ΣΚΟΠΟΣ

Πλαίσιο λειτουργίας

Το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Επιμορφωτικού Κέντρου, όπως διαμορφώθηκε με απόφαση της ΚΕ του ΚΚΕ, είναι το εξής:

1. Το Κέντρο ιδρύθηκε με απόφαση της ΚΕ του ΚΚΕ του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα.

Εντάσσεται στα Επιμορφωτικά Κέντρα της ΚΕ, η οποία και το διευθύνει με προσωπικό το οποίο ορίζει και είναι ελεύθερο στο κοινό.

2. Το Κέντρο έχει στόχο την επιμόρφωση των στελεχών του Κόμματος, μεταλαμπαδεύοντας στις νέες γενιές των κομμουνιστών την ιστορική πείρα των αγώνων και της πάλης της εργατικής τάξης και του Κόμματός της.

3. Είναι ελεύθερη η πρόσβαση στο κοινό, σε στελέχη και φίλους του Κόμματος και τους μελετητές και ερευνητές, στο πλαίσιο της δικής τους ελεύθερης έρευνας, σε Πανεπιστήμια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολεία, Σωματεία Εργαζομένων, Επιστημονικούς Συλλόγους και γενικότερα.

4. Βασική λειτουργία του Κέντρου είναι η οργάνωση βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου, αρχείου και με ανάλογη δικτυακή πρόσβαση.

5. Περιοδικά, το Κέντρο μπορεί να λειτουργεί και ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων σχετικών με την ιστορία του Κόμματος και των κοινωνικών και εθνικοαπελευθερωτικών αγώνων της εργατικής τάξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στον κόσμο, για το σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό.

6. Το Κέντρο στεγάζεται στο κτίριο - προσφορά του ιστορικού ηγέτη στο Κόμμα. Το ίδιο το κτίριο και το περιεχόμενό του αποτελούν τμήμα της διαχρονικής παρουσίας του ΚΚΕ, των αγώνων και της ιστορικής του πορείας, αλλά και της συνέχειας και προβολής του στο μέλλον σαν τη «σπορά που μένει όταν οι ζευγάδες φεύγουν».

7. Το ίδιο το αρχείο, καθώς και τα πνευματικά δικαιώματα του αρχείου του Κέντρου ανήκουν στην ΚΕ του Κόμματος και δεν επιτρέπεται, χωρίς την έγγραφη άδεια της ΚΕ, η χρήση των εγκαταστάσεων του Κέντρου για εκτέλεση επιχορηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων ή εμπορική εκμετάλλευση ή έντυπη και κάθε άλλη αναφορά.

8. Δεν επιτρέπεται η άμεση ή έμμεση διαφημιστική χρήση του ονόματος και των εμβλημάτων του Κέντρου.

9. Κάθε επισκέπτης, αναγνώστης, μελετητής, ερευνητής τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου, το ωράριο και τις ημέρες λειτουργίας του, καθώς και για τα διαθέσιμα μέσα και τον εξοπλισμό.

10. Οποιαδήποτε προσφορά προς το Κέντρο είναι προσφορά προς την ΚΕ του ΚΚΕ για την ενίσχυση των πόρων και των μέσων λειτουργίας του, τη βελτίωση της υποδομής του, τον εμπλουτισμό με συλλογές ιστορικού υλικού της βιβλιοθήκης και του αρχείου, καθώς και των διαδικτυακών μέσων.

11. Η ΚΕ του ΚΚΕ εξασφαλίζει τους όρους λειτουργίας του Κέντρου, τη διαφύλαξή του και την αντάξια της ιστορίας του εξωτερική και εσωτερική κατάσταση του κτιρίου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Βιβλιοθήκη – Αρχείο Χαρίλαος Φλωράκης» ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΚΕ

1. Η πνευματική ιδιοκτησία (υλική και ηθική) των κειμένων, απεικονίσεων, φωτογραφιών, της ψηφιακής εν γένει μορφής και του όλου υλικού των αρχείων ανήκει στο ΚΚΕ και αποτελεί μέρος του Αρχείου του. Τόσο στη μορφή του πρωτότυπου όσο και στην ηλεκτρονική της μορφή και απεικόνιση.

2. Τόσο το πρωτότυπο όσο και το υλικό των ηλεκτρονικών αρχείων προστατεύεται από την νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και την προστασία των πολιτικών αγαθών (Ν 2121/1993 και Ν 3057/2002) καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις και τους Νόμους προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας όπως ισχύουν διεθνώς.

3. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη και το ηλεκτρονικό αρχείο δηλώνει ότι συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης τους και δεσμεύεται με αυτούς τους περιορισμούς προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τις αρχές της καλής πίστης, απαγορευμένης της εμπορικής χρήσης.

4. Η χρήση των αρχείων είναι προσωπική, επιμορφωτική, ενημερωτική και ιδιωτική μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και δεν συνιστά μεταβίβαση οποιασδήποτε εξουσίας (περιουσιακής – υλικής, ηθικής).

5. Οποιοσδήποτε δεν συμφωνεί να δεσμεύεται από τους όρους αυτούς να μην χρησιμοποιεί το δίκτυο αυτό.

6. Όλα τα υλικά του αρχείου και κάθε σελίδα του, περιέχουν σημείωση για την πνευματική ιδιοκτησία που την προστατεύει, καθώς και για τον δικαιούχο της, δηλαδή το ΚΚΕ.

7. Αυτή η σημείωση προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να διατηρείται πάντοτε σε κάθε αντίγραφο το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με τους όρους του που προβλέπονται στον παρών.

8. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση αντιγράφου σε τρίτον εκτός αν έχει παραχωρηθεί τέτοιο δικαίωμα έγγραφα και ρητά, τηρουμένων των όρων του παρόντος και από τον τρίτο, που θα το αποδέχεται και θα δεσμεύεται απ’ αυτούς.

9. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού με οποιονδήποτε τρόπο, η αναπαραγωγή και διανομή, η δημοσίευση, η οποιασδήποτε άλλης μορφής δημόσια χρήση ή εμπορική χρήση.

10. Κανένας όρος που αναφέρεται στο παρόν δεν μπορεί να ερμηνευτεί κατά τρόπο που θίγει την πνευματική ιδιοκτησία, την προστασία της και την καλή πίστη.

11. Το αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης λειτουργεί κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από 9π.μ. έως 5μ.μ.

12. Οι μελετητές αφήνουν τα προσωπικά τους είδη στους ειδικά προβλεπόμενους χώρους στην είσοδο.

13. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελετητών και εξ’ αιτίας του περιορισμένου αριθμού θέσεων, οι μελετητές θα πρέπει να συνεννοούνται τηλεφωνικά ή με e-mail (τηλ.: 2106851129, fax: 2106899566, e-mail: ekxf@mail.otenet.gr) για να καθορίσουν εκ των προτέρων την ημέρα και την ώρα της επίσκεψής τους.

14. Κατά την πρώτη επίσκεψη ο ερευνητής συζητά με τον υπεύθυνο του Κέντρου το αντικείμενο έρευνάς του για να εντοπιστεί με την βοήθειά του το σχετικό ερευνητικό υλικό. Ενημερώνεται για τον Κανονισμό Λειτουργίας και συμπληρώνει αίτηση μελέτης βιβλίων ή αρχειακού υλικού. Υπογράφει στο βιβλίο επισκεπτών – ερευνητών.

15. Η αναζήτηση των σχετικών με το θέμα του ερευνητή – μελετητή βιβλίων γίνεται μέσω των υπεύθυνων του Κέντρου οι οποίοι και το παραδίδουν στον αιτούμενο. Ο μελετητής τους τα επιστρέφει πριν την αποχώρηση του, ώστε παρουσία του οι υπεύθυνοι να τα ελέγχουν και να διαπιστώσουν ότι δεν έχουν υποστεί κανενός είδους παρέμβαση.

16. Για την εύρυθμη λειτουργία του Αρχείου του Κέντρου, ο ερευνητής – μελετητής του ηλεκτρονικού αρχειακού υλικού είναι υποχρεωμένος να περιορίζει την αναζήτηση αρχειακών πηγών αυστηρά στην χρονολογική περίοδο που αναφέρεται στην αίτησή του και στα υλικά που έχει εγκρίνει το Κέντρο.

17. Η άδεια μελέτης δεν συνεπάγεται και άδεια δημοσίευσης των περιεχομένων του αρχειακού υλικού.

18. Για την έκδοση της άδειας δημοσίευσης θα πρέπει να υποβληθεί για τον σκοπό αυτό αίτηση στην οποία θα αναφέρεται λεπτομερώς το αρχειακό υλικό, το είδος της αναπαραγωγής και η χρήση του.

19. Η χρήση του υλικού που προέρχεται από τη «Βιβλιοθήκη – Αρχείο» θα πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη «Βιβλιοθήκη – Αρχείο Χαρίλαος Φλωράκης, Επιμορφωτικό Κέντρο ΚΚΕ».

20. Απαγορεύεται αυστηρά η σύνδεση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής του ερευνητή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές του Κέντρου.

21. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μορφή αντιγραφής αρχειακού υλικού (φωτογράφηση, ηλεκτρονική σάρωση, βιντεοσκόπηση κλπ.) καθώς και η παρουσία ανάλογων συσκευών εντός των αναγνωστηρίων, χωρίς την άδεια των υπευθύνων του Κέντρου.

22. Η παράδοση εγγράφων, έστω και για ανάγνωση, αναφερομένων σε άτομα που βρίσκονται στη ζωή γίνεται μετά από συνεννόηση της βιβλιοθήκης με τον ίδιο, απαιτούμενης και συναίνεσής του.

23. Για λόγους προστασίας του αρχειακού υλικού δεν χορηγούνται αντίγραφα από πρωτότυπα έγγραφα, αλλά από την ηλεκτρονική τους μορφή. Η χορήγηση γίνεται μετά από αίτηση του ερευνητή για να του δοθεί άδεια αναπαραγωγής ή φωτογράφηση εφόσον είναι δυνατό. Οι δαπάνες βαρύνουν τον ερευνητή και ο αριθμός τους είναι περιορισμένος. Κατόπιν ειδικής συνεννόησης υπάρχει δυνατότητα αντιγραφής του 1/5 κάθε πρωτότυπου εγγράφου.

24. Για τα φωτοαντίγραφα, τις εκτυπώσεις και φωτογραφίες ισχύουν όλα τα σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

25. Η παραλαβή των αντιγράφων για τα οποία έχει δοθεί η προβλεπόμενη άδεια γίνεται μέσα σε 10 ημέρες μετά την αίτηση του ερευνητή και την έγκρισή της.

26. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν προσεκτικά τα βιβλία και δεν προκαλούν σ’ αυτά φθορές από στυλό, μολύβι, μαρκαδόρους, συνδετήρες ή αιχμηρά αντικείμενα. Απαγορεύεται δε η απομάκρυνση έστω και προσωρινά οποιουδήποτε εγγράφου ή βιβλίου ή φωτογράφησή του ή σάρωσή του (scanning) από τους αναγνώστες.

27. Οι ερευνητές μετά την δημοσίευση της μελέτης τους καταθέτουν στο Αρχείο δύο αντίτυπα των δημοσιευμάτων τους.

28. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και η κατανάλωση φαγητού και ποτού στις αίθουσες του Κέντρου.

29. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στις αίθουσες μελέτης καθώς και οι ομιλίες.

30. Η χρήση προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή γίνεται με άδεια του υπεύθυνου της βιβλιοθήκης.

31. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης του Κανονισμού από τον ερευνητή ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης μπορεί να αρνηθεί την εκ νέου είσοδο του ερευνητή στο Κέντρο.