6 Διαλέξεις για τον ΔΣΕ

3. Η δημιουργία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας


Για τους μαχητές και τις μαχήτριες που με ηρωικές πράξεις έγιναν σύμβολα του αγώνα του ΔΣΕ καθιερώθηκαν ηθικές αμοιβές, όπως έπαινος, προαγωγή για ανδραγαθία και διάφορα μετάλλια. Για μονάδες του ΔΣΕ καθιερώθηκε η ανακήρυξη τους σε επίλεκτη μονάδα. Οι ηθικές αμοιβές ήταν ένα συναγωνιστικό ευγενικό κίνητρο ανάμεσα στις μαχήτριες και τους μαχητές του ΔΣΕ, ανέβαζε την ετοιμότητα, την επίδοση, το αγωνιστικό φρόνημα. Συνολικά 970 μαχητές και μαχήτριες, αξιωματικοί του ΔΣΕ παρασημοφορήθηκαν με όλα τα είδη μεταλλίων.

Σημαντικό όπλο, μέσο και κίνητρο του ΔΣΕ ως λαϊκού στρατού ήταν η άμιλλα ανάμεσα στους μαχητές και τις μονάδες του Δημοκρατικού Στρατού. Η άμιλλα αφορούσε την πολεμική επίδοση, τη στρατολογία νέων μαχητών, την αφομοίωση της πολεμικής τέχνης, την ηθικοπλαστική προετοιμασία των μαχητών και τη διαφωτιστική δουλειά στο στρατό. Το Γενικό Αρχηγείο κήρυξε «Δίμηνη Πολεμική Επαναστατική Άμιλλα» τον Οκτώβρη-Νοέμβρη του 1948. Οι νικητές της άμιλλας βραβεύτηκαν σε μια σεμνή, αλλά συγκινητική τελετή στο χωριό Μελά-Σίατιτσα στις 16 Δεκέμβρη.