  • Δελτίο Ειδήσεων (Ανατολική Μακεδονία 1950) [7]

  • Τα Νέα μας (Θράκη 1950) [7]

  • Τα Νέα της Ημέρας (Θράκη 1950) [2]

 • Εφημερίδες ΕΔΕΣ [22]
  • Ελληνικά Νειάτα (ΕΔΕΕ Πρεβεζα 1945) [1]

  • Η Κουτσουκέλα (ΕΟΕΑ 1944-1945) [1]

  • Μεγάλη Ελλάς (ΕΔΕΕ 1944-1945) [19]

  • Μεταρρύθμιση (ΕΔΕΣ Κερκύρας 1945) [1]

 • Εφημερίδες εξωτερικού [246]
  • Αγωνίστρια ΟΣΕΑΕ (Βουλγαρία 1949-1950) [2]

  • Αέρα (1945 Αίγυπτος) [26]

  • Ανόρθωση (Κύπρος 1945) [1]

  • Bulettin of information (1947) [1]

  • Δελτίο (Αίγυπτος 1947-1948) [4]

  • Δελτίο Ειδήσεων (Μασσαλία 1948) [1]

  • Ελεύθερη Ελλάδα (Ρουμανία 1948-1949) [13]

  • Ελληνίδα- (Δημοκρατική Οργάνωση Ελληνίδων Γυναικών Αιγύπτου- Δ.Ο.Ε.Γ.Α 1949) [6]

  • Ελληνοαμερικανικόν Βήμα (Νέα Υόρκη 1948- 1949) [12]

  • Εργάτης (Λευκωσία 1948) [1]

  • Κυπριακός Τύπος (1945) [1]

  • Λαϊκό Βήμα (Αργυρόκαστρο Ελληνική Μειονότητα 1945) [2]

  • Λευτεριά (1949 Βουλγαρία) [176]

 • Κρατικά έντυπα [8]
  • Αι θυσίαι της Ελλάδος στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο (1946 Υπ. Δημ. Εργων) [1]

  • Δελτίον Διαφωτίσεως (Επιτροπή Διαφωτίσεως Εθνικού Αγώνα 1945-1946) [7]

 • Αστικός Τύπος - σατυρικά και άλλα έντυπα [554]
  • Βασικές αστικές εφημερίδες [32]

   • Ακρόπολις (1948) [2]

   • Το Βήμα (1945) [5]

   • Το Έθνος (1945) [2]

   • Ελευθερία [11]

   • Καθημερινά Νέα (1945) [9]

   • Η Καθημερινή (1948-1949) [3]

  • Έντυπα προσκείμενα στον Γ. Παπανδρέου [14]

   • Ελλάς (Αθήνα 1944-1945) [14]

  • Εφημερίδες Βασιλοφρόνων και εθνικιστικών οργανώσεων [185]

   • Αετοί της Μάνης (Εθνικές αντικ/στικές ομάδες κυνηγών ΕΑΟΚ 1949) [1]

   • Ακρίται του Βορρά (ΕΣΣΑ Ακριτών 1947) [1]

   • Αλήθεια της Τριπόλεως (Όργανο των Εθνικοφρόνων Ελλήνων 1944-1945) [158]

   • Δοξασμένη Ελλάς (Μηνιαία Εθνικιστική Επιθεώρηση 1946) [1]

   • Ελεύθερος Ελλην (ΕΟΒ 1945) [1]

   • Ελληνική Φωνή (ΕΟΚ Χανίων 1945) [10]

   • Νέα Αλήθεια (Β. Ελλάδα 1948) [3]

   • ΟΕΝΟ Η σατανική οργάνωση του ΚΚΕ στην Εμπορική Ναυτιλία 1949 [1]

   • Σφυρίγματα Πεύκου (Κατασκήνωση κοριτσιών ΠΣΦ 1945) [1]

   • Φοιτητικός Πυρσός (Εθνικόφρονες φοιτητές Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης 1945) [2]

   • Η φωνή του ΕΠΣ (Πρόσκοποι 1945) [2]

   • Το Φως (Θεσσαλονίκη 1947-1948) [4]

  • Σατυρικά-Φιλολογικά [62]

   • Κόκκινος Γάτος (Αθήνα 1945) [1]

   • Κόκορας (Αθήνα 1945) [1]

   • Λίγα απ' όλα (1947) [1]

   • Μαθητής (Αθήνα 1945) [1]

   • Μασκαράς (Σατυρικό - αντιεαμικό - Μυτιλήνη 1945) [1]

   • Ο Λαουτζίκος (Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς Αθήνα 1945) [1]

   • Η Λαχανίδα (1945) [1]

   • Νέα Εστία (Περιοδικό 1949-1950 [50]

   • Πιπεριά (1945) [2]

   • Σάτιρα (1945) [1]

   • Σκούπα (Σατυρική εφημερίδα του λαού, Αθήνα, 1945) [1]

   • Το Αγκάθι (Κατασκήνωση "Βυζάντιο") [1]

  • Λοιπός αστικός Τύπος [261]

   • Αθηναϊκή Εσπέρα (1945) [6]

   • Αναγέννηση (1945) [1]

   • Ανεξαρτησία (Έκδοση της «Βραδυνής 1944-1945) [23]

   • Αρκαδικά Νέα (Ανεξάρτητος εβδομαδιαία εφημερίς των Αρκάδων 1946) [2]

   • Αρκαδική (Εβδομαδιαία Δημοκρατική Αρκαδική Εφημερίς, Τρίπολη 1945-1946) [6]

   • Βήμα του Λαού (Χανιά 1945) [2]

   • Δελτίο Σοσιαλιστικής Ομοσπονδίας (1948) [6]

   • Δημοκρατικά Χρονικά (Αθήνα 1945) [17]

   • Δημοκρατική Ελπίς (Αθ. Νακόπουλος 1945) [3]

   • Δημοκρατικός Κόσμος (Αρκαδία 1945) [1]

   • Δόξα (ΠΕΑΝ) [3]

   • Δύναμις (Τρίπολη 1945) [1]

   • Εβδομαδιαίον Δελτίον (ΠΟΔΣ 1946) [1]

   • Εθνική Δράση (Δ. Στερεά-Ιόνιο 1946) [1]

   • Εθνικός Αγών (Ήπειρος 1945) [7]

   • Εθνος (Αμαλιάδα 1947) [1]

   • Ελεύθερη Θράκη (1946) [1]

   • Ελεύθερα Νιάτα (Εθνική Ενωτική Νεολαία 1945-1947) [10]

   • Ελεύθερη Γνώμη (Ηράκλειο 1945) [5]

   • Ελεύθερος (1945-1946) [11]

   • Ελεύθερος Λαός (Αθήνα περίοδος Β' 1944-1945) [4]

   • Ερευνα (Παγκρήτιος Εθνική Εφημ. 1945) [3]

   • Εστία (1946) [1]

   • Η Αλήθεια (Καθημερινή Πολιτική εφημερίς εκδιδομένη Εν Αθήναις, Διευθυντής Αλ. Σπαρτιάτης 1944-1945) [5]

   • Η Ιδέα (Χριστιανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα 1945) [2]

   • Η Φωνή της Γορτυνίας (15νθημερος Εφημερίς των Γορτύνιων 1949) [1]

   • Ηνωμένος Τύπος (1946) [2]

   • Κυρίαρχος Λαός (1949) [37]

   • Μακεδονία (1948-1949) [6]

   • Ναξιακά Νέα (Πολιτική- Κοινωνική και Ειδησιογραφική Εφημερίς- 1945) [3]

   • Νέα Αμαλιάς (1947-1949) [4]

   • Νέα Λακωνία (1946-1947) [3]

   • Νέα Χίος (1945) [2]

   • Νεολόγος (Τρίπολη 1945) [1]

   • Νεολόγος (Χίος 1945) [2]

   • Νυκτερινά Νέα (1945) [4]

   • Ο Δημοκράτης (Όργανο του Δημοκρατικού Κόμματος, Γιάννενα 1945) [3]

   • Οικονομική Αλήθεια (1945) [6]

   • Παλμός (Εβδομαδιαία Αθλητική Επιθεώρηση, Μυτιλήνη 1945) [1]

   • Πελοπόννησος (1949) [1]

   • Πολιτική Επιθεώρηση (Αθήνα 1945) [1]

   • Πρόοδος (Χίος 1945-1948) [24]

   • Πρωϊνή Ωρα (Αθήνα 1944-1945) [4]

   • Σήμερα (1946) [1]

   • Φοιτητής (Θεσσαλονίκη 1945) [1]

   • Φοιτητική Φωνή (1945) [27]

   • Χιακόν Μέλλον (1947) [2]

   • Χιακός Τύπος (1945) [1]

   • Χριστιανική Σπίθα (Κοζάνη 1947) [1]

 • Έντυπα αστικού Στρατού [65]
  • Ακρίτας (1948) [1]

  • Γενική Εθνική Επιθεώρηση (1948) [2]

  • Ελληνική Γραμμή (Α΄Σώμα Στρατού 1949) [1]

  • Μακεδονικός Φρουρός (11η Μεραρχία 1949) [1]

  • Μακρόνησος (Ε.Τ. Αξιωματικών 1948) [6]

  • Σκαπανεύς Μακρονήσου (1949-1950) [5]

  • Σπαθί (22η Ταξιαρχία 1948) [2]

  • Τα Τελευταία Νέα (ΑΣΔΣΕ 1949) [1]

  • Μπροσούρες - Προκηρύξεις [46]

 • Έντυπα βρετανικής προπαγάνδας [186]
  • Δελτίον Ειδήσεων (Εκδίδεται υπό του Βρετανικού Στρατηγείου των Κατά Ξηράν εν Ελλάδι Δυνάμεων, 1944-1945) [91]

  • Ταχυδρόμος (Ρ.Α.Φ. 1944-1945) [59]

  • Φώτο-Νέα (Αθήνα, AGIS Ελληνοβρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών-1945) [36]

 • Ξενόγλωσσα έντυπα 1945-1949 [12]
  • Αμερικανικά έντυπα [1]

   • Daily News Digest (UNRRA 1945) [1]

  • Βρετανικά έντυπα [4]

   • Union Jack (Αθήνα 1945) [4]

  • Γαλλικά έντυπα [1]

   • Echo de France (Αθήνα 1946) [1]

  • Τουρκόφωνα έντυπα [2]

   • Savas 25 Kosm (Τουρκόφωνη 1947) [2]

  • Άλλες εφημερίδες [4]

   • S.H.A.E.F. (Λονδίνο 1945) [2]

   • DIE MITTEILUNGEN (1945) [1]

 • Περίοδος 1950-1967

  • Εκδόσεις - Τύπος - Έντυπα - Μελέτες [1547]
   • ΚΚΕ [232]
    • Εφημερίδες [188]

     • Αγροτικός Αγώνας (1954 Κιλκίς) [1]

     • Αδούλωτη Αθήνα (1956 ΚΟΑ) [1]

     • Από τη ζωή και την πείρα των Κομμουνιστικών κ΄Εργατικών Κομμάτων (1965) [2]

     • Greek News Agency (1950-1967 Λονδίνο) [154]

     • Ελεύθερη Πατρίδα (1951-1967 Λονδίνο) [1]

     • Νέα απ' την Ελλάδα (1956 Λονδίνο) [10]

     • Λαϊκή Φωνή (1956 Μακεδονία-Θράκη) [8]

     • Λαϊκός Αγωνιστής (1954 13η Αχτίδα ΚΟΑ) [1]

     • Λεβεντιά (1951 ΕΠΟΝ Αθήνας) [2]

     • Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα (1964 ) [2]

     • Φλόγα (1951 Αίγυπτος) [6]

    • Μπροσούρες - Βιβλία [22]

     • Τα Πενηντάχρονα του ΚΚΣΕ (1953 Εκδοτικό Νέα Ελλάδα) [1]

     • Μάο Τσε Τουνγκ: Σχετικά με την πράξη (1951 Εκδοτικό Νέα Ελλάδα) [1]

     • Εισήγηση του Κ. Γκότβαλντ στην Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚ Τσεχ/κίας (1951) [1]

     • Ιδεολογικο-πολιτικά προβλήματα (1954 Εκδοτικό Νέα Ελλάδα) [1]

     • Για την ενότητα του Παγκόσμιου Κομμουνιστικού Κινήματος (1963 Γκυγιώ-Γκαρωντύ) [1]

     • Γυναίκες στην εξορία (1964 Πολιτιστικές κ΄ Λογοτεχνικές Εκδόσεις) [1]

     • Ο Ζαχαριάδης στα παιδιά της Ελλάδας (1951 Εκδοτικό Νέα Ελλάδα) [1]

     • Μια καταγραφή στην περιοχή της λογοτεχνίας (1955 Μ. Αξιώτη Πολιτικές κ΄ Λογοτεχνικές Εκδόσεις) [1]

     • Μερικά συμπεράσματα για την κατάσταση κ' τη δουλιά των κομματικών μας οργανώσεων εξωτερικού (1951) [1]

     • Απόφαση της 3ης Συνδιάσκεψης του ΚΚΕ (1950) [1]

     • Ο Μπελογιάννης ζει (1952 Δ. Ρεντή Εκδοτικό Νέα Ελλαδα) [1]

     • Η καρδιά των λαών (1952 Εκδοτικό Νέα Ελλαδα) [1]

     • Ν. Μπελογιάννης Εθνικός ήρωας της Ελλάδας (1952 Εκδοτικό Νέα Ελλαδα) [1]

     • Αντίλαλοι από τα κάτεργα (1963 Έκδοση Λαϊκού Αγώνα) [1]

     • Χρονικό του Αγώνα 1878-1951 (1952 Έκδοση ΚΕ του ΚΚΕ) [1]

     • Αη Στράτης (1954 Εκδοτικό Νέα Ελλάδα) [1]

     • Γιούρα - Ματωμένη Βίβλος (1952 Εκδοτικό Νέα Ελλάδα) [1]

     • Μορφές ηρώων της νεολαίας της Ελλάδας (1953 Εκδοτικό Νέα Ελλάδα) [1]

     • Θέματα Πολιτικής Οικονομίας (1950 Εκδοτικό Νέα Ελλάδα) [2]

     • Κέρκυρα μια φωνή από τα κάτεργα (1957 Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις) [1]

     • Ελληνες ενωθείτε παλέψτε (Μπροσούρα ΚΕ του ΚΚΕ 1951) [1]

    • Δημοσιεύματα για τη Νομιμοποίηση του ΚΚΕ [22]

   • Άλλα Κομμουνιστικά Κόμματα [35]

    • Durum (1972 ΚΚ Τουρκίας) [3]

    • Trybuna Ludu (1956 ΚΚ Τσεχ/κίας) [2]

    • Mundo Obrero (1957 ΚΚ Ισπανίας) [4]

    • Informacion Espanola (1972 ΚΚ Ισπανίας) [1]

    • Uber die Arbeit mit den parteiaktivs (1953 S.E.D. Γερμανία) [1]

    • Mabnahmen zur Verbesserung der organisatinsarbei der Partei (1953 S.E.D. Γερμανία) [1]

    • D.K.P. Werft Echo (1970 ΚΚ Δ. Γερμανίας) [1]

    • Hsinhua Daily Bulletin (1962 Πράγα) [1]

    • ΟΥΜΑΝΙΤΕ 1952 (ΚΚ Γαλλίας) [1]

    • Les evenements Mai-Juin 1968 (1968 Waldeck Rochet ΚΚ Γαλλίας) [1]

    • Deramerikanische Imperialismus (1954) [1]

    • Πληροφοριακό Δελτίο (1968 Ενοποιημένο Εργατικό Κόμμα Πολωνίας) [1]

    • Η Λαϊκή Φωνή (1970 ΚΚ Γαλλίας) [1]

    • Νέος Δημοκράτης (1969 ΑΚΕΛ) [2]

    • COMMUNIST PARTY OF GREAT BRITAIN 31st National Comgress" 1969 [1]

    • Zycie Warszawy (1956 Πολωνία) [1]

    • NEPSZABADSAG (1961 ΚΕ του Ου.Σ.Ε.Κ.) [1]

    • ΡΑΜΠΟΤΝΙΤΣΕΣΚΟ ΝΤΕΛΟ (1951 Βουλγαρία) [5]

    • ΟΤΕΤΣΒΕΝ ΦΡΝΤ (1961 Βουλγαρία) [1]

    • Rude Prano (1961 Τσεχία) [1]

    • ΝΑΡΟΤΝΑ ΜΛΑΤΕΖ (1961 Δημητροφική Κομσομόλ) [1]

    • SCINTEIA (1961 Ρουμανία) [1]

    • Gazeta Robotnicza (1961 ΠΕΕΚ) [1]

    • Guerrilla war fare-liberation and suppression (1964 Γ. Πομερόυ) [1]

  • ΕΔΑ [293]

   • Συνέδρια - Συνδιασκέψεις [8]

    • Θέσεις της ΔΕ της ΕΔΑ για το Α΄ Πανελλαδικό Συνέδριο (1959) [1]

    • Θέσεις της ΔΕ της ΕΔΑ για το Β΄ Πανελλαδικό Συνέδριο (1962) [1]

    • Σχέδιο Προγράμματος της ΕΔΑ (1959) [1]

    • Καταστατικό του Κόμματος της ΕΔΑ (1959) [1]

    • Α΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της ΕΔΑ (1956) [2]

    • Εισήγηση του Γ. Πασαλίδη στην Α΄Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της ΕΔΑ (1957) [1]

    • Εκθεση της ΔΕ στην Γ΄ Σύνοδο της ΕΔΑ [1]

   • Ανακοινώσεις - Αποφάσεις - Προκηρύξεις - Δηλώσεις [30]

   • Προεκλογικά Υλικά [114]

    • Εκλογές 1951 [3]

    • Εκλογές 1958 [3]

    • Εκλογές 1961 [89]

    • Εκλογές 1963 [14]

    • Εκλογές 1964 [5]

   • Έντυπα [135]

    • Δελτίο Τύπου της ΕΔΑ (1960-1961) [21]

    • Δημοκρατία (Ηράκλειο Κρήτης 1966) [1]

    • Δημοκρατική (1951-1952) [41]

    • Δημοκρατική Αλλαγή (1964-1967) [50]

    • Δημοκρατικός (1950) [4]

    • Ελληνική Αριστερά (1963) [1]

    • Εσωτερικό Δελτίο (1960) [1]

    • Κάτω το νομοσχέδιο λαιμητόμος (1962 Μπροσούρα) [1]

    • Πολιτική - Οικονομική Έρευνα (1966 Μηνιαία επιθεώρηση) [1]

    • Η σιτιστική μας πολιτική (1960) [1]

    • Σειρά μαθημάτων για το μέλος της ΕΔΑ [9]

    • Το Ιουλιανό πραξικόπημα (1966 Γρ. Τύπου της ΕΔΑ) [1]

    • Τι θα γίνει το βαμβάκι μας (1960 Αγροτική Βιβλιοθήκη) [1]

    • Φρουτα και λαχανικά (1960 Αγροτική Βιβλιοθήκη) [1]

    • Unated Democratic Left (1963 Γρ. Τύπου της ΕΔΑ) [1]

   • Νεολαία ΕΔΑ [6]

    • Εντυπα [6]

     • Πρωτοπόρος (1963) [6]

  • Άλλα Κόμματα [25]

   • Ένωση Κέντρου [2]

    • Ο Γ. Παπανδρέου ομιλεί διά την "Δημοκρατικήν Ένωσιν" (1956) [1]

    • Οι ηγέτες της Δημοκρατικής Ενώσεως (1956) [1]

   • ΕΛΔ [21]

    • Μάχη (1950) [20]

    • Φλόγα (1957 Οργάνωση Νέων ΣΚ-ΕΛΔ) [1]

   • Δημοκρατικό Κόμμα [1]

    • Δημοκρατική Πορεία (1957) [1]

   • Σοσιαλιστική Ενωση [1]

    • Σοσιαλιστική Φωνή (1963) [1]

  • Συνδικαλιστικό Κίνημα [458]

   • Δ.Σ.Κ. (Δημοκρατικό Συνδικαλιστικό Κίνημα) [85]

    • Ελεύθερα Συνδικάτα (1952-1966) [85]

   • Ναυτεργάτες [191]

    • Ο.Ε.Ν.Ο. [123]

     • Ναυτεργάτης (1950-1957) [106]

     • Προκηρύξεις - Μπροσούρες [17]

    • Π.Ν.Ο. [34]

     • Ναυτεργατικός Αγών [34]

    • Άλλες εφημερίδες [34]

     • Ελεύθερος Ναυτεργάτης (1968) [1]

     • Ναυτεργατική (1964) [1]

     • Ναυτεργατική Δράση (1965 Ν. Υόρκη) [5]

     • Ναυτεργατική Ένωση (1965-1966) [22]

     • Ναυτεργατική Ηχώ (1962) [1]

     • Ναυτιλιακή Ναυτεργατική (1960) [1]

     • Στοιχεία για την Εμπορική Ναυτιλία (1965) [1]

     • The Seamen's journal (1969-1970) [2]

   • Μεταλλεργάτες [10]

    • Εργάτης Μεταλλορύχος (1954 ) [5]

    • Metall (1972 Φρανκφούρτη) [3]

    • Καταστατικό Συνδικάτου Εργαζομένων στη Μεταλλοβιομηχανία της ΟΔΓ (1971) [1]

    • Καταστατικό Συνδικάτου της Βιομηχανίας Μετάλλου της ΟΔΓ (1966) [1]

   • ΓΣΣΕ [7]

    • Εργατικό Βήμα (1961) [1]

    • Εργατική Σημαία (1957 Νέα ΓΣΕΕ) [1]

    • Συνδικαλιστική Επιθεώρηση Εργασίας (1957) [1]

    • Δελτίο της Πανελλαδικής Καπνεργατικής Ομοσπονδίας (1952 Τμήμα της ΓΣΕΕ) [4]

   • ΑΔΕΔΥ [2]

    • Δημοσιοϋπαλληλικός Κόσμος (1957) [2]

   • Εργατικά Κέντρα - Εργατική Εστία - ΠΑΣΕΓΕΣ [12]

    • Εργατικός Αγών (1957-1960 ΕΚ Θεσ/νίκης) [6]

    • Σφαίρα (1955-1957 Εργ. Εστία) [4]

    • Η Φωνή των Συνεταιρισμών (1963 ΠΑΣΕΓΕΣ) [2]

   • Μπροσούρες [4]

   • Άλλα έντυπα [147]

    • Αγώνας (1954 Σύνδεσμος Αναπήρων) [1]

    • Το Βήμα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1955-1956) [25]

    • Δελτίον Αρτεργάτου (1957 Σύνδεσμος Αρτεργατών) [5]

    • Δημοκρατικός Αγώνας (1953) [3]

    • Η Ελληνική Πρόοδος (1953-1954) [20]

    • Ελληνική Αστυνομική Επιθεώρησις (1953 Σύνδεσμος Αναπήρων) [1]

    • Ελληνική Επιθεώρησις (1972 Σύνδεσμος Αναπήρων) [1]

    • Ελληνική Αστυνομία (1959) [1]

    • Ραπτικά Χρονικά (1961 ΣΕΡΚΑ) [1]

    • Συνέταιρος Ράπτης (1960 ΣΕΡΚΑ) [2]

    • Συνδικαλιστική Δράση (1957 Συνδ/κά Εργατικά Στελέχη) [1]

    • Συνταξιούχος Αρτεργάτης (1959) [1]

    • Υγειονομική Φωνή (1958-1965) [85]

  • Πολιτικοί κρατούμενοι - φυλακισμένοι [27]

   • Έντυπα [11]

    • Απαγορεύεται-Το ημερολόγιο της Γιούρας (1966) [1]

    • Ελεύθερος Δεσμώτης (1957 Φυλακές Αίγινας) [4]

    • Προ-φυλαχτείτε (1962 Αη Στράτης) [1]

    • Φλόγα (1954 Εξόριστοι Μακρονήσου) [1]

    • Φυλαχτείτε (1962 Αη Στράτης) [4]

   • Κινήσεις για την απελευθέρωση των κρατουμένων - εξορίστων [16]

    • Δελτίο (1963 Σύλλογος Οικογενειών Πολ. Εξορίστων Φυλακισμένων) [1]

    • Pour l' amnistie en Grece (1952 Επιτροπή για την αμνηστεία στην Ελλαδα) [1]

    • La Grece Amie (1953-1954) [2]

    • La Voix de la Grece (1955) [12]

  • Γυναικείο Κίνημα [38]

   • ΠΔΕΓ (Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών) [38]

    • Δελτίο της Γυναίκας (1950) [1]

    • Ηλέκτρα (1950) [1]

    • Η Φωνή της γυναίκας (1950-1953) [36]

  • Νεολαία [40]

   • Φοιτητές - Σπουδαστές [29]

    • Δελτίο (Σύλλογος Ελλήνων φοιτητών Αμβούργου "ΕΛΛΑΣ" 1966 [1]

    • Πανσπουδαστική (1965) [25]

    • Σπουδαστικοί Δρόμοι (Δ. Γερμανία 1966) [1]

    • Μπροσούρες - Προκηρύξεις [2]

   • ΠΟΔΝ [7]

    • Nouvelles de la FMJD (1961) [3]

    • WFDY News (1961) [4]

   • Μπροσούρες - Βιβλία - Προκηρύξεις [4]

  • Ειρήνη [6]

   • Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) [3]

    • Le Bulletin du cosneil mondial de la paix (1951) [1]

    • Αποφάσεις του ΠΣΕ (1952) [2]

   • Άλλα έντυπα [3]

    • Αγωνιστής (1954) [1]

    • Οι Αμερικάνοι ιμπεριαλιστές εφαρμόζουν τον βακτηριολογικό πόλεμο [1]

    • Οι νέοι για την ειρήνη (1964) [1]

  • Μετανάστες [13]

   • Δελτία - Μπροσούρες [13]

    • Δελτίο Τύπου (1971 Συνδ. Εργαζομένων στα τρόφιμα) [2]

    • Δελτίο Τύπου (1972 Συνδ. Εργαζ. στη Μεταλλοβιομηχανία της ΟΔΓ) [1]

    • Δεκαπενθήμερο Δελτίο (1974 Έλληνες μετανάστες στη Δ. Ευρώπη) [2]

    • Επίκαιρα Θέματα (1972 Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων στην ΟΔΓ) [2]

    • Das Neue Betriebs-Verfassungsgesetz (1971) [1]

    • Τα Γερμανικά Συνδικάτα και οι αλλοδαποί εργαζόμενοι (1971) [1]

    • Δελτίο Πληροφοριών για Έλληνες γονείς στην ΟΔΓ (Ομοσπονδία Γερμανικών Συνδικάτων) [1]

    • Το εκλογικό διάταγμα για τις εκλογές Συμβουλίων Προσωπικού (1972 Ομοσπονδία Γερμανικών Συνδικάτων) [1]

    • Το επίδομα κατοικίας (1971 Ίδρυμα Εργασίας-Πολεοδομίας & Οικισμού της ΟΔΓ) [1]

    • Οι Εκλογές για την ανάδειξη νέων Συμβουλίων Προσωπικού (1972 Ομοσπονδία Γερμανικών Συνδικάτων) [1]

  • Φιλολογικά - Καλλιτεχνικά έντυπα [52]

   • Ελεύθερα Γράμματα (1950) [1]

   • Επιθεώρηση Τέχνης (1956-1964) [27]

   • Η Διάπλασις των Παίδων (1956) [17]

   • Νέα Εστία (1954-1974) [2]

   • Σύγχρονα Θέματα (1965-1966) [2]

   • Η Τέχνη του Ηθοποιού στον Κινηματογράφο (Β. Πουντόβκιν 1956) [1]

   • Χρονικά της Νίκαιας (1963) [2]

  • Αστικά έντυπα [84]

   • Αθηναϊκή (1963) [3]

   • Ακρόπολις (1951) [2]

   • Αλλαγή (1951 Δ/ντής Ν. Παπαπολίτης) [34]

   • Απογευματινή (1953-1955) [2]

   • Αυγή (1952 Πύργος Ηλείας) [1]

   • Το Βήμα (1964) [5]

   • Δημοκρατία (1950) [1]

   • Δημοκρατικός Τύπος (1950) [2]

   • Δύναμις δια την Ελλάδα από την Αμερικήν (1951 Σχέδιο Μάρσαλ) [1]

   • Ημέρα (1952) [1]

   • Εθνικός Κήρυξ (1955) [2]

   • Ελευθερία (1959) [2]

   • Εμπρός (1961-1962) [4]

   • Θάρρος (1959 Ν. Ιωνία) [1]

   • Καθημερινά Νέα (1954) [2]

   • Καθημερινή (1954) [6]

   • Οι Καιροί (1950) [1]

   • Λακωνία (1959-1964) [3]

   • Μακεδονία (1951) [1]

   • Νέα Δημοκρατία (1973) [1]

   • Νέα Γραμμή (1957) [1]

   • Νίκη (1963) [1]

   • Οικονομικό Δελτίο (1964) [1]

   • Προοδευτική Αλλαγή (1952) [4]

   • Το Παρόν (1959) [1]

   • Φρουρός της Δωδεκανήσου (1959) [1]

  • Ελληνισμός του Εξωτερικού [237]

   • Ατλαντίς (1957 Ν. Υόρκη) [1]

   • Αυστραλοέλλην (1951 Αυστραλία) [1]

   • Ανασκόπηση (1952 Αίγυπτος) [3]

   • Για την Ειρήνη (1951-1952 Αίγυπτος) [18]

   • Για την Ειρήνη στην Ελλάδα (1950 Αίγυπτος) [2]

   • Δημοκρατικός Αγώνας (1955 Αίγυπτος ΕΕΔΑ) [13]

   • Δημοκρατικός Κόσμος (1950-1953 Αίγυπτος [14]

   • Δημοκράτισσα (1951-1955 Αίγυπτος ΔΟΕΓΑ) [39]

   • Διεθνής Ανασκόπηση (1952 Αίγυπτος) [1]

   • Ειρήνη - Ψωμί - Λευτεριά (1950 Αίγυπτος) [10]

   • Ελληνίδα (1955 Αίγυπτος) [4]

   • Καινούργια Ζωή (1954-1958 Αίγυπτος) [11]

   • Νέοι Φρουροί (1953-1956 Αίγυπτος) [14]

   • Παροικιακή ανασκόπηση (1951 Αίγυπτος) [1]

   • Παροικιακή Φωνή (1950-1953 Αίγυπτος) [22]

   • Πολιτική Ανασκόπηση (1952 Αίγυπτος) [2]

   • Πρωτοπόρος (1952-1960 Αίγυπτος) [53]

   • Ξεκίνημα (1951 Αίγυπτος) [8]

   • Χαραυγή (1959 Κύπρος) [20]

  • Άλλα έντυπα [7]

   • Αναγέννηση (1964-1965) [2]

   • Μαχητής (1952-1953) [5]

   

  Αντιδικτατορικός αγώνας [1507]

  • ΚΝΕ-Αντιδικτατορική ΕΦΕΕ [44]

  • Ελληνικές Αντιδικτατορικές Επιτροπές (ΕΑΕ) - Ελληνικές Αντιδικτατορικές Επιτροπές Εξωτερικού (ΕΑΕΕ) [269]

   • Ανακοινώσεις - Αποφάσεις [64]

   • Διαμαρτυρίες - Καταγγελίες - Ψηφίσματα - Εγκύκλιοι [39]

   • Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Μπροσούρες [47]

   • ΠΑΜ [36]

    • Ανακοινώσεις - Αποφάσεις [19]

    • Διαμαρτυρίες - Χαιρετιστήρια [8]

    • Προκηρύξεις - Διακηρύξεις [9]

   • ΠΑΚ [18]

    • Ανακοινώσεις - Διακηρύξεις - Προκηρύξεις [13]

    • Δελτία Τύπου - Μηνύματα [5]

   • Λέσχη Φίλων της ΕΔΑ [65]

    • Ανακοινώσεις - Αποφάσεις - Εγκύκλιοι [35]

    • Προκηρύξεις - Διακηρύξεις [30]

  • Συνδικαλιστικό κίνημα - ΕΣΑΚ [32]

  • Πολιτικοί κρατούμενοι - Φυλακισμένοι [205]

   • Απολογίες αγωνιστών στα στρατοδικεία [20]

   • Εκθέσεις - Καταγγελίες για την κατάσταση και διαβίωση στα στρατόπεδα [37]

   • Επιστολές προς διεθνείς οργανισμούς [21]

   • Ονομαστικές Καταστάσεις φυλακισμένων - εξορίστων [38]

   • Υπομνήματα - Εκκλήσεις [44]

   • Χαιρετιστήρια [45]

  • Διεθνείς κινήσεις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα [36]

  • Εντυπα [921]

   • Μπροσούρα "Το χρονικό των φοιτητικών αγώνων 1967-1973" [1]

   • Αγώνας (ΠΑΚ) [3]

   • Αγώνας (Σουηδία 1967) [1]

   • Αγωνιστής (Α.Ο.) [6]

   • Αγωνιστής (ΠΑΜ Δ. Ελλάδας) [1]

   • Αδέσμευτη Σκέψη (Σουηδία Τσιρώνης) [1]

   • Αδούλωτα Νιάτα (Ουγγαρία) [3]

   • Αδούλωτη Αθήνα (ΚΟΑ) [38]

   • Αλληλεγγύη (1970 Έλληνες μετανάστες στην Αυστραλία) [1]

   • Ανταίος (1972 φοιτητές Ιταλίας) [1]

   • Μπροσούρα "Αντίσταση" (Οργάνωση Νεολαιών Νέας Υόρκης 1968) [1]

   • Δρόμος της Ρωμιοσύνης (Σουηδία Τσιρώνης) [1]

   • Αυγή (ΕΔΑ) [14]

   • Αχαγιά (Οργανο του ΜΑΝΑ) [3]

   • Δεκαπενθήμερο Δελτίο (Περιοδικό Ελλήνων Μεταναστών Δ. Ευρώπης) [1]

   • Δελτίο (ΕΣΑΚ Εξωτερικού) [9]

   • Δελτίο (1970 Σύλλογος Ελλήνων σπουδαστών στην ΕΣΣΔ) [1]

   • Δελτίο της Αντιδικτατορικής ΕΦΕΕ (Φίλοι Αντιδικτατορικής ΕΦΕΕ Ντάρμσταντ) [1]

   • Δελτίο Τύπου (Συνδικάτο Μεταλλοβιομηχανίας Δ. Γερμανίας - Φραγκφούρτης) [3]

   • Δελτίου Τύπου (ΚΕΠΠΕ) [4]

   • Δημοκρατία (1968-1969 Κολωνία ) [4]

   • Δημοκρατία (Πολιτική Επιθεώρηση της ΚΕ του ΚΚΕ) [3]

   • Δημοκρατική Αλλαγή (Οργανο της ΕΔΑ) [27]

   • Δημοκρατική Φωνή (Αντιδικτατορική Κίνηση Αμερικής) [1]

   • Εθνική Ενότης (Εκδίδεται στο Λονδίνο) [1]

   • Ειδήσεις του ΠΑΚ (1972) [2]

   • Ειδικό Δελτίο (ΚΣ ΕΑΕΕ - Επιτροπή Βοήθειας Πολιτικών Κρατουμένων) [5]

   • Ελεύθερη Αθήνα (ΠΑΜ Αθήνας) [1]

   • Ελεύθερη Ελλάδα (Α.Ο.) [53]

   • Ελεύθερη Πατρίδα (Ελληνες εξωτερικού) [322]

   • Ελεύθερη Πατρίδα (Περιοδικό ΚΚΕ 1968) [4]

   • Ελεύθερη Πατρίδα (Περιοδικό Α.Ο. 1969-1970) [95]

   • Ελεύθερη Φωνή (Ένωση Κέντρου Εξωτερικού) [2]

   • Ελεύθερη Φωνή (1967) [2]

   • Ενημερωτικό Δελτίο (ΕΑΕ Δ. Γερμανίας - Δ. Βερολίνου) [11]

   • Ενημερωτικό Δελτίο (ΕΑΕΕ) [5]

   • Ενότητα (Α.Ο.) [19]

   • Επαναστατική Γραμμή [1]

   • ESAK BULLETIN (1973 ΕΣΑΚ Εξωτερικού) [1]

   • Η Γενιά μας (ΔΝ Λαμπράκη) [5]

   • Η Φωνή της Αθήνας (ΠΑΜ Αθήνας) [3]

   • Θούριος (Ρήγας Φεραίος) [3]

   • Κομμουνιστής (ΕΚΚΕ) [1]

   • Λαϊκή Φωνή (Λονδίνο 1971) [2]

   • Λαϊκός Αγώνας (ΠΠ Ουγγαρίας) [7]

   • Λαϊκός Αγωνιστής (ΚΟ Τσεχοσλοβακίας του ΚΚΕ) [5]

   • Λαϊκός Λόγος (Μηνιάτικο Πληροφορικό Δελτίο της ΕΔΑ Σουηδίας) [5]

   • Λευτεριά (ΠΑΜ Αθήνας) [26]

   • Λευτεριά (ΠΠ ΛΔ Βουλγαρίας) [1]

   • Η Μαμή (Επαναστατικές Σοσ/κές Ομάδες 1971-1973) [16]

   • Μαχητής (1974) [1]

   • Μαχητής (Α.Ο.) [6]

   • Μπροσούρα "Ζ" (1970 Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη) [1]

   • Νέα Ελλάδα (Δημοσιογραφικό όργανο του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΜ) [21]

   • Νέα Ζωή (ΠΠ Ρουμανίας) [5]

   • Νέος Δρόμος (ΠΠ ΕΣΣΔ) [9]

   • Ο Μεταλλεργάτης (Έλληνες μετανάστες Δ. Γερμανίας του Γκίσσεν Βέτζλαρ) [1]

   • Οδηγητής [43]

   • ΟΚΝΕ Λενινιστικό Μαχητικό Σχολείο των Νέων (1972 Έκδοση ΚΝΕ) [1]

   • Πανσπουδαστική [6]

   • Παρθένι Λέρου Τόπος αργού θανάτου (1970 ΕΑΕ) [1]

   • Πληροφοριακό Δελτίο (Σοβιετική Επιτροπή Αλληλεγγύης προς τους έλληνες δημοκράτες) [6]

   • Πληροφοριακό Δελτίο Γερμανίας (1969 Αγωνιστικό Μέτωπο Ελλήνων Εξωτερικού) [1]

   • Πορεία (1967 Ένωση Ελλήνων σπουδαστών στο Παρίσι) [2]

   • Προμηθέας (Σουηδία Τσιρώνης) [1]

   • Ριζοσπάστης [62]

   • Ριζοσπάστης-Μαχητής (Α.Ο.) [19]

   • Σοσιαλιστική Πορεία (1968 Σοσ/κή Δημοκρατική Ένωση Κολωνία) [1]

   • Το Δελτίο μας (ΚΟ Τσεχοσλοβακίας του ΚΚΕ) [1]

   • Το Πολυτεχνείο Ζει και θα νικήσει (Βιβλί Εκδόσεις Οδηγητή - Φωτογραφίες) [1]

   • Τhe cry of the Greek people (1971 Μόντρεαλ) [1]

   • Φίλοι του ΠΑΚ [1]

   • Φοιτητής (1971 Έλληνες φοιτητές-επιστήμονες Στοκχόλμης) [1]

   • Φωνή της Νεολαίας (1971 φοιτητές Δ. Γερμανία) [1]

   • Χρονικά του αγώνα (1969 ΑΟ στο Εξωτερικό) [1]

   

   

  • Ριζοσπάστης [22844]

  • 1909-1917 [245]

   • 1908 [47]

   • 1909 [44]

   • 1910 [35]

   • 1911 [1]

   • 1917 [118]

  • 1918-1940 [10275]

   • 1918 [642]

   • 1919 [699]

   • 1920 [669]

   • 1921 [690]

   • 1922 [707]

   • 1923 [644]

   • 1924 [605]

   • 1925 [432]

   • 1926 [260]

   • 1927 [712]

   • 1928 [719]

   • 1929 [708]

   • 1930 [532]

   • 1931 [418]

   • 1932 [354]

   • 1933 [356]

   • 1934 [453]

   • 1935 [324]

   • 1936 [351]

  • 1941-1974 [1623]

   • 1942 [1]

   • 1943 [4]

   • 1944 [79]

   • 1945 [554]

   • 1946 [312]

   • 1947 [490]

   • 1948 [0]

   • 1950 [1]

   • 1952 [3]

   • 1953 [5]

   • 1955 [1]

   • 1956 [3]

   • 1958 [2]

   • 1968 [0]

   • 1969 [0]

   • 1970 [0]

   • 1971 [0]

   • 1972 [0]

   • 1973 [0]

   • 1974 [168]

  • 1975-1991 [8176]

   • 1975 [602]

   • 1976 [601]

   • 1977 [603]

   • 1978 [604]

   • 1979 [602]

   • 1980 [600]

   • 1981 [604]

   • 1982 [638]

   • 1983 [638]

   • 1984 [233]

   • 1985 [355]

   • 1986 [358]

   • 1987 [339]

   • 1988 [348]

   • 1989 [316]

   • 1990 [379]

   • 1991 [356]

  • 1992-2... [2525]

   • 1992 [306]

   • 1993 [310]

   • 1994 [336]

   • 1995 [357]

   • 1996 [297]

   • 1997 [355]

   • 1998 [327]

   • 1999 [237]

   

  • Αυγή [4297]

  • 1952-1967 [4297]

   • 1952 [66]

   • 1953 [307]

   • 1954 [310]

   • 1955 [308]

   • 1956 [309]

   • 1957 [308]

   • 1958 [147]

   • 1959 [302]

   • 1960 [280]

   • 1961 [311]

   • 1962 [302]

   • 1963 [312]

   • 1964 [333]

   • 1965 [304]

   • 1966 [305]

   • 1967 [93]

   

  • Κομμουνιστική Επιθεώρηση [497]

  • Περιοδικά [497]

   • ΚΟΜΕΠ 1921-1930 [58]

   • ΚΟΜΕΠ 1931-1940 [97]

   • ΚΟΜΕΠ 1941-1947 [65]

   • ΚΟΜΕΠ 1975-1980 [70]

   • ΚΟΜΕΠ 1981-1990 [110]

   • ΚΟΜΕΠ 1991-2000 [61]

   • ΚΟΜΕΠ 2001-2010 [36]

  • Ραδιοφωνικοί σταθμοί [96071]

  • Ραδιοφωνικός σταθμός του ΔΣΕ [2216]

   • 1947 [2216]

  • Ελεύθερη Ελλάδα [65472]

   • 1947 [0]

   • 1948 [5533]

   • 1949 [8545]

   • 1950 [8221]

   • 1951 [11098]

   • 1952 [10982]

   • 1953 [11370]

   • 1954 [8727]

   • 1955 [994]

   • 1956 [0]

   • Χρονικά απροσδιόριστες εκπομπές [2]

  • Φωνή της Αλήθειας [28383]

   • 1958 [777]

   • 1959 [2334]

   • 1960 [1823]

   • 1961 [1447]

   • 1962 [512]

   • 1963 [79]

   • 1964 [118]

   • 1965 [24]

   • 1966 [36]

   • 1967 [48]

   • 1968 [2461]

   • 1969 [3039]

   • 1970 [3604]

   • 1971 [1884]

   • 1972 [3332]

   • 1973 [3442]

   • 1974 [3040]

   • 1975 [383]

  • Πολιτική προσφυγιά [3171]

  • Τύπος - Εντυπα - Εκδόσεις - Μελέτες [3171]

   • Εφημερίδες ΚΚΕ-ΕΠΟΝ [357]

    • Επονίτης (Περιοδικό ΚΣ ΕΠΟΝ 1952) [6]

    • Προς τη Νίκη (ΚΟ Τασκένδης) [344]

    • Πυρσός (Εκδοση του ΚΚΕ στην ΛΔ Γερμανίας 1961-1967) [0]

    • Σπίθα (3η Γκρούπα 1954) [1]

    • Φιλία (2η Τάξη Ελληνόπουλων 1954) [1]

    • Φλόγα (ΕΠΟΝ Ρουμανία 1950) [5]

   • ΕΒΟΠ [13]

    • Σχολικά Βιβλία [13]

   • ΛΔ Αλβανίας [1]

    • Λαϊκό Βήμα (Αργυρόκαστρο 1967) [1]

   • ΕΣΣΔ [1231]

    • Αετόπουλα (1950-1953) [33]

    • Δημοκράτης (1950-1952) [2]

    • Κολχόζνικος (1952) [1]

    • Μόρφωση (Λεύκωμα 1950) [1]

    • Νέος Δρόμος (1960-1966) [1192]

    • Δελτίο της ΕΠΟΝ (Τασκένδη 1950) [2]

   • ΛΔ Βουλγαρίας [86]

    • Αγωνίστρια (1950) [1]

    • Δημοκράτης (1954) [1]

    • Επιστημονικό Βήμα (ΔΟΜΕ 1970) [1]

    • Λευτεριά (1952-1964) [83]

   • ΛΔ Γερμανίας [109]

    • Καινούργια Βάρδια (1955) [1]

    • Το Δελτίο μας (Ραντεμπόιλ 1951) [5]

    • Το Δελτίο μας (1952-1954) [103]

   • ΛΔ Ουγγαρίας [307]

    • Επονίτικο Δελτίο (1950) [8]

    • Λαϊκός Αγώνας (1950-1967) [290]

    • Λαϊκός Αγώνας (1968-1970) [8]

    • Μέτωπο της Ειρήνης (Περιοδικό 1950) [1]

   • ΛΔ Πολωνίας [10]

    • Για το Δεσμώτη Αγωνιστή (Επιτρ. Εράνου 1951) [1]

    • Δημοκράτης (1952-1961) [9]

   • ΛΔ Ρουμανίας [922]

    • Δελτίο Ειδήσεων (1950) [10]

    • Δεσμώτης Αγωνιστής (1951) [5]

    • Μπροσούρες [3]

    • Νέα Ζωή (1951-1954) [900]

    • Ο Επονίτης (1950) [1]

    • Πληροφοριακό Δελτίο (ΚΕΠΠΕ 1954) [2]

    • Το Δελτίο μας (Περιοδικό 1969) [1]

   • ΛΔ Τσεχοσλοβακίας [135]

    • Αγωνιστής (1950-1967) [63]

    • Αγωνιστής (1968 Α.Ο.) [25]

    • Δελτίο Ειδήσεων (Μικούλοβ 1950) [16]

    • Ενότητα (Μικούλοβ 1950) [3]

    • Εξόρμηση (ΕΠΟΝ Μικούλοβ 1950) [1]

    • Το Δελτίο μας (1950) [27]