6 Διαλέξεις για τον ΔΣΕ

6. Αντί επιλόγου


Μουσείο – Μνημείο στο χωριό Θεοτόκος. Ανεγέρθηκε το 2017

Μνημείο προς τιμήν των νεκρών του ΔΣΕ στη μάχη της Φλώρινας. Ανεγέρθηκε το 2016

Μνημείο προς τιμήν των εκτελεσμένων αγωνιστών με απόφαση του έκτακτου στρατοδικείου Τρίπολης (1947-1949). Ανεγέρθηκε το 2015

Μνημείο προς τιμήν του ΔΣΕ στη Λυκόρραχη, στον Γράμμο. Ανεγέρθηκε το 2006