6 Διαλέξεις για τον ΔΣΕ

6. Αντί επιλόγου


Ψάξ’το παραπάνω

Αυτή η σειρά μαθημάτων είναι μια προσπάθεια να δώσουμε ορισμένες πλευρές του δίκαιου αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που βεβαίως ο καθένας και η καθεμιά μπορούν να τις ψάξουν περισσότερο. Έχει ιδιαίτερη σημασία για τη σύγχρονη πάλη μας η μελέτη συνολικά της Ιστορίας, πιο ειδικά της ιστορίας του ΔΣΕ χωρίς μηδενισμούς και ωραιοποιήσεις, με γνώμονα την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων που δυναμώνουν την σύγχρονη πάλη για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Η συμμετοχή των γυναικών στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (1946-1949)”, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή,Τμήμα της ΚΕ του ΚΚΕ για την ισοτιμία των γυναικών.
 • “Οι υγειονομικές υπηρεσίες του Δημοκρατικού Στρατού”, Έκδοση της Κ.Ο. Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.
 • “Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας – Ίδρυση – Μονάδες – Αξιωματικοί – Δυνάμεις – Απώλειες – Κοινωνική Σύνθεση”, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, Νίκος Κυρίτσης.
 • “Γράμμος – Στα βήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, Ιστορικός – Ταξιδιωτικός Οδηγός”, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ.
 • “Βίτσι – Στα βήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, Ιστορικός – Ταξιδιωτικός Οδηγός”, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ.
 • “Η στρατιωτική εκπαίδευση των στελεχών του ΔΣΕ”, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, Νίκος Τερζόγλου.
 • “Ενάντια στο θάνατο στο Γράμμο και στο Βίτσι”, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, Γιώργος Τζαμαλούκας.
 • “Το υγειονομικό του Δημοκρατικού Στρατού”, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, Νώντας Σακελλαρίου.
 • “Φωτογραφίζοντας τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας”, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, Α. Μουσούρης.
 • “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Συλλογή κειμένων. Έγγραφα από το Αρχείο του ΚΚΕ)”, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή,  ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ (Επιμέλεια: Τμήμα Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ).
 • “ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ ΤΟΥ ʼ44. Κρίσιμη ταξική σύγκρουση (Άρθρα και ντοκουμέντα)”, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή,  ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ (Επιμέλεια: Τμήμα Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ).
 • “Έφοδος στον ουρανό. Οι δύο επιχειρήσεις του ΔΣΕ”, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, ΓΕΡΟΖΗΣΗΣ ΤΡ.
 • “Επίλεκτο απόσπασμα 1ης Μεραρχίας του ΔΣΕ Φλωράκη – Μπελογιάννη – Παπαγεωργίου (Αύγουστος – Σεπτέμβρης 1949)”, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, ΓΕΡΟΖΗΣΗΣ ΤΡ.
 • Δοκίμιο Ιστορίας του ΚΚΕ (1918 – 1949), 4 Τόμοι, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ.